в Болници
33678

мабл София

втора МБАЛ София Адрес на МБАЛ София гр. София, бул. „Хр. Ботев“ №120
Телефони централа 02 931 40 24
Email secondmbal(@)abv.bg
официален сайт на МБАЛ София www.vtorambal.com


Втора многопрофилна болница за активно лечение-София АД ,по известна като втора градска болница има над 50 годишна история.

В болницата се извършва висококачествена диагностично-консултативна дейност и висококвалифиоирано медицинско обслужване на пациентите.


 • Диагностика и лечение
 • Научна и учебна дейност
 • Рехабилитация и физикална терапия
 • Клинични изпитвания на медикаменти
 • Обучение на стажанти-лекари, сестри, лаборанти и акушери

 • Болницата е първата в България, сключила договор с НЗОК. През годините Втора МБАЛ се е утвърдила като водеща в областта на кардиологията и акушеро-гинекологията. Благодарение на професионализмаи усилния труд на целия персонал-медицински, административен и помощен Втора МБАЛ се утвърждава като една от водешите софийски болници.


  Диагностика АГ Клиника Стационарен Прием
  Консултативни Кабинети Лаборатории Вътрешна Клиника

  Здравното заведение разполага с 283 легла за болнично лечение на вътрешни, неврологични, акушеро-гинекологични, детски заболявания, както и родилно отделение.Тук работят трима професори и 118 лекари
  Втора МБАЛ София е оборудвана с най-съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение.

  2 ра МБАЛ - София

  Тук са работили и работят видни български специалисти в областта на педиатрията, лечението на АГ-заболявания, неврологията и вътрешната медицина.Акредитационната оценка на болницата е висока -5 звезди за срок от пет години за цялостната дейност на лечебното заведение.

  Във 2’ра МБАЛ ще се погрижат за вашето здраве с голямо внимание и висок професионализъм.