в София
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: август 21, 2017
31849
logo-kocilkovi

Контактна информация

Дентална клиника Коцилкови е сред водещите дентални практики в България. Тя е оборудвана с най-съвременните технологии в денталната медицина.

Вече над 10 години нашата мисия е поддържането на денталното здраве на нашите пациенти. В основата на нашата практика е индивидуалният подход и съобразяването на лечебния план с характерните особености и изисквания на всеки пациент.

Екипът ни е воден от непрекъснатия стремеж към усъвършенстване и повишаване на своята квалификация, което гарантира профилактика и лечение, съответстващи с най-високите съвременни стандарти.

ЕКИП

Д-р Коцилков и д-р Георгиева завършват висшето си образование по стоматология във Факултета по Дентална медицина към Медицински университет – София през 1999г. и през 2000г. започват съвместната си практика.

През 2001г. д-р Коцилков печели конкурс и е назначен за хоноруван асистент в катедра „Пародонтология”, ФДМ към МУ-София.

През 2005г., след друг спечелен конкурс, д-р Коцилков започва специализация в катедра „Пародонтология”.

През 2006г. д-р Коцилков е назначен за редовен асистент в катедра „Пародонтология” .

През 2007г. д-р Коцилков придобива специалност „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица” и е назначен за старши асистент в катедра „Пародонтология”.

Д-р Коцилков има множество научни публикации и редовно презентира клиничната си и научна дейност на национални и международни форуми.

Д-р Коцилков е член на Български Зъболекарски Съюз (от 2000), на Българското Научно Стоматологично Дружество (от 2001) и на ITI – International Team for Implantology (от 2010)


През 2007г. д-р Георгиева започва работа в областта на ортодонтията.

През 2008г. д-р Коцилков завършва образователен курс по пародонтология и имплантология в университета в Хайделберг.

През 2009г. д-р Георгиева започва работа в областта на триизмерната обработка и запълване на кореновите канали.

Д-р Георгиева е член на Български Зъболекарски Съюз (от 2000)

През 2009г. отваря врати новата дентална клиника Коцилкови.

 КОНТАКТИ

др. Камен Коцилков

мобилен: +359 898 781 299

kamen.kotsilkov@kotsilkovi.com

др. Христина Георгиева

мобилен: +359 888 473 031

hristina.georgieva@kotsilkovi.com

КАБИНЕТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ

ПРОФИЛАКТИКА

Основната цел на профилактиката е предодвратяването на развитието на заболявания на зъбите и венците. Влкючва профилактични прегледи на максимумм шест месеца с:

– Отстраняване на зъбния камък и зъбните налепи
– Полиране на зъбите
– Поставяне на флуоризиращи лакове заздравяващи зъбите

КАРИЕСОЛОГИЯ

Целта на кариесологията е лечението на зъбния кариес чрез възстановянето загубените зъбни структури. Съвременните материали – композитни и керамика позволяват направата на възстановявания изцяло подобни като цвят, форма и ефекти на естествените зъби.

ЕНДОДОНТИЯ

Ендодонтията е дял от денталната медицина занимаващ се със заболяванията на зъбната пулпа и тъканите заобикалящи зъбния корен. Нелекуания своевременно зъбен кариес може да доведе до инфекция в каналите на зъба, което налага почистването им и запълването им за да се осигури запазването на зъба.

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Пародонтологията е дентална специалност занимаваща се с профилактиката, диагнозата и лечението на тъканите поддържаши зъбите – венец, кост, цемент по зъбния корен и съединително тъканните влакна между тях.

Основна цел на Пародонтологията е запазването на здраво, функционално и естетично съзъбие през целия живот. Съвременната пародонтология разполага с методи позволяващи възстановяването на загубените околозъбни структури (кост, венец) в резултат на пародонталните заболявания.

ХИРУРГИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Оралната и лицевочелюстна хирургия се специализира в диагностиката, хирургичното и допълнително лечение на заболявания, травми и дефекти засягащи функцията и естетиката на твърдите и меки тъкани в лицево-челюстната област. Едни от най-честите манипулации които се извършват са екстракциите на счупени или дълбоко разрушени зъби, както и екстракцията на мъдреци и ретинирани зъби.

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Зъбният имплант е изкуствен корен поставян във вашата челюст за да възстанови загубен зъб или група зъби. Това е идеалното решение за всички пациенти в добро общо здраве загубили зъби в резултат на пародонтално заболяване, травма или друга причина. Основно предимство на имплантите е запазването на обема на челюстната кост, който би бил загубен след загуба на зъбите, както и щаденето на запазените естествените зъби на пациента който не се изпиляват за направа на мостове и протези.

Зъбните импланти са толкова естествени , че вие ще забравите че сте загубили зъбите си. Както ви е известно здравите зъби и приятната усмивка определят колко добре се чуствате както в професионалната си, така и в домашната си среда.

ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Протетичната дентална медицина е дентална специалност насочена към запазването на функцията, комфорта и естетиката на съзъбието при налична загуба на зъби. Изработват се различни видове неснемаеми, снемаеми и комбинирани конструкции пресъздаващи естествения вид на пациента.

КОЗМЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Козметичната дентална медицина има за цел създаване на хармонична усмивка на пациента която да подобри неговия външен вид и увереност. Основните дейности са:

Зъбно избелване

Изграждане на зъбните структури с изцяло керамични възстановявания (инлеи, онлеи)

Промяна на зъбната форма, затваряне на междузъбните разстояния с керамични фасети

Удължаване на клиничните корони на зъбите

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Детската дентална медицина е специалност концентрирана върху профилктиката и изграждането на пълноценни зъбни и оклозъбни структурии, както и запазването на зъбното здраве на децата и подрастващите. Основните дейности са:

Обучаване за правилна зъбна хигиена

Назначавне на профилактична програма за предодвратяване на зъбния кариес

Поставяне на флуоризирашии лакове заздравяваши зъбния емаил

Запечатване на зъбните фисури със силанти за предпазване от кариес.

Ранно откриване и лечение на зъбния кариес

ОРТОДОНТИЯ И ЛИЦЕВОЧЕЛЮСТНА ОРТОПЕДИЯ

Ортодонтията е насочена към оценка, направляване и корекция на растежа и развитието на лицево-челюстните структури.В това число влиза осигуряването на правилно положение на зъбите, функционални междузъбни контакти, хармонично съотношение между зъбите и лицевите кости и меки тъкани, както и поддържането на оптимална захапка през целия живот.

ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБНАТА АБРАЗИЯ И СМУЩЕНИЯ В ТМС

Загубата на задните зъби води до преместването на дъвкателното натоварване върху предните зъби. Зъбното изтриване (абразия) също променя съотношенията между двете челюсти, така че се получава повишено натоварване на темпоро мандибуларната става (ТМС). Ако не се възстанови нормалната височина и положение на захапката може да се стигни до появата на силно главоболие, както и болки в мускулите на врата и лицето.

ЛАЗЕР АСИСТИРАНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Високите технологии навлизат все повече в сферата на денталната медицина. Различни видове лазерно лъчение се използват за лечение и профилактика на много дентални заболявания, като заместват или допълват кстандартните лечебни методи.

Денталана клиника КОЦИЛКОВИ разполага с диоден лазер от последно поколение. Това съвременно мултифункионално устройство позволява да се промени класическия подход във всички сфери на денталната медицина като постига по-бързи и по-качесвени резултати. Това ни позволява да Ви предложим по-добър комфорт както и бързо и качествено лечение.