в ДКЦ, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
311042
ДКЦ 1 - Габрово гр. Габрово , бул. Трети март № 3
066 804 905 / 066 813 350
neli.noeva(@)gmail.com
www.dkc-gabrovo.com/

ДКЦ I Габрово ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което изпълнява и областни функции (на територията на Община Габрово) по отношение на диагностика, лечение, експертиза на временната нетрудоспособност чрез създадени и функциониращи 1 обща ЛКК и 9 специализирани ЛКК, физиотерапия и рехабилитация, профилактика и промоция на здравето.

В ДКЦ I Габрово ЕООД работят 62 лекари по 32 различни специалности, както следва: вътрешни болести, кардиология, АГ, хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, неврохирургия, урология, оториноларингология, офталмология, неврология, гастроентерология, ортопедия и травматология, физиотерапия, ендокринология, пулмология, дерматология, нефрология, инфекциозни болести, рентгенология – конвенционален рентген, компютърен томограф, ядрено-магнитен резонанс; онкология, патологоанатомия, психиатрия, алергология, анестезиология и интензивно лечение, клинична лаборатория, микробиология, вирусология, имунохематология, паразитология.

Функционира операционен блок с 10 легла за краткосрочно наблюдение и лечение – престой до 48 часа.

През месец март 2009г., с протокол на Акредитационния съвет и заповед № РД 01-334/15.05.2009г. на Министъра на здравеопазването, на ДКЦ I Габрово ЕООД бе определена акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност ОТЛИЧНА за срок от пет години.

[note color=“cccccc“]ДКЦ-I-Габрово има договори с НЗОК и всички здравно-осигурителни фондове, платен прием. [/note] [spoiler title=“Специализирани кабинети“ open=“0″ style=“2″] [note color=“b8ff5c“]Акушер-гинеколог
Вътрешни болести
Гастроентеролог
Гръден хирург
Дерматолог
Детски болести
Детски кардиолог
Ендокринолог
Инфекционист
Кардиолог
Паразитолог
Неврохирург
Невролог
Нефролог
Онколог
Ортопед
Офталмолог
Психиатър
Пулмолог
Oториноларинголог
Уролог
Физеотерапевт
Хирург[/note][/spoiler] [spoiler title=“Клинична лаборатория“ open=“0″ style=“2″]

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

На основание чл. 33, ал. 4, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 1, от Наредба № 18 от 20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и Протокол № 11/14.04.2009г. на Акредитационния съвет Клинична лаборатория към „ДКЦ I Габрово” ЕООД получи акредитационна оценка „Отлична” за срок от пет години.

Клиничната лаборатория участва в НСВОК (Национална система за външна оценка на качество) и има издадени сертификати за успешно приключили програми за кръвосъсирване, репродуктивни хормони, тиреоидни хормони, туморни маркери, хематология, количествено и качествено изследване на урина, клинична химия, гликиран хемоглобин.

Клиничната лаборатория в „ДКЦ I Габрово” ЕООД разполага с време от 7.30 до 16.00 ч. ежедневно

Като пациент всеки може да посети клиничната лаборатория ако разполага с направление за медико-диагностично изследване (бл. № 4), издадено от общопрактикуващия лекар, лекар-специалист или ако сам реши да проконтролира някои показатели. В последния случай (т.е. при липса на направление) вие първоначално заплащате желаните изследвания в информация на „ДКЦ I Габрово” ЕООД намиращо се на партерния етаж на поликлиничните бази, след което с издадения ви фиш посещавате клиничната лаборатория. Пациентите посетили сами лабораторията, при които се откриват отклонения от нормалните стойности, се уведомяват от лаборанта или лабораторния лекар с препоръка последваща консултация със специалист.

Биологичните материали, с които се работи в клиничната лаборатория са основно кръв и урина. Можете да бъдете абсолютно сигурни в достоверността на вашите резултати, тьй като:

 • изследването на урината се осъществява най-късно до 1 час от вземането на материала
 • отделянето на серума или плазмата се осъществява най-късно до 2 часа от вземането на кръвта т.е. налице е своевременна обработка на материалите.
 • Предимство на лабораторната дейност от последните години е работа с апаратура, позволяваща бързо и паралелно определяне на поредица от показатели. Профилактиката и ранното диагностициране на някои заболявания е немислимо без намесата на клинико-лабораторни тестове. Не е необходимо да страдате от конкретно заболяване, защото при голяма част от патологията първоначално липсва всякаква симптоматика и единствено отклонение в изследванията насочва към нея.
 • ако вие се нуждаете от спешен резултат за преценка на състоянието, то пробите се изработват до 1 час от вземането им. Така можете да разчитате на приоритетно изготвяне на необходимите резултати. От полза за вас е и взаимната заменяемост на персонала на лабораториите, т.е. всеки един от работещите там познава и изпълнява всички проби за изследване на кръв и/или урина. Това гарантира запазване нивото на обслужване дори и при отсъствие на някои от лаборантите.

Ако при изследващия вашите биоматериали се появи съмнение за предоставяне на неточен резултат поради някаква причина (например хемолиза–разрушаване на еритроцитите или липемия – повишено съдържание на мастите в кръвта) то е възможно повторно вземане на пробата след спазване на конкретните постановки за вземане на билогичните материали:

 • Пълна кръвна картина /ПКК/ – сутрин на гладно, включително без прием на кафе.
 • Кръвна захар, кръвно-захарен профил
  • При изследване на кръвна захар – без консумация на сладки храни и плодове след 15.00 ч. в деня преди изследването.
  • При изследване на кръвно-захарен профил – първоначално вземане на кръв на гладно в 7.30 ч. и спазване на двучасов интервал от време за следващите две стойности на изследването.
 • Холестеролов профил – сутрин на гладно и бедна на мазнини диета два-три дни преди изследването. Две седмици след прекратяване на лечение с медикаменти свързани с мастния обмен.
 • Електролити, включително желязо и желязосвързващ капацитет – минимум 10 дни след прием на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитамини.
 • Щитовидни хормони – сутрин без прием на кафе, без тютюнопушене, стимулиращи медикаменти и хранителни добавки.
 • Репродуктивни хормони – сутрин по схема в зависимост от фазата на месечния цикъл.

Достоверността на резултатите е гарантирана и от факта, че подлежат на проверка от лекар и там където се изисква последният прави интерпретация на резултатите. Можете да бъдете сигурни, че резултатите няма да бъдат изгубени или разменени, защото всеки един от тях се записва както в амбулаторен журнал по дата на изработването им, а също се въвежда и в информационна компютърна програма.

Бланката с готовите резултати може да се получи само oт лекаря, назначил изследванията, медицинската сестра работеща в същия кабинет или лично от пациента. Можете да сте напълно сигурни в дискретността на информацията относно вашите резултати, защото справка могат да получат само пациентите, на които е извършено съответното изследване след представяне на документ за самоличност. Ако състоянието ви не позволява лично посещение в лабораторията по някаква причина (влошено състояние, травма, липса на придружител и пр.) и разполагате с необходимото направление за изследване, то посещение в дома от лаборант може да бъде осъществено след предварителна уговорка.

[/spoiler] [spoiler title=“Лаборатория за психологически изследвания“ open=“0″ style=“2″] Лаборатория за психологически изследвания, лицензирана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията № 189, с удостоверение № 0080 от 14.02.2013 г. на „Диагностично консултативен център I Габрово” ЕООД.

Извършва регламентирани от Закона за движение по пътищата психологически изследвания на адрес: гр. Габрово, бул. “Трети март” № 3, тел.: 066/813 349, 066/813 389, GSM 0885/727 368.

Психологическата лаборатория при „ДКЦ I Габрово” ЕООД извършва първо и второ психологическо изследване на:

1. Кандидатите за придобиване на провоспособност за управление на МПС от категории С, Сı, D, Dı, Ттб, Ттм;
2. Водачите на таксиметров автомобил;
3. Водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
4. Лица, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили същата по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
5. Лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква ”а” от ЗДвП;
6. Водачи, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП;
7. Водачи, лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК);
8. Чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 от ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1.

Изследвания за психологическа годност на водачи на МПС могат да се извършват и при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.

Трето психологическо изследване за психологическа годност на водачите на МПС се извършва в Централната ескпертна психологическа комисия (ЦЕПК), в срок до шест месеца след второто изследване.

За третото не се заплаща такса. Третото психологическо иследване се провежда в ИА „Автомобилна администрация” – адрес: София 1000, ул. ”Гурко” № 5, след предварително записване на телефон: 02/930 88 15, 02/930 88 34, 02/930 88 65. Записването е най-рано един ден след второто изследване.

Първо и второ психологично изследване се извършва в една и съща лаборатория.
Второто изследване е до шест месеца от провеждане на първото.
На второ изследване подлежат всички лица, които са с отрицателно заключение от първото изследване.

Третото изследване се провежда до шест месеца от второто при отрицателно заключение на първите две изследвания.
При положително заключение се издава удостоверение за психологическа годност. Срок за издаване: един ден.

Необходими документи при записване и явяване:

1. Документ за самоличност (лична карта, свидетелство за самоличност), като чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС представят и копие от страницата с постоянен адрес.
2. Свидетелство за управление на МПС с контролния талон (за водачите на МПС) и копие от тях.
3. Копие от заповедта за лишаване от право да управляват МПС и копие от съдебно решение, ако има такова.
4. Документ за платена такса.

Срок за издаване: един ден.

Такси за извършване на психологическо изследване:

1. Такса за психологическо изследване:
• на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С, С1, D, D1, Ттб, Ттм;
• водачи на таксиметров автомобил;
• водачи на автомобили за обществен превоз; пътници и товари;
• чужденци, дългосрочно пребиваващи в България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 от ЗДвП, заменят с българско свидетелство за управление на МПС.

45.00 лв.

2. Такса за лица с временно отнето свиделство за управление, както и загубилите правоспособността си за управление на МПС, поради отнемане на контролни точки.

45.00 лв.

3. Такса за водачи на МПС при постъпване на работа и при други случаи по искане на работодател.

45.00 лв.

4. Издаване на удостоверение за психологическа годност.

10.00 лв.

5. Издаване на дубликат на удостоверение за психологическа годност.

10.00 лв.

За информация и записвания:

Психологическа лаборатория – „ДКЦ I Габрово” ЕООД, гр. Габрово, бул. ”Трети март” № 3, тел.: 066/813 349, 066/813 389, GSM 0885/727 368.

Записване за провеждане на психологическо изследване може да се извършва по телефона и на място, най-малко два дни предварително.
При записването се съобщават трите имена, ЕГН и цел на изследването, ако изследването е първо и датата на първото изследване.

График на психологическите изследвания:

За първо и второ психологическо изследване: сряда и събота от 08.00 ч. до 16.00 ч., етаж 4, к-т № 69.
[/spoiler] [note color=“b8ff5c“]Управител: д-р Нели Ноева
тел.факс: 066/804 905
тел.: 066/ 813 350
e-mail: neli.noeva@gmail.com

Заместник управител: Пенчо Димитров
тел.: 066/ 813 319
e-mail: pencho.dimitrov@gmail.com

Гл. счетоводител: Ваня Кунева
тел.: 066/ 813 372

Рьководител звено здравни грижи
и договорни партньори:

Христина Димитрова
тел.: 066/813 351
e-mail: hpencheva@gmail.com

Информация I База:
гр. Габрово
бул. ”Трети март” № 3
тел.: 066/813 389, 066/805 167

Информация II База:
гр. Габрово
ул. ”Христо Смирненски” № 35
тел.: 066/ 814 311, 066/807 166[/note]


Вижте по-голяма карта