в Полезно
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 5 - Рейтинг: 3,60 от 5)
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
316211
ДКЦ 1 Света Клементина - Варна гр. Варна, бул. Съборни №40
 052/603-802 | 052/603-802
dkc_1_varna(@)yahoo.com
www.dkc1varna.com

Предмет на дейност на ДКЦ І „Св. Клементина – Варна“ ЕООД е осъществяването на специализирана извънболнична медицинска помощ, която обхваща: диагностика; лечение; рехабилитация; консултации, наблюдение на болни; детска консултация; профилактика.

В лечебното заведение се извършват лабораторни и друг вид изследвания в различен вид и обем.

[spoiler title=“Лекари – Специалисти“ style=“2″ open=“true“] д-р Румен Илиев Шопов – Акушерство и гинекология

д-р Юлиян Костадинов Николов – Акушерство и гинекология

д-р Йорданка Атанасова Темелкова – Гастроентерология и диететика, Вътрешни болести

д-р Зина Христова Огнянова – Кожни и венерически болести

д-р Анита Иванова Бонева – Кожни и венерически болести

д-р Миглена Петрова Маркова – Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести

д-р Иванка Ангелова Добрева – Вътрешни болести

д-р Бирсен Хайрединова Хаджиева – Кардиология, Вътрешни болести

д-р Диана Янакиева Димитрова – Кардиология, Вътрешни болести

д-р Павел Златев Първанов – Нервни болести

д-р Антоанета Вичева Тонева – Нефрология Вътрешни болести

д-р Мартин Константинов Бърнев – Ортопедия и травматология

д-р Здравко Великов Василев – Ортопедия и травматология, Хирургия

д-р Момчил Димитров Георгиев – Ортопедия и травматология

д-р Виолета Иванова Драмжиева – Ушно-носно-гърлени болести

д-р Благовеста Тодорова Дойчева-Димитрова – Ушно-носно-гърлени болести

д-р Ралица Евгениева Грънчарова – Офталмолог

д-р Мария Стоянова Борсукова – Офталмолог

д-р Стефка Георгиева Тачева-Касабова – Педиатър

д-р Нина Атанасова Ковачева – Психиатрия

д-р Станка Димитрова Левтерова – Пневмология и фтизиатрия

д-р Петя Вилхелм Кирова – Ревматология, Вътрешни болести

д-р Иван Анастасов Анастасов – Урология

д-р Румяна Славчева Дерменджиева – Физиотерапия, курортология и рехабилитация, Вътрешни болести

д-р Михаела Досева Станева-Георгиева – Физиотерапия, курортология и рехабилитация, Вътрешни болести

д-р Мария Христова Цанева – Клинична хематология, Вътрешни болести

д-р Мария Маринова Генова – Хирургия

д-р Богдан Господинов Богданов – Хирургия

д-р Теодор Янков Болов – Хирургия

д-р Николай Ангелов Пеев – Неврохирургия

д-р Петя Василева Петришка – Клинична алергология, Детски болести

д-р Зоя Иванова Василева – Клинична лаборатория

д-р Ваня Панделеева Драгнева – Рентгенология

д-р Ели Михайлова Атанасова – Рентгенология

д-р Захаринка Василева Димитрова – Рентгенология

д-р Йорданка Тодорова Ризова – Рентгенология

д-р Иван Иванов Иванов – Рентгенология

д-р Мая Григорова Цветкова – Микробиология

д-р Марияна Димитрова Желязкова – Микробиология

д-р Здравка Тодорова Танкова-Василева – Микробиология

доц. д-р Велина Атанасова Йонкова – Вирусология

д- Стоян Иванов Александров – Патологоанатомия [/spoiler] [spoiler title=“Лаборатории“ style=“2″]

Към ДКЦ І са разкрити и функционират:

 • клинична лаборатория
 • вирусологична лаборатория
 • микробиологична лаборатория
 • патоанатомична лаборатория
 • сектор “Образна диагностика”
 • сектор “Физиотерапия”

Лечебното заведение има договор за обслужване с паразитологична лаборатория.

В обновеният сектор лаборатории се извършват тестове за HIV спин и сифилис, серологични изследвания за маркери и хепатити А, В и С, кръвосъсирване и фибролиза, изследване на урина, както и високоспециализирани изследвания на туморни маркери, хормони, микроалбуминурия и др.

Секторът е оборудван със съвременна апаратура в съответствие с изискванията на Европейския съюз.

Секторът по образна диагностика извършва всички видове рентгенографии и скопии, иригография, ехографии. В сектор “Физиотерапияя” се осъществява кинезидиагностика, кинезитерапия, рефлексотерапия, лечебна физкултура, светло- и електролечение, лазертерапия.

В ДКЦ са разкрити следните функционални кабинети:

 • кабинет за ехокардиография, велоергометрия, ЕКГ и холтер мониториране
 • кабинет за функционално изследване на дишането(спирометрия)
 • кабинет за аудиометрия

Към Диагностичния център е разкрит денонощен специализиран кабинет, осъществяващ непрекъснато 24-часово обслужване на населението. Към лечебното заведение има разкрит дневен стационар с 10 легла за наблюдение.

В лечебното заведение се извършват организирани годишни профилактики на служители на различни компании, по договор.

От началото на м. май 2009г. ДКЦ I “Света Клементина – Варна” ЕООД разполага с апарат, който изследва за наличието вирус – причинител на рака на маточната шийка. Апаратът е единствен за Северна България. Той е монтиран във вирусологичната лаборатория на лечебното заведение и е предоставен безвъзмездно за ползвне от Центъра за превантивна медицина и семейно здраве „Св. Георги Победоносец“ в гр. София. Досега с подобна апаратура разполагаха само три клиники в София и една в Пловдив. [/spoiler] [spoiler title=“Здравно-осигурителни фондове“ style=“2″]

В лечебното заведение се приемат пациенти
– по Здравна каса,
– кешово,
– както и до договори с доброволни здравноосигурителни
компании, които са следните:

 1. Обединено здравноосигурително дружество “ДОВЕРИЕ” АД
 2. Здравноосигурително дружество “Булстрад здраве”АД
 3. “Здравноосигурителен институт” АД
 4. Здравноосигурителна компания “България здраве”АД
 5. “Дженерали закрила здравно осигуряване” АД
 6. Здравноосигурително дружество “Всеотдайност”АД
 7. Здравноосигурителна компания “Надежда”АД
 8. “ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД
 9. “Здравно осигурителна компания ЦКБ” АД
 10. Здравноосигурителен фонд “ ВАЙС МЕДИКА” АД
 11. “Общинска здравноосигурителна каса” АД
 12. „Здравноосигурителен фонд Даллбогг: живот и здраве“
 13. Здравноосигурителен фонд “Европа” АД
 14. “Застрахователна компания ОЛИМПИК – клон България”
 15. “ДОМ – Здраве” АД
[/spoiler]

В ДКЦ I функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията. Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус.

Центърът разполага с 21 специализирани кабинета в които работят общо 83 медицински специалиста. От тях 31 лекари с различни медицински специалности и 52 специалиста с колежанско образование(мед. сестри и акушерки, клинични и рентгенови лаборанти, рехабилитатори и кинезитерапевти).


Вижте по-голяма карта