в София
323625
лого ДКЦ 2 София

Диагностично-консултативен център 2-София ЕООД се намира в центъра на столицата с достъп от пл. „Славейков” 4А и ул.Хан Крум” № 1.

Лечебното заведение извършва медицински услуги на пациенти по договор с НЗОК, здравнозастрахователни фондове и платени прегледи.

Центърът има договори със следните ЗЗФ:
 • Здравноосигурителен институт АД
 • ОЗОФ Доверие
 • ЗК „Евроинс”
 • ЗАД България АД
 • Булстрад Живот ЗАД
 • ДЗИ-Животозастраховане АД
 • Токуда – Здрaвно застраховане ЕАД
 • Евроинс – ЗО ЗЕАД
 • ЗЗОК Надежда
 • ЗОК-Здравно застраховане АД
 • Фи Хелт Застраховане АД
 • УНИКА Живот АД
 • ОЗОК инс

В лечебното заведение работят висококвалифицарани специалисти . Извършват се следните високоспециализирани дейности по договор с НЗОК и здравнозастрахователни фондове:
ЕКГ холтер диагностика, ултразвукова диагностика на коремни органи, на млечна и щитовидна жлеза, трансвагинална ултразвукова диагностика.

НОВО!!! – „Ехокардиография” – изпълнява се по НЗОК и платено изследване – 40 лв.

НОВО!!! „Ревматология“ – Д-р Цветослав Георгиев д.м.

Специалисти работещи в ДКЦ 2 - София

д-р Яна Хадживълчева , ВБ и кардиология
д-р Юлияна Иванова, ВБ и кардиология
д-р Надежда Танчева, АГ
д-р Георги Стоев , АГ
д-р Евгения Витанова, ендокринолог
д-р Дианка Камбурова, клинична лаборатория
д-р Блага Чонова, невролог
д-р Симеон Бояджиев, невролог
д-р Анелия Апостолова, офталмолог
д-р Петър Николов , УНГ
д-р Варта Киркорян, кожни и венерически болести
д-р Росица Карамихова, хирург
д-р Райка Саздова, хирург
д-р Владимир Владов, нефролог
д-р Веси Начева, образна диагностика
д-р Анелия Савова, образна диагностика
д-р Красимир Ботушаров, физиотерапевт
д-р Валентин Стоянов, ортопед
Д-р Иван Христов – кардиолог
Д-р Таня Атанасова – ендокринолог
Д-р Васил Василев – Аг
Д-р Цветослав Георгиев д.м. – ревматолог

Общата лекарска консултативна комисия

Председател:
д-р Юлияна Иванова Иванова – специалист по вътрешни болести
УИН 2300009986
Зам. Председател:
д-р Яна Хадживълчева – специалист по вътрешни болести
УИН 2300010026
Членове:
д-р Симеон Божидаров Бояджиев – специалист по нервни болести
УИН 2300008601
д-р Росица Велкова Карамихова – специалист по хирургия
УИН 2300008062
Рез. член
д-р Райка Тодорова Саздова – специалист по хирургия
УИН 2300007881

Работно време на комисията:
четни и нечетни –- 13:00-13:30ч.

Специализирана лекарска консултативна комисия по Кардиология

Председател:
д-р Яна Хадживълчева – специалист по вътрешни болести
УИН 2300010026
Член:
д-р Юлияна Иванова Иванова – специалист по вътрешни болести
УИН 2300009986

Работно време на комисията:
Четни– 13:30 – 14:00

Специализирана лекарска консултативна комисия по Хирургия

Председател:
д-р Райка Тодорова Саздова – специалист по хирургия
УИН 2300007881
Член:
д-р Росица Велкова Карамихова – специалист по хирургия
УИН 2300008062

Работно време на комисията:
четни и нечетни – 13:30-14:00

Специализирана ЛКК по АГ

Председател:
д-р Васил Антонов Василев –специалист по Акушерство и гинекология
УИН 2300001375
Член:
д-рГеорги Иванов Стоев – специалист по Акушерство и гинекология
УИН 2300002278

Работно време на комисията:
на четни дати от 14-14.30 часа.

В „ДКЦ ІІ-София” ЕООД работят следните комисии по експертиза на временна нетрудоспособност:

– Обща ЛКК
– ЛКК по АГ
– ЛКК по кардиология
– ЛКК по хирургични болести

dkc2

Физиотерапевтичният кабинет е оборудван със съвременна апаратура и предлага разнообразни физиотерапевтични услуги.

Същият е оборудван с Апарат за компресотерапия на лимфни и венозни съдове, за корем и бедра.

В медико – диагностичното направление работи клинична лаборатория, оборудвана с модерна апаратура, а в образната диагностика – рентгенов апарат и ехограф.

Очен кабинет е оборудван с компютърен периметър, авторефрактометър, биомикроскоп, офталмоскоп, тонометър.

Специалистът работи със НЗОК