в ДКЦ, Полезно
31053

ДКЦ 20 - София

ДКЦ 20 - София Адрес на ДКЦ 20 - София гр. София, Бул.Ген.Стефан Тошев №15-17
Телефони 02 855 30 59
Email info(@)20dkc-sofia.org
официален сайт на ДКЦ 20 - Софияwww.20dkc-sofia.org

ДКЦ 20 - София
Гарантира на своите пациенти свободен избор, достъпна, адекватна, достатъчна по обем и качество своевременна медицинска помощ.

ДКЦ 20 – София осигурява пълен набор от медицински услуги, сред които:
хирургия
ортопедия и травматология
кардиология
ендокринология
неврология
детски болести
психиатрия
микробиология

Кабинети
РАБОТЕН ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ
Посещения за АГ кабинети:

Д-р Анна Димова
a_dimova@20dkc-sofia.org
Д-р Александър Банков
abbankov@20dkc-sofia.org
Посещения за хирургичен кабинет:
Д-р Максим Гайдев
Д-р Иво Бобев
Д-р Анна Митева
Посещения за кабинета по ортопедия и травматология:
Д-р Мишо Филипов
m_filipoff@20dkc-sofia.org
Д-р Манол Калниев
manol_kalniev@20dkc-sofia.org
Посещения за УНГ кабинет:
д-р Вася Маринова
v.marinova@20dkc-sofia.org
Д-р Николина Найденова
naidenova@20dkc-sofia.org
Посещения за офталмологичен кабинет:
Д-р Любомира Маринкева
Д-р Малина Малинкова
malinkova@20dkc-sofia.org
Посещения за кардиологичен кабинет:
Д-р Бойка Терзиева
Д-р Иван Томов
Посещения за ендокринологичен кабинет:
Доц. Д-р Валентин Иванов
v.ivanov@20dkc-sofia.org
Д-р Катя Куртева
kurteva@20dkc-sofia.org
Посещения за кабинета по неврология:
Д-р Ирен Мановска- невролог, психотерапевт
Д-р Иванка Пачолова
Посещения за гастроентерологичен кабинет:
Д-р Живка Колева
Посещения за педиатричен кабинет:
Д-р Виолета Алексиева
Посещения за психиатричен кабинет:
Д-р Любомира Петрова
доц. д-р Дроздстой Стоянов
Пулмолог:
Д-р Райна Христова
Д-р Бончо Попов
Посещения за кожен кабинет:
Д-р Владимир Мичев
v.michev@20dkc-sofia.org
Вътрешни болести:
Д-р Тодор Михайлов – Председател ЛКК
Посещения за кабинета по физиотерапия:
Д-р Стефка Панайотова
Тел. 8564981
s.panaiotova@20dkc-sofia.org
Д-р Манушка Граматикова
Клинична лаборатория
Д-р Миглена Благоева
blagoeva@20dkc-sofia.org
Микробиология
Д-р Илияна Петрова
i.petrova@20dkc-sofia.org
Посещения за кабинета по рентгенология:
Д-р Светла Матева
s.mateva@20dkc-sofia.org
Д-р Бойка Динева
bo_dineva@20dkc-sofia.org
Дейности
Хирургичен вземане на биопс. материал:гърда, лимфен възел,инцизия на гръдна жлеза
АГ колпоскопия, тъканно-деструктивно лечение на добр. ту, аспирационна ендометриална биопсия,ехомамография
Ортопедия и травматология артроскопско изследв. на колянна става, сонография на детска ТБС, диагн. и терапевтична пункция на стави, вагинотомия, инцизия и дренаж на палмарно и тенарно пространство, диагн. и терапевт. пункция, на стави, вагинотомия, инцизия и дренаж на палмарно и тенарно пространство
УНГ аудиология и отоневрология фониатрична консултация пункция и аспирация на максил. синус, взимане на биопс. материал от нос, инцизия на перитонзиларни абсцеси
Очен
Кардиологичен ЕхоКГ,Холтермониториране
Ендокринологичен УЗД на щитовидна жлеза
Неврологичен
Гастроентерогичен сигмоидоскопия
Педиатричен детски болести
Пулмологичен пневмология и Фтизиатрия
Психиатричен психиатрия
Дерматовенерологичен крио и лазертерапия на добр. кожни тумори
Вътрешни болести вътрешни болести
Физиотерапия физиотерапия и рехабилитация, рефлексотерапия, екстензионна терапия, лазертерапия при ставни и трудно зарастващи рани
Разработен кабинет за ЛФК при деца с гръбначни изкривявания и жени в менопауза
Клинична лаборатория хормони, туморни, маркери
Експресна диагностика на: /2, Hbs Ag, WASS, HCV /тест за хепатит С/, PSA /туморен маркер – простата/, хелиобактер, хламиди, тест за бременност
Микробиол.Лаборатория микробиология
Рентгенология хистеросалпингография, венозна урография, ехография на кор. органи
Контакти
Адрес: Бул.“Ген.Стефан Тошев“ № 15-17

тел. 855 30 59
електронна поща: info@20dkc-sofia.org
за да видиш адреса на картата натисни тук
УПРАВИТЕЛ
Д-р Таня Василева
тел. 9557225
t.vasileva@20dkc-sofia.org
ТРЗ
Райничка Милушева
milusheva@20dkc-sofia.org
СЧЕТОВОДСТВО
Виолетка Лафазанска
тел. 8551120
lafazanska@20dkc-sofia.org
ДОМАКИН
Христина Антонова
hrisi@20dkc-sofia.org
ДКЦ 20 - София

Вижте по-голяма карта
ДКЦ 20 - София