в НЗОК, Специалисти
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
34310

Доц. д-р Елина Трендафилова

Доц. д-р Елина Трендафилова - Специалист кардиологДоц. д-р Елина Трендафилова - Специалист кардиолог гр. София, ул. Коньовица № 65
Телефони  02 9211 444 / 02 9211 441
Email elitrendafilova@abv.bg
официален сайт на Доц. д-р Елина Трендафилова - Специалист кардиологhttps://zdravenspravochnik.com/?p=18327

Доц. д-р Елина Трендафилова

ДОЦ. ТРИФОНОВАДоц. д-р Елина Трендафилова е специалист по Кардиология в София, Началник на Отделение по спешна кардиология към Клиника по кардиология на МБАЛ Национална кардиологична болница ЕАД.

Завършила е медицина във Висш медицински институт на МА – София през 1989 г.
От 1991 г. е асистент в Национална кардиологична болница, има специалности по вътрешни болести (1995 г.) и по кардиология (1998 г.)

През 2005 г. след защитена дисертация е призната научна степен „доктор”, а през 2008 г. е избрана за доцент към Национална кардиологична болница. Има научни интереси и изследователски опит в областта на остър коронарен синдром и предсърдно мъждене.

Членства:
 • От 2008 г. е член на управителния съвет и научен секретар на Дружеството на кардиолозите в България
 • Член на Европейското кардиологично дружество
 • Член на работната група по остри състояния в кардиологията към Европейското кардиологично дружество
 • Член на редакционната колегия на списание Българска кардиология

Има над 60 публикации в наши и международни списания и множество участия на български и международни форуми по кардиология.

Лечение на:
 • Острата фаза на миокарден инфаркт
 • Тежка нестабилна стенокардия
 • Болни с тежка остра или обострена сърдечна недостатъчност (кардиогенен шок, белодробен оток)
 • Белодробен емболизъм
 • Животозастрашаващи сърдечни аритмии
 • Дисекация на аортата
 • Хемодинамично значими перикардни изливи
 • Пациенти със сериозни придружаващи заболявания и други опасни състояния, изискващи постоянен контрол и грижи
 • Предоперативната подготовка и наблюдение на тежко болни, на които предстои сърдечна операция.

NZOK46

Доц. д-р Елина Трендафилова

Доц. д-р Елина Трендафилова