в Полезно, Специалисти
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 1 - Рейтинг: 5,00 от 5)
Loading...
32544

Д-р Токмакова

Специалист Кардиолог Д-р Ирена Русинова Адрес гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66,ет.12
Телефони 0888 305 096
Email  m14021971(@)yahoo.co.uk
Специалист Кардиолог Д-р Токмакова https://zdravenspravochnik.com/?p=9804

Д-р Токмакова

токмаковаДоц. д-р Мария Токмакова е родена в гр. Пловдив през 1971г. Тя е завършила АЕГ – гр. Пловдив 1989г и МУ – Пловдив 1995г.

Започва работа като докторант към секция Кардиология, I-ва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив през 1996г.
През 2000г е асистент към същата секция, а през 2004г е повишена в главен асистент. Има придобити специалности по вътрешни болести през 2000г и кардиология през 2003г, както и образователна и научна степен „доктор” през 2000г и научно звание „доцент” по кардиология през 2008г.

От м. Март, 2008г е началник отделение към Кардиологична клиника на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив.
През 2011г завършена магистратура по „здравен мениджмънт” към ФОЗ на МУ-Пловдив.

Доц. Токмакова има специализации в чужбина, сред които:

European Practicum on Clinical Exercise Testing,
Balatonfured, Унгария; специализация в Кардиологична клиника, Hopital Beaujon, Клиши,
Франция като степендиант на Европейското дружество по кардиология;
едногодишна специализация по кардиология в Brigham and Women’s Hospital,
Harvard Medical School, Бостън, САЩ и др.

Участия в курсове за квалификация
Доц. Токмакова има множество участия в курсове за квалификация по кардиология и ехокардиография в САЩ и в практически курс по инвазивна диагностика и интервенционална кардиология към УМБАЛ “Св. Анна”, гр.София. Професионалната й квалификация по инвазивна кардиология е проведена към клиника по инвазивна кардиология на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив.
Научни интереси

Основните научни интереси на доц. Токмакова са в областта на:

хронична сърдечна недостатъчност,
кардиоваскуларен риск,
патофизиология на дишането,
функционален капацитет и
сърдечна рехабилитация при болни с ХСН.

Доц. Токмакова има над 25 участия в национални и международни научни конференции и конгреси, в част от които и като гост-лектор. Тя има 40 публикации с общ IF 33.687 и индивидуален IF 5.401, от които 18 са на английски език, а 7 – в чужбина, както и 2 участия в монографии, една от които публикувана в САЩ, а също и над 200 цитирания в различни международни публикации.

Членства
Доц. Токмакова е член на:

Дружество на кардиолозите в България (ДКБ),
Българско дружество по интервенционална кардиология (БДИК),
Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology),
Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC,
Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC,
Съюз на учените в България.

Д-р Токмакова

Вижте по-голяма карта
Д-р Токмакова