в НЗОК, София
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: май 15, 2017
32498
prof-vasileva-dermatovenerolog-logo

Контактна информация

Доц. д-р Снежина Василева
Проф. Снежина ВасилеваДерматовенеролог

Проф. Снежина Георгиева Василева, дм – Професор към Университетската катедра по дерматология и венерология, Медицински Факултет – Медицински Университет – София.
Специалист дерматовенеролог – Проф. Снежина Василева развива своята практика в София, КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ към УМБАЛ Александровска.

1978г. – завършва медицина във Висш Медицински Институт-Варна;
1984г. – Кандидат на медицинските науки/дм
Дисертационен труд: “Имунологични проучвания при болни от псориазис вулгарис – преди и след морелечение”
1985г. Доц. Василева придобива специалност по Дерматология и Венерология.

Професионален път и специализации

1978 – 1981: Ординатор в Кожно отделение, Окръжна болница, гр. Търговище;
1981 – 1984: Редовен аспирант към Катедра по Дерматология, ВМИ Варна;
1984 – 1985: Ординатор в Кожна клиника, Факултетска болница, Варна;
1985 – 1988: Научен сътрудник в Научен Институт по Дерматология и Венерология, МА София;
1988 – 2004: Главен асистент, Катедра по Дерматология и венерология, МФ София;
2004 – Доцент, Катедра по Дерматология и венерология, МФ София, Университетска болница “Александровска”.

Специализации:


1989 – Париж, Институт “ Alfred Fournier ”, Курс по полово-предавани болести (MST);
1991 – Лион, Болница Edouard Herriot , INSERM U.209 (Prof. J. Thivolet ), Стипендиант на INSERM: Имунопатология на кожата;
1992 – 1993: Париж, Болница Saint-Louis, Attache etranger, Service Prof. Dubertret.

Проф. Снежина Василева завежда направление по автоимунни булозни заболявания и направление по имунофлуоресцентна диагностика.

От създаването му през 1972 г. като лаборатория, направлението се е утвърдило като единствено и референтно за страната в областта на имунологичната диагностика на автоимунните булозни дерматози: пемфигус, булозен и цикатризиращ пемфигоид, дерматитис херпетиформис, придобита епидермолиза и пр.

Рутинно се провеждат директна имунофлуоресценция върху биопсични материали от кожа и/или лигавица, индиректна имунофлуоресценция на серуми от пациенти в активен стадий на заболяване или за проследяване на ефекта от терапията.

Направлението извършва и Lupus band test при пациенти със съединително-тъканни заболявания, насочени от цялата страна от дерматологични, ревматологични и др. клиники на територията на страната.

Научна и преподавателска дейност
 • Лекци и пред студенти – медици и стоматолози и специализиращи лекари, КДВ, МУ София;
 • Лекции пред Международен конгрес на студентите медици – 2000 и 2002;
 • Лекции в чужбина – Йерусалим (1992), Вашингтон (1996), Мюнхен (2002), Флоренция (2004);
 • Завеждащ имуфлуоресцентна лаборатория към КДВ, София, от 1997 г.;
 • Научен консултант на докторантура върху пемфигус (Д-р К. Дреновска, 1999);
 • Главен асистент по учебната работа в КДВ, МФ – София, 2000;
 • Награда “Проф. К. Чилов” на МФ – София за научно-изследователска и преподавателска дейност в областта на терапията, 2000 г.;
 • Участие в 2 научно-изследователски проекти, МУ – София, 2001, 2006.
Членства в научни дружества и организации

Научни дружества, редколегии:


Българско Дерматологично Дружество (от 1979);
International Academy of Cosmetic Dermatology (от 1994);
Society for Cutaneous and Ultrastructural Research (1994-1999);
European Task Force on Skin Disease in Pregnancy (2007);
European Society of Cutaneous Lupus Erythematosus (2007).

Радакционните колегии на научните списания:


Дерматология и Венерология – София;
SkinMed: Dermatology for the Clinician – САЩ, International Journal of Dermatology – САЩ (1994 – 2001);
Главен редактор на CEEDVA (Central Eastern Europe Dermato-Venerological Association) Bulletin.

Член на организационния/научен комитет на следните научни форуми:


V-ти и VII-ми Национални Конгреси на БДД;
Национални Конференции на БДД (1994, 1999, 2002, 2004, 2006);
Научна Конференция Софийски Дерматологични Дни (ежегодно);
3-ти Пролетен Симпозиум на EADV, София, 2005;
Участие в организационен комитет на EADV Summer school on STDs, София, 2007 и 2008

Научните интереси на Доц. д-р Снежина Василева са в областта на:
 • Автоимунни булозни дерматози;
 • Съединително-тъканни заболявания;
 • Ятрогенни дерматози;
 • Псориазис и други инфламаторни дерматози;
 • Инфекциозни дерматози.

Доц. Василева е автор на 73 статии в научни списания и сборници: 36 в чужбина, 37 у нас;
Главен редактор и автор на 2 монографии в чужбина (Blackwell Science, Chapman & Hall); Участие с глави в 2 монографии в САЩ (Marcel Decker; Partenon Publishing Group); Участие в 3 учебника по дерматология у нас;
Участие в над 8 5 научни форума в чужбина и у нас.