в Трявна
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 3 - Рейтинг: 3,67 от 5)
Loading...
Последно обновяване: май 13, 2019
314984
logo-carica-yoana-novo

Контактна информация

Детската специализирана болница за белодробни заболявания Царица Йоанна в гр. Трявна е единственото в страната лечебно заведение за долекуване и продължително лечение на белодробни болести при децата.

Диагностично - консултативен блок

В него се провеждат както първите прегледи на постъпващи или амбулаторни пациенти, така и необходимите изследвания. Към същия блок е и отделението за физикална и рехабилитационна медицина без легла, обновено архитектурно и оборудвано със съвременна техника през 2010 г.

В болницата се провеждат всички необходими за лечение на белодробни заболявания физиопроцедури, но също и такива, свързани с лечението на други заболявания, т. е., физиотерапия и рехабилитация може да се извършва и на деца с церебрална парализа или генетични заболявания.

Стационарен блок

Съществуват три стационарни отделения – две пулмологични и едно фтизиатрично, общо със 155 легла средногодишно. Битовите условия са отлични, като повечето стаи са самостоятелни с отделен санитарен възел.

Лекарите притежават много добър опит в лечението на белодробни заболявания.
Приемат се деца от 6 месеца до 18 навършени години. Необходимо е малките деца да бъдат с придружители.
Лечението на лица необхванати от българската здравноосигурителна система се извършва срещу заплащане

Болницата е разположена в подножието на Стара планина, на южен склон в предбалканско възвишение в гр. Трявна. Мястото е избрано след специално климатологично проучване.

Местоположението е слънчево, без мъгли и влага, с чист планински въздух, богат на фитонциди и други лечебни фактори – продукти на боровите гори наоколо. Този климат и останалите природни дадености се отразяват изключително благоприятно при лечението и възстановяването от прекарани белодробни заболявания.

Особено добро е повлияването на болните с бронхиална астма и хронични бронхити, поради изключително чистия въздух с нищожна концентрация на обичайните алергични агенти и липсата на атмосферни замърсители.

Болницата осъществява консервативно лечение на белодробни заболявания при деца.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

Уважаеми родители и колеги,

Уведомяване ви за регламента за прием в Детската болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна” в Трявна.

Децата трябва да са прегледани и насочени за лечение от личния лекар или от един от следните видове специалисти:
педиатър, алерголог, детски пулмолог или пулмолог за възрастни.

За пациенти над 18 години в млада възраст има други условия за прием:

Такива болни се приемат само ако в друга болница за продължително лечение, предназначена за пълнолетни пациенти, няма свободни легла и младежите са с медико-социални проблеми. В такъв случай направлението се издава от един от горепосочените специалисти. Такъв пациент може да бъде приет и когато е бил в болница за белодробно заболяване и в епикризата изрично е вписана препоръка за продължително лечение, или когато такава препоръка е дадена след преглед от специалист. В тези случаи личният лекар може да издаде направление и етапна епикриза, но в срок от три месеца след даване на препоръката за продължително лечение. При постъпване пълнолетният пациент  трябва да носи документи за предхождащи прегледи за своето заболяване, решение на ТЕЛК  (ако има такова) и да декларира, че не е бил приет в друга болница за продължително лечение поради липса на свободни легла.

Бланка № 7 за постъпване в болницата (същият документ, както и досега), трябва да бъде издадена от специалист или от личния лекар.
Личният лекар е длъжен, както и специалистите, заедно с направлението за хоспитализация да издадат и етапна епикриза.

Изрично обръщам внимание, че амбулаторният лист и етапната епикриза са различни документи и се изисква, и то задължително, етапна епикриза.

При постъпване при нас трябва да се носят:

  1. Направление за хоспитализация – бланка № 7, издадена от специалист или от личен лекар.
  2. Етапна епикриза или епикриза от болница за активно лечение с вписана препоръка за продължително лечение и / или рехабилитация.

Насочването от личния лекар към специалист – педиатър или към детски пулмолог, ако е необходимо става със специално направление за което Здравната каса не е наложила ограничения. Можете да го поискате без притеснения.
Пулмолозите за възрастни, които работят в кабинети към бившите белодробни диспансери, не изискват направления, но тези в ДКЦ, МЦ и на самостоятелна практика работят само с такива, които имат лимит.

Молим специалността на изпращащия лекар изрично да бъде вписана в направлението, което, както и етапната епикриза, да бъде подпечатано с печат, отразяващ специалността и кръгъл печат на лечебното заведение.
Ако срещнете неразбиране или грубо отношение от наши служители или от колеги в лечебната мрежа, можете да се обръщате към нас на следните адреси:

5350 гр. Трявна, ул. „Бреза” № 49, „ДСБДПЛББ – Царица Йоанна” ЕООД
e-mail: pulmo_tryavna@abv.bg
За допълнителни въпроси се обаждайте на телефони 0677 62021 или 0893626123 от 8 до 15
ч. на Елка Иванова.

От Детска болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна” в Трявна.

Цени

Цената за здравно неосигурени в България пациенти за лекуваните белодробни заболявания е 54.60 лв. на леглоден. В тази цена, освен лечението и физиопроцедурите, са включени рутинни клинико-лабораторни, микробиологични и функционални изследвания. Рентгеновите снимки и тестуванията се заплащат отделно.
Цени на стаите за придружители
За Трето фтизиатрично отделение – общите стаи остават безплатни.
За стая № 5 цената се запазва – 5.00 лв.
За Първо и Второ пулмологични отделения:

  • Легло за придружител в индивидуални стаи без собствен санитарен възел – 8 лв.
  • Легло за придружител в стая със собствен санитарен възел – 19 лв., като за ползване на телевизор се заплаща допълнително по 2 лв. на ден.
  • Легло за придружител в стая в апартамент със санитарен възел – 15.50 лв., като за ползване на телевизор се заплаща допълнително по 2 лв. на ден.

Заплащането на услугата става в деня на постъпване в лечебното заведение, а за постъпилите в почивните дни – на първия работен ден. Освобождават се от такса за пребиваване в индивидуални стаи придружители, които са служители на „ДСБДПЛББ – Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна, както и лекари и специалисти по здравни грижи от цялата страна.

ЗАБРАНЯВА СЕ:

Настаняването на повече от три лица в индивидуална стая и повече от един придружител за едно дете. В случай, че по собствено желание в стая с две легла бъдат настанени двама родители, във връзка с инвалидност или бременност на майката, вторият родител заплаща 50 % от стойността на обявената цена на легло за придружител.

Заболявания, лекувани в болницата: бронхиална астма, рецидивиращ и протрахиран бронхит, хроничен бронхит; муковисцидоза и други вродени заболявания на дихателната система.

Болести на опорно-двигателния апарат, придружени от белодробни заболявания.