в НЗОК, София
31634
d-r-tasheva-logo-kardiolog

Контактна информация

Д-р Валентина Ташева практикува в Медицински център „Лора“ като лекар – кардиолог. Втората ѝ специалност е Вътрешни болести.

Медицински дейности

  • Кардиологични прегледи и консултации
  • Разчитане на функционални изследвания
  • Функционална диагностика в кардиологията, детска кардиология и много други
Лекувани заболявания
  • Артериална хипертония
  • Сърдечна недостатъчност
  • Атеросклероза
  • Инфаркт на миокарда
  • Исхемична болест на сърцето