Generic filters
Search in title
Филтър за детайлно търсене
   в Медицински Центрове, НЗОК
  3951

  Медицински Център БРОД

  Медицински Център БРОД Адрес на Медицински Център БРОД гр. Пловдив, Петко Д. Петков №23, ет. 3
  Телефони Регистратура – 032 63 71 63
  Email kdelenski(@)yahoo.com
  официален сайт на Медицински Център БРОД www.brod-plovdiv.com


  Екипът на центъра цели да предложим на всеки, независимо
  от възраст, пол, социален статус и убеждения, качествени медицински, психологически и социални грижи.

  Ние бихме желали да работим в сътрудничество с пациенти и клиенти, при взаимно зачитане на права и отговорности.

  Семеен ЛекарНеврологНевровегетологияПедиатър
  Описание на дейността – семейните лекари консултират всеки здравен проблем, оценяват го и съвместно с пациента обсъждат необходимите последващи действия за решаването му. Важна част от работата в общата практика е профилактиката. Задължение на всяко здравно осигурено лице над 18 години е поне веднъж годишно да посети избрания от него лекар за преглед.

  Родителите трябва да осигурят провеждането на детската консултация, която включва прегледи, имунизазии и съвети за техните деца до 18 годишна възраст. Семейният лекар осъществя наблюдението или насочва към тесен специалист при бременност. Същото се отнася и за множество хронични здравни проблеми.

  График
  Амбулаторен прием от понеделник до петък от 8 до 18 часа
  Детска консултация в сряда от 15 до 18 часа.
  Женска консултация във вторник от 15 до 18 часа.
  Домашни посещения всеки ден от 12 до 15 часа след предварителна уговорка.
  В извън работно време – денонощен достъп на мобилен телефон 0879 93 71 60

  Цени:
  Здравно осигурените лица от листата на практиката дължат само потребителска такса, освен тези, които са освободени от нея.

  Услуги срещу заплащане за пациенти извън листата:
  Амбулаторен преглед – 20 лева.
  Домашно посещение – 30 лева.

  Специалисти
  Д-р Кирил Еленски, специалист по вътрешни болести и обща медицина
  Д-р Елица Анастасова, специалист обща медицина

  В здравен център БРОД можете да получите консултации от специалисти по неврология –
  д-р Е. Витева – понеделник и сряда от 14 до 18 часа

  Цени
  С направление от семейния лекар се дължи потребителска такса, с изключение на случайте на освободени по възраст или поради определени заболявания.

  При пряко посещение – амбулаторен преглед – 30 лева; домашно посещения – 35 лева; при проследяване на хроничен проблем – по договаряне.

  Извършват се:
  – комплексно неинвазивно изследване на автономната нервна система
  – компетентен анализ на резултатите и изготвя индивидуален терапевтичен план.

  Автономната /вегетативна/ нервна система контролира телесните функции, като сърдечен ритъм, дишане, храносмилане и множество други.

  Изградена е от две части – симпатикус и парасимпатикус, които е нужно да бъдат балансирани.

  Изследването на този баланс при здрави хора показва определени тенденции в дейността на автономната нервна система и може да послужи за създаване на индивидуална профилактична програма.

  Без да “боледува” самостоятелно тази част от нервната система играе важна роля при развитието на редица заболявания. Изследването и съответното допълнително лечение увеличават възможностите за подобряване на състоянието при7

  – артериална хипертония
  – захарен диабет
  – автоимунни заболявания
  – мигрена
  – психосоматични състояния
  – хронична умора

  Изследването се извършва след предварително записване на регистратурата на МЦ БРОД тел. 032 63 71 63 /работно време от 8-18 часа/
  Изследването не е включено в здравноосигурителния пакет. Цената е 35 лв., а за пенсионери 30 лв.

  В здравен център БРОД можете да получите консултации от специалисти по педиатрия –
  д-р Донка Делчева

  От Понеделник до Петък
  10.30 – 12.30
  14.00 – 18.00
  14.00 – 18.00
  10.00 – 12.00
  14.00 – 18.00
  14.00 – 1600

  д-р Таня Данева – сряда от 15.00 до 18.00

  Цени
  С направление от семейния лекар се дължи потребителска такса, с изключение на случайте на освободени по възраст или поради определени заболявания.

  При пряко посещение – амбулаторен преглед – 30 лева; домашно посещения – 35 лева; при проследяване на хроничен проблем – по договаряне.

  Медицински Център БРОД

  Медицински Център БРОД
  Детски ПневмологИнтернистПсихиатърПсихотерапевт
  Д-р Делчева

  понеделник 10.30-12ч и сряда 10-12 часа

  Инхалационна терапия
  Провеждат се бързо, лесно и облекчават състоянието при остри и хронични белодробни заболавания – синуити, бронхити, ларингити.

  Осъществяват се с физиологичен разтвор или медикаменти – Вентолин , Проспан, Будезонид, Кортикостероиди.

  Спирометрията дава възможност за измерване на дихателната способност.
  Функционалното изследване на дишането измерва количеството въздух в белите дробове и опрeделя колко бързо издишваме въздуха .
  Тестът е безболезнен и е необходимо дълбоко поемане на въздух с максимално бързо издишване.
  Правилната техника на изследване обикновенно е възможна след 6-7 годишна възраст.

  Кога трябва да изследваме дишането си?

  Диагностика на заболяванията на белите дробове.
  Оценка на тежестта на нарушената дихателна функция.

  Регистриране на резултатите от последователни тестове, наблюдение и прогноза за протичането на дихателното заболяване.

  Оценка на ефективността от лечението на белодробните заболявания и контрола на бронхиалната астма.
  Регистриране на обратима обструкция след прилагането на медикаменти, които отпускат бронхиалния спазъм – диагностика на бронхиална астма.

  Мотивация на пациенти за здравословен начин на живот -да убедиш пушача, да прекрати пушенето,
  Оценка на дихателната финкция при спортисти!

  В здравен център БРОД можете да получите консултации от специалист по вътрешни болести. Консултирането при нужда включва и ехография на коремни органи.

  Д-Р ГЕРГАНА ФОРЕВА

  вторник и четвъртък от 16 до 18 часа

  Описание на дейността – Психиатрите се грижат за психичното ни здраве. Психичното здраве определя начина ни мислене, чувствата, способността да се справяме със стреса, да правим съответни житейски избори.

  Психичното здраве, както и физическото са важни за ежедневния ни живот от детството до старостта. Психичните заболявания имат разнообразни прояви и обичайно се променят не само живота на пациента, но и на неговите близки.

  График
  д-р Топалова – сряда от 8.00 до 12.00 часа и четвъртък от 14 до 18 часа

  Цени
  С направление от семейния лекар се дължи потребителска такса, с изключение на случайте на освободени по възраст или поради определени заболявания.

  По желание – амбулаторен преглед – 30 лева; домашно посещения – 35 лева; при проследяване на хроничен проблем – по договаряне.

  д-р Гергана Форева – консултира при психо-соматични проблеми.

  Психосоматиката се характеризира с необоснована загриженост за собственото здраве и нереалистичното убеждение, че физическите белези и симптоми сочат сериозно соматично заболяване, въпреки рационалните уверения, че не съществува подобна болест.

  Вниманието на пациентите е изцяло фиксирано върху функциите на собственото тяло. Най-честите оплаквания са главоболие, болки в гърба и кръста, отпадналост, сърцебиене, затруднено дишане и др.

  У такива лица грижата за здравето доминира за сметка на междуличностните отношения и активността. Емоционално индивидите са ангажирани от соматичните процеси.

  Постоянно се търси лекарска консултация. Дори специалистите да твърдят, че липсва каквото и да е заболяване, страхът и вярването, че съществува такова продължават.

  Медицински Център БРОД

  Вижте по-голяма карта
  Медицински Център БРОД