в Медицински Центрове, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
33187
център за кожно-венерически заболявания гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа №1
062 62 02 49
onkovt[@]abv.bg
www.onkologyvt.com

Разкрит през 1951 г. като Окръжен диспансер за онкологични заболявания за ранна диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на онкологичните заболявания.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“607×185″ limit=“2″ effect=“random“]

Постепенно дейността на диспансера се разширява, като се обособява и стационарен блок.

[spoiler title=“Диагностично-консултативен блок“ style=“2″] Началник ДКБ: Д-р Йончо Петров
Работното влеме на кабинетите е от 08.00 до 14.00 часа
Диагностично-консултативния блок има три подразделения:
I. Приемно-консултативни кабинети по съответните профили:

 • Онкохирургичен.
 • Онкогинекологичен.
 • Онкотерапевтичен.
 • Радиологичен.
 • Онкоурологичен.
 • Кабинет УНГ.
 • Имунологичен. к-т.
 • Ехографски кабинет.
 • Функционален кабинет с манипулационна .
 • Кабинет за борба с болката и палиативно лечение.
 • Кабинет за първоначална регистрация и изписване на протоколи за безплатно лечение.
 • Кабинет на социалния работник и статистика.
 • Кожен кабинет.
 • Операционна , която се използва за малки оперативни интервенции, биопсии и ендоскопии.

II. Медико-диагностични и медико-технически лаборатории и отделения за функционална и образна диагностика.
1.Рентгено-диагностично отделение.
2.Отделение по нуклеарна диагностика и радиоимунология.
3.Отделение по клинико-лабораторна диагностика.
4.Патоморфологично отделение с цитологична лаборатория.
III. Регионален раков регистър с картотека на регистрираните лица.[/spoiler] [spoiler title=“Стационарен блок“ style=“2″]

 • Стационарния блок има следната структура:
 • Отделение по медицинска онкология със сектор палиативни грижи /60 легла/
 • Онкохирургично отделение с коремен и урологичен /39 легла/
 • Отделение по Гръдна хирургия /14 легла/
 • Онкогинекологично отделение / 24 легла/
 • Отделение по лъчелечение с дневен стационар /54 легла/
 • Отделение по анестезия и интензивно лечение /15 легла/

Разполага общо с 206 легла.[/spoiler] [spoiler title=“Административно-стопански блок“ style=“2″ open=“1″] АСБ е самостоятелно структурно и функционално обособено звено в рамките на общата структура на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД.
Дейността, осъществявана от АСБ има за цел да осигурява, обезпечава и поддържа медицинска дейност в “Комплексен онкологичен център -Велико Търново “ ЕООД.

Управител – Д-р Мария Рачева

тел.: 062/ 620 249

Главен счетоводител – Милка Тимова

тел.: 062/ 625 498

 

Главна мед. сестра – С. Димитрова

тел.: 062/ 603 330

Началник АСБ – Св. Джурджина

тел.:062 / 622 487

[/spoiler] [spoiler title=“Аптека“ style=“2″]

Болничната аптека отговаря за снабдяване, съхранение и отпускане на лекарствени средства и консумативи.

Обслужва амбулаторно болните от диагностично – консумтативния блок и болните от стационарния блок.

Достъпът на външни лица в работните и складовите помещения на аптеката е строго ограничен.

 

Управител аптека – Магистър фармацевт Анета Янкова

тел: 062/ 621816

[/spoiler]

От 2000 г. е преобразуван по чл.10 т.3 от ЗЛЗ с наименование МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО с предмет на дейност – осъществяване на комплексна онкологична помощ-профилактика, активно издирване, диагностика и лечение, периодично наблюдение на пациентите със злокачествени заболявания и преканцерози.

В изпълнение разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения в сила от 31.07.2010г., § 70, ал. 1 от ПЗР на ЗЛЗ, диспансерът е пререгистриран като КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД. Разполага с 206 легла за стационарно лечение, диагностично-консултативен блок, болнична аптека, административно- стопански блок.


Вижте по-голяма карта