в Медицински Центрове
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
31522
Комплексен онкологичен център Русе гр. Русе, ул. Независимост 2
082 819 911 | 082 834 339

www.kocruse.com/

Началото на онкологичната помощ в Русе се поставя през 1952 г. с разкриването на онкологичен кабинет за регистриране и наблюдение, а през 1953 г. е бособен стационар с 20 хирургични легла. Това са и първите структури на Онкологичен диспансер в гр. Русе. През 1958-1959 г. се закупуват апарати за дълбока и повърхностна рентгенова терапия и започва лъчево лечение на болни със злокачествени новообразувания.

През периода от 1962 г. до 1965 г. в новопостроения основен корпус на настоящата сграда се разкриват отделения по гинекология, радиология, химиотерапия, дерматология и поликлинични кабинети.

С разкритата през 1981 г. Цитологична лаборатория се поставя начало на масов цитологичен, профилактичен скрининг в района. През периода 1979-1981 г. се разкриват Радиоизотопна лаборатория, мамографски и ехографски кабинети.

Развитието на управлението на противораковата борба настъпва с въвеждане на АСУДОД (Автоматизирана система за управление) и изграждане на първата в страната “Регионална база данни по онкология” и канцер регистър.

601948_120964411375672_248813443_n

Периодът 1985-2002 г. е свързан с разкриване на радиоимунология, урологичен сектор, САРИЛ, сектор оперативна гинекология, кабинет уши-нос-гърло, урологичен кабинет, кабинет по болката, набавяне на Гама камера, преоборудване на цитопатологична лаборатория, преоборудване на гастроентерологичен и ехографски кабинети , пребазиране на онкохирургия в нова сграда, разкриване на аптека. Понастоящем “Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД обслужва областите Русе, Разград и Силистра, с население общо 600 000 души.

Основна задача на специализираното лечебно заведение е активно да издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава болните с предрак и рак.КОЦ – Русе ЕООД разполага с модерно отделение по клинична патология, мамографска апаратура, извършва радиоизотопна диагностика, включително радиоимунология, в структурата му действат също така клинична лаборатория, консултативно-диагностични кабинети.

На диспансерно наблюдение се водят около 16 000 пациенти. Ежегодно се регистрират около 2000 нови болни. Броят им нараства, което кореспондира с демографското застаряване на населението и увеличаване на рисковите фактори.

Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД се развива като единствено специализирано лечебно заведение в трите области – Русе, Разград, Силистра, разполагащо с уникална техника и кадри, осигуряващи квалифицирано комплексно лечение на пациенти със злокачествени новообразувания.

[spoiler title=“Ръководство“ open=“0″ style=“2″]

управителУправител – Д-р Камен КОЖУХАРОВ
тел. +359 82 819 910

Завършва медицина в Медицински университет гр. Варна и Медицинска академия гр. София през 1992 г. Започва стажа си на 05. 01. 1993 г. в Транспортна болница Русе като ординатор хирург.
От 01.07.1996 г. работи в Онкологичен диспансер – Русе, Хирургично отделение, като хирург.
През 1998 г. придобива специалност по Хирургия. Специализира Онкология в СБАЛОС – София. През 2002 г. придобива професионална квалификация по Социален и здравен мениджмънт. През 2010 г. придобива допълнителна професионална квалификация по Здравен мениджмънт.
От 27.07.2010 г. е управител на “Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, след спечелен конкурс.

главна сестраГлавна мед. сестра – Антоанета ГАБРОВСКА
тел. +359 82 819 950

През 1986 г. завършва ИПЗКССО „Д-р Н. Николаев” гр. Варна, специалност „Акушерка”.
До 1992 г. работи последователно като акушерка в с. Красен и с. Николово, Русенска област. През периода 07.1992 до 01. 2000 г. е патронажна акушерка в КОЦ – Русе. Същата година до 01.07. е Старша медицинска сестра.
От 01.07. 2000 г. до момента е Главна медицинска сестра в КОЦ – Русе.
През 1998 г. взема степен магистър по „Административен и здравен мениджмънт” към Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, а през 2008 г завършва МУ гр. Плевен, специалност „Управление на здравните грижи”, степен „Бакалавър”.

счетоводителГлавен счетоводител – Стоилка БОРИСОВА
тел. +359 82 819 920

Завършва ВФСИ “Д. А. Ценов” гр. Свищов през 1987 г. със степен магистър по Икономика със специалност „Финанси и кредит“.
През 2001 г. придобива професионална квалификация по“Социален и здравен мениджмънт“.
От 15.03.1993 г. работи в КОЦ – Русе ЕООД като главен счетоводител.

[/spoiler] [note color=“d1bff0″] СТРУКТУРА

[spoiler title=“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК“ open=“0″ style=“2″]

1. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
КАБИНЕТИ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
КАБИНЕТ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
УНГ КАБИНЕТ
УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
КАБИНЕТ ЗА ГОРНА И ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ
КАБИНЕТ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ
КАБИНЕТ УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА

2. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧНИ СТРУКТУРИ

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
ЗВЕНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ОНКОЗАБОЛЯВАНИЯТА И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ[/spoiler] [spoiler title=“СТАЦИОНАРЕН БЛОК“ open=“0″ style=“2″]

ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ И ОНКОХИРУРГИЯ В ГИНЕКОЛОГИЯТА (ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ)
ОТДЕЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (ОАИЛ)[/spoiler] [spoiler title=“АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК“ open=“0″ style=“2″]

Административно-стопанският блок подпомага осъществяването на лечебно-диагностичния процес, извършва планиране и изпълнение на икономическото, бюджетното и финансово управление на центъра.
Общата администрация се състои от 4 отдела:
• Отдел Финансово-счетоводен;
• Отдел Човешки ресурси;
• Отдел Деловодство и Кореспонденция;
• Транспортно-технически сектор.
Информационното осигуряване на дейностите в посочените четири функционални области се осъществява чрез:
• компютъризирана информационна система с база, съдържаща статистически данни за основни количествени и качествени характеристики на извършващите се в болницата медицински и спомагателни дейности;
• компютърна мрежа, обхващаща счетоводството, касовата служба, службите “Личен състав” и ТРЗ;
• наличността на фармацевтични продукти в болничната аптека и тяхното движение; склад.
Оптималното структуриране, доброто информационно осигуряване и високият професионализъм на работещите в административно-стопанският блок:
• допринася за ефикасното функциониране на въведената в болницата система за оперативно програмиране, годишно и стратегическо планиране, математико-икономическо моделиране и управление на необходимите за всички видове болнични дейности ресурси;
• дава възможност за разширяване на икономическата самостоятелност на болницата и за попълно разкриване и ефикасно използване на съществуващите резерви;
• позволява по-нататъшно усъвършенстване на стопанските, обслужващите, социалните и др. дейности и провеждане на взискателен контрол по целесъобразността на извършваните разходи от парично, материално, енергийно и информационно естество;
• е гаранция за поддържане в изправност на апаратурата, техническите и инсталационните съоръжения, сигурността и безопасността на пациентите и на персонала във всички медицински и помощни структури на болницата.[/spoiler] [spoiler title=“АПТЕКА“ open=“0″ style=“2″]

Болничната аптека е осигурена с необходимата материална база и оборудване, позволяващи отлична организация по получаването, сортировката, съхраняването и изписването на лекарствените продукти.

Осигурена е защитата на термолабилните и огнеопасните лекарства.

Достъпът на външни лица в работните и складовите помещения на аптеката е строго ограничен.

mariana-gaidarova-nachalnikУправител аптека – м.  ф.  Мариана ГАЙДАРОВА

Телефон: +359 82 819955

[/spoiler] [/note]


Вижте по-голяма карта