в Медицински Центрове
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
3868

КОЦ Русе

Комплексен онкологичен център РусеАдрес на Комплексен онкологичен център Русе гр. Русе, ул. Независимост 2
Телефони 082 819 911 | 082 834 339
Email
официален сайт на КОЦ Русе www.kocruse.com/

КОЦ Русе

Началото на онкологичната помощ в Русе се поставя през 1952 г. с разкриването на онкологичен кабинет за регистриране и наблюдение, а през 1953 г. е бособен стационар с 20 хирургични легла. Това са и първите структури на Онкологичен диспансер в гр. Русе. През 1958-1959 г. се закупуват апарати за дълбока и повърхностна рентгенова терапия и започва лъчево лечение на болни със злокачествени новообразувания.

През периода от 1962 г. до 1965 г. в новопостроения основен корпус на настоящата сграда се разкриват отделения по гинекология, радиология, химиотерапия, дерматология и поликлинични кабинети.

С разкритата през 1981 г. Цитологична лаборатория се поставя начало на масов цитологичен, профилактичен скрининг в района. През периода 1979-1981 г. се разкриват Радиоизотопна лаборатория, мамографски и ехографски кабинети.

Развитието на управлението на противораковата борба настъпва с въвеждане на АСУДОД (Автоматизирана система за управление) и изграждане на първата в страната “Регионална база данни по онкология” и канцер регистър.

601948_120964411375672_248813443_n
КОЦ Русе

Периодът 1985-2002 г. е свързан с разкриване на радиоимунология, урологичен сектор, САРИЛ, сектор оперативна гинекология, кабинет уши-нос-гърло, урологичен кабинет, кабинет по болката, набавяне на Гама камера, преоборудване на цитопатологична лаборатория, преоборудване на гастроентерологичен и ехографски кабинети , пребазиране на онкохирургия в нова сграда, разкриване на аптека. Понастоящем “Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД обслужва областите Русе, Разград и Силистра, с население общо 600 000 души.

Основна задача на специализираното лечебно заведение е активно да издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава болните с предрак и рак.КОЦ – Русе ЕООД разполага с модерно отделение по клинична патология, мамографска апаратура, извършва радиоизотопна диагностика, включително радиоимунология, в структурата му действат също така клинична лаборатория, консултативно-диагностични кабинети.

На диспансерно наблюдение се водят около 16 000 пациенти. Ежегодно се регистрират около 2000 нови болни. Броят им нараства, което кореспондира с демографското застаряване на населението и увеличаване на рисковите фактори.

Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД се развива като единствено специализирано лечебно заведение в трите области – Русе, Разград, Силистра, разполагащо с уникална техника и кадри, осигуряващи квалифицирано комплексно лечение на пациенти със злокачествени новообразувания.

Ръководство

управителУправител – Д-р Камен КОЖУХАРОВ
тел. +359 82 819 910

Завършва медицина в Медицински университет гр. Варна и Медицинска академия гр. София през 1992 г. Започва стажа си на 05. 01. 1993 г. в Транспортна болница Русе като ординатор хирург.
От 01.07.1996 г. работи в Онкологичен диспансер – Русе, Хирургично отделение, като хирург.
През 1998 г. придобива специалност по Хирургия. Специализира Онкология в СБАЛОС – София. През 2002 г. придобива професионална квалификация по Социален и здравен мениджмънт. През 2010 г. придобива допълнителна професионална квалификация по Здравен мениджмънт.
От 27.07.2010 г. е управител на “Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, след спечелен конкурс.

главна сестраГлавна мед. сестра – Антоанета ГАБРОВСКА
тел. +359 82 819 950

През 1986 г. завършва ИПЗКССО „Д-р Н. Николаев” гр. Варна, специалност „Акушерка”.
До 1992 г. работи последователно като акушерка в с. Красен и с. Николово, Русенска област. През периода 07.1992 до 01. 2000 г. е патронажна акушерка в КОЦ – Русе. Същата година до 01.07. е Старша медицинска сестра.
От 01.07. 2000 г. до момента е Главна медицинска сестра в КОЦ – Русе.
През 1998 г. взема степен магистър по „Административен и здравен мениджмънт” към Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, а през 2008 г завършва МУ гр. Плевен, специалност „Управление на здравните грижи”, степен „Бакалавър”.

счетоводителГлавен счетоводител – Стоилка БОРИСОВА
тел. +359 82 819 920

Завършва ВФСИ “Д. А. Ценов” гр. Свищов през 1987 г. със степен магистър по Икономика със специалност „Финанси и кредит“.
През 2001 г. придобива професионална квалификация по“Социален и здравен мениджмънт“.
От 15.03.1993 г. работи в КОЦ – Русе ЕООД като главен счетоводител.


СТРУКТУРА

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

1. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
КАБИНЕТИ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
КАБИНЕТ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
УНГ КАБИНЕТ
УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
КАБИНЕТ ЗА ГОРНА И ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ
КАБИНЕТ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ
КАБИНЕТ УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА

2. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧНИ СТРУКТУРИ

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
ЗВЕНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ОНКОЗАБОЛЯВАНИЯТА И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ И ОНКОХИРУРГИЯ В ГИНЕКОЛОГИЯТА (ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ)
ОТДЕЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (ОАИЛ)

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Административно-стопанският блок подпомага осъществяването на лечебно-диагностичния процес, извършва планиране и изпълнение на икономическото, бюджетното и финансово управление на центъра.
Общата администрация се състои от 4 отдела:
• Отдел Финансово-счетоводен;
• Отдел Човешки ресурси;
• Отдел Деловодство и Кореспонденция;
• Транспортно-технически сектор.
Информационното осигуряване на дейностите в посочените четири функционални области се осъществява чрез:
• компютъризирана информационна система с база, съдържаща статистически данни за основни количествени и качествени характеристики на извършващите се в болницата медицински и спомагателни дейности;
• компютърна мрежа, обхващаща счетоводството, касовата служба, службите “Личен състав” и ТРЗ;
• наличността на фармацевтични продукти в болничната аптека и тяхното движение; склад.
Оптималното структуриране, доброто информационно осигуряване и високият професионализъм на работещите в административно-стопанският блок:
• допринася за ефикасното функциониране на въведената в болницата система за оперативно програмиране, годишно и стратегическо планиране, математико-икономическо моделиране и управление на необходимите за всички видове болнични дейности ресурси;
• дава възможност за разширяване на икономическата самостоятелност на болницата и за попълно разкриване и ефикасно използване на съществуващите резерви;
• позволява по-нататъшно усъвършенстване на стопанските, обслужващите, социалните и др. дейности и провеждане на взискателен контрол по целесъобразността на извършваните разходи от парично, материално, енергийно и информационно естество;
• е гаранция за поддържане в изправност на апаратурата, техническите и инсталационните съоръжения, сигурността и безопасността на пациентите и на персонала във всички медицински и помощни структури на болницата.

АПТЕКА

Болничната аптека е осигурена с необходимата материална база и оборудване, позволяващи отлична организация по получаването, сортировката, съхраняването и изписването на лекарствените продукти.

Осигурена е защитата на термолабилните и огнеопасните лекарства.

Достъпът на външни лица в работните и складовите помещения на аптеката е строго ограничен.

mariana-gaidarova-nachalnikУправител аптека – м.  ф.  Мариана ГАЙДАРОВА

Телефон: +359 82 819955

КОЦ Русе

Вижте по-голяма карта
КОЦ Русе