в Лаборатории
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 3 - Рейтинг: 4,33 от 5)
Loading...
Последно обновяване: март 9, 2020
313826
logo-zdrave

Контактна информация

Медико-диагностична лаборатория Здраве е многопрофилна лаборатория, създадена през 1999г. През изминалите години МДЛ Здраве се наложи на пазара на медицински услуги в гр. Русе като сигурен и надежден гарант за бърза и точна лабораторна диагностика както за лекари, така и за пациенти.

НОВИ ФИЛИАЛИ

Адрес: гр. Русе, ул. Алеи Възраждане № 81
В практиката на д-р Грозданова
Телефон: 0879 995 169

Работно време:
От Понеделник до петък – 8:00 – 12:00

Адрес: гр. Русе, ул. Петър Берон № 5, срещу сградата на Община Русе
Телефон: 0885 880 122

Работно време:
От Понеделник до петък – 8:00 – 14:30

Адрес: гр. Мартен, в сградата на Здравен център „Св.Георги“

Работно време:
От Понеделник до петък – 8:00 – 12:00

ДНК Тестове

Точността на резултатите от лабораторни тестове като PCR и NASBA силно зависят от клиничния материал, инструментите за пробовземане, съхранението и транспортирането на материала.
Най-точна информация за присъствието на инфекциозен агент може да се осъществи чрез анализиране на клинични материали от различни локализации.

За диагностика на сексуално предавани болести при мъжете е нужно да се отлющи горния слой епителни клетки на уретралния канал. Като клиничен материал се използва първата порция урина, секрет от простата, уретрален секрет или еякулат. Особеност при тестовете за молекулярна диагностика е, че се използва първата сутрешна урина, без тоалет, без инвазии.

Вземане на клиничен материал за молекулярна диагностика:

УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ

Уретралният секрет може да се вземе с уретрална четка или със стерилен сух памучен тампон с пластмасова дръжка. Преди вземането на пробата главичката на пениса се почиства със стерилен физиологичен разтвор и леко се масажира. Четката или тампона се вкарват в уретрата на дълбочина от 1 – 2 см и с въртеливи движения на четката / тампона се остъргват епителните клетки от вътрешността на уретралния канал.

УРИНА

Вземането на урината, използвана за молекулярна диагностика е различно от това за микробиологичните изследвания. За PCR метода се използва задължително първата пориция на първата сутрешна урина, влючително и първата струйка, без пациентът да е извършил своя тоалет.

Първите 20 – 25 мл от урината се събират в сух стерилен контейнер. Първата порция сутрешна урина е достатъчен клиничен материал за диагностика на сексуално предаваните инфекции и е добра алтернатива на уретралния секрет, тъй като не се използват инвазивни методи.

ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ ИЛИ ЕЯКУЛАТ

За диагностика на инфекции на горните репродуктивни органи се използва простатен секрет или еякулат. Преди вземането на простатния секрет главичката на пениса се третира със стерилен памучен тампон. Простатната секреция се предизвиква чрез масаж на простатната жлеза през ректума. Масажът се извършва чрез натиск на основата на жлезата отгоре. След масажиране простатния секрет се събира в сух стерилен контейнер ( 50 – 60 мл.) или в индивидуална стерилна епруветка ( 2 мл.). След това съдът се затваря внимателно и се маркира, след което се транспортира до лаборатория.

За детекция на полово предавани инфекции при жени се използват клинични материали от цервикалния канал, уретрата, също така и урина ( по описания по-горе метод; аналогичен на пробовземането при мъже).

За детекция на полово предавани инфекции при жени се използват клинични материали от цервикалния канал, уретрата, също така и урина ( по описания по-горе метод; аналогичен на пробовземането при мъже).

СЕКРЕТ ОТ ЦЕРВИКАЛЕН КАНАЛ

Използва се за диагностика на инфекции, причинени от Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Human papilloma virus ( HPV), Mycoplasma spp.. Анализът е задължителен за оценка на ефективността на приложено лечение на гореспоменатите инфекции. Клиничният материал, взет от ендоцервикалния канал, трябва да съдържа достатъчен брой клетки.

За вземане се използва циточетка с чупещ се връх или сух дакронов тампон с пластмасова дръжка. Употребата на тези инструменти позволявя да се събере максимално количество епителни клетки. Преди да започне пробовземането е препоръчително да се почисти цервикалната мукоза със стерилен памучен тампон.

Слузта се отсранява от повърхността на шийката матката със стерилния тампон и след това с помощта на циточетка / дакронов тампон се взема нужния материал, чрез две пълни завъртания по и обратно на часовниковата стрелка. Циточетката / тампонът се изтегля от цервикалния канал и се вмъква в епруветката с транспортна среда.

ТРАНСПОРТНА СРЕДА

Препоръчително е след като се вземе, клиничния материал да се постави в специална транспортна среда. По този начин пробата е защитена от външните условия и неудобствата при транспортирането, а също и временно съхранение на материала, докато достигне до съответната лаборатория за диагностика.

Предимствата за употреба на транспортна среда:

 • адекватно и ефективно смиване на вискозния материал от пробата и това позволява голям брой микроорганизми да попаднат в средата;
 • аликвотираното количество транспортна среда осигурява достатъчно количество среда, за се повтори теста в бъдеще, ако се наложи;

След събирането на клиничния материал, инструментът за пробовземането се поставя в епруветката с транспортна среда. Върхът на инструмента ( когато материалът е взет с циточетка / тампон), който съдържа събраният материал се поставя перпендикулярно в предоставената транспортна среда и с въртеливи движения хубаво се смива в нея за около 5 – 10 сек. След това пробовземащият инструмент се натиска в епруветката с транспортна среда, така че да се огъне и да се покрие от средата, след което дръжката му се чупи. В епруветката остава горния край на циточетката / тампона. Недопустима е употребата на ножици, с цел срязване на тампона.

Mycoplasma genitalium / Mycoplasma hominis

Използваният кит за ДНК диагностика е за детекция на нуклеинови киселини на Mycoplasma genitalium / Mycoplasma hominis в клиничния материал ( урина, цервикален, уретрален или простатен секрет), които се визуализират чрез агарозна гел електрофореза. Диагностицира се наличие на специфични региони от ДНК-то на изследвания патоген.

В теста е заложен и IC ( вътрешен контрол), който позволява да се контролира процесът на изолация. Отделно по време на тест процедурата се закапва положителна и отрицателна контрола, които дават информация за това как е протекъл процесът на амплификация и възможността за отчитане на получения резултат. Реално контрол има на всички етапи от процедурата на изследване.

Чувствителност на теста Mycoplasma genitalium: успява да детектира наличието на най-малко на 5х103 геномни еквивалента ( специфични участъци от ДНК на патогена) на 1 мл проба ( GE/ml)

Специфичност на теста Mycoplasma genitalium: осигурена е чрез селекция от специфични праймери и строги условия на реакцията, който са надеждно проверени.

Чувствителност на теста Mycoplasma hominis: успява да детектира наличието на най-малко на 5х103 геномни еквивалента ( специфични участъци от ДНК на патогена) на 1 мл проба ( GE/ml)

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis причинява уретрити при мъжете, и уретрити и цервицити при жените. Инфекцията води до усложнения със значение за репродуктивното здраве. Предава се по полов път (между партньорите), по време на бременност или по време на раждане (между майка и дете).

Лабораторната диагноза е важна за да се приложи адекватно лечение.
Изследването на кръв и доказване на антитела не се препоръчва. Този метод (ЕЛИЗА) е слабо чувствителен и е с ниска специфичност. Резултатите се интерпретират трудно и често объркват лекаря при преценка на етапа на инфекцията.
Съвременната диагностика се базира на нова технология – Полимераза верижна реакция PCR. С нея се доказва пряко специфичен участък от генома (ДНК) на Chlamydia trachomatis в клиничен материал (урина, цервикален, влагалищен или уретрален секрет).

В теста са заложени няколко контроли – на процеса на изолация на ДНК (IC – вътрешен контрол) и на процеса на амплификация (положителна и отрицателна контрола). Те са задължителни за контролиране на етапите и точното отчитане на получения резултат.
Специфичността и чувствителността на метода е почти 100%, т.е. полученият резултат е надежден и точен. Единствено чрез PCR теста може да извърши контрол на проведеното лечение.

Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum

Тестът се използва in vitro качествена детекция и диференциация на U. parvum и U. urealyticum в клиничен материал ( цервикален / уретрален/ простатен / урина) чрез агарозна гел електрофореза.

PCR детекцията на бактериалния геном се извършва като се използва специфични за U.parvum и U.urealyticum праймери. Наборът на тестта съдържа т.н. „ hot start” които редуцира възможността за неспецифична праймерна реакция ( елиминира се вероятността да се отчете фалшив резултат).
Чувствителност на метода: успява да детектира наличието на най-малко на 1х104 геномни еквивалента ( специфични участъци от ДНК на патогена) на 1 мл проба ( GE/ml)

През 2002 година дружеството се преобразува и стана равноправен прартньор на една от най-добре оборудваните лаборатории в страната- МДЛ Цибалаб– гр. София. Благодарение на това работата ни коренно се обнови.

За Нас

Интегриран процес

Създадената организация на лабораторна дейност гарантира високото качество чрез автоматизираната лабораторна система iLab 3.1. Посредтсвом високата степен на автоматизация на процеса на регистрация на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите,както и на вътрешно лабораторните дейности, се постига пълен контрол на целия процес – то постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат.

Уникална идентификация

Всеки биологичен материал се етикира с уникален баркод етикет, гарантиращ разпознаеваемостта на материала и веростта на получените данни.

Методики и апаратура

Използват се утвърдени , съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество /ISO 9001/. Цялата апаратура се инсталрира и поддъража от специализирани технически служби или оторизирани сервизи на фирмите – производители.

Кадри

МДЛ Здраве е монгопрофилна лаборатория с три самостоятелни отдела. Те се ръководят от тесни специалисти със съответните специалности– клинична лаборатория, микробиология, обща и клинична патология.Чрез специалистите и хабилитираните лица на МДЛ Цибалаб– София осигуряваме на нащите пациенти възможно най-широка гама от необходимите им високоспециализирани изследвания в областта на имунохематологията, вирусологията, алергологията и др.
В лабораторията работят лекари, лаборанти и друг персонал. Ние се гордеем с професинализма на всеки един от екипа. МДЛ Здраве се стреми непрестанно да стимулира повишаването на квалификацията на своите служители.

Лабораторен контрол

Лаборатория Здраве има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура и диагностикуми.
МДЛ Здраве учавства в Националната система за външна оценка на качеството. Резултатите от контролните проби доказват високата точност на тестовете, които ние извършваме.

Сертификат на лабораторията

МДЛ Цибалаб е една от първите доболнични лаборатории, включили се в системата за междулабораторен контрол към българското дружество по клинична лаборатория, което за момента осъществява единствената по рода си сертификация на лаборатории в България.

Приемни на лабораторията

гр. Русе

 • Адрес: ул. Николаевска 66 / Стоматологична поликлиника, ет.1, каб.122 – регистратура
 • Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 7.30ч. – до 15.00 ч.
 • Телефони: 0885 883 655

гр. Русе

 • Адрес: ул.“Рига“ No35 (в сградата на ДКЦ 2), 2 етаж, каб.55
 • Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.
 • Телефони: 0885 071 830

гр. Русе

 • Адрес: ул. Липник 123 / срещу Mall Rousse, медицински център „Сити Мед“
 • Консултативен кабинет Д-р Красимир Първанов
 • Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.
 • Телефони: 0877 841 369

гр. Русе

 • Адрес: ул.“Петър Берон“ №5
 • Консултативен кабинет Д-р Красимир Първанов
 • Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.
 • Телефони: 0885 681 795 / 0885 880 122

гр. Русе

 • Адрес: ул. Независимост № 2, ет.2 / до ДКЦ I
 • Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.
 • Телефони: 0885 681 793

гр. Русе

 • Адрес: ул.“Муткурова“ No42 (срещу СБА)
 • Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.
 • Телефони: 0885 681 795

гр. Тутракан

 • Адрес: ул.„Трансмариска“ № 81, в сградата на бившата поликлиника
 • Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 16.00 ч.
 • Телефони: 0885 681 794

гр. Мартен

 • Адрес: в сградата на Здравен център „Св.Георги“
 • Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч.

гр. Русе

 • Адрес: Кв. Дружба 3, срещу бл. 10
 • Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.
 • Телефони: 0885 352 278

гр. Сливо поле

 • Адрес: ул. П.Волов № 2, в сградата на бившата поликлиника
 • Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч.
 • Телефони: 0885 681 792

гр. Русе

 • Адрес: Ул.“Алеи Възраждане“ 80
 • в практиката на д-р Грозданова и д-р Здравка Димитрова
 • Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч.
 • Телефони: 0879 995 169
СЕРТИФИКАТ

Лаборатория ЗДРАВЕ - Русе

Сертификат за качество на лабораторните изследвания

Чрез въвеждането на нов модерен подход в цялостната лабораторна дейност– от регистрацията и вземането на биологичния материал до получаването на резултата– се постигна високо качество, разшири се предлаганият асортимент и стана възможно поддържането на сравнително ниски цени на лабораторните тестове.

Възможностите за лабораторна диагностика на заболяванията непрекъснато се увеличават. При нас пациентът може да бъде изследван комплексно, без да губи ценно време в чакане пред няколко различни вида лаборатории.
Ние в МДЛ Здраве се стремим да дадем най-доброто от нашия и световния опит на Вас– нашите пациенти.

Осигурено е високо качество на обслужване на пациентите с даване на готови резултати всеки ден. Вземането на биологичен материал/ най-често кръв/ се извършва от високо квалифицирани кадри. Резултатите могат да се вземат на място, чрез куриер, по пощата, по e-mail и чрез Интернет.

Безопастността и надежността за Вас и медициндския персонал при ежедневната работа с кръвни продукти се постига чрез използване на специална затворена система за вземане на кръв – Vacutainer на Becton Dickenson. Състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват удобство, ефективна защита и по-добро качество на пробите.