в Лаборатории, НЗОК, Стара Загора
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
3464

МДЛ ВАЛЖАН

Добра Лаборатория в Стара Загора
 гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 84, ет.1, ап.1

 042 919 492 | 0888 749 017 | 0888 749 016

  velev@sz.inetg.bg

  www.valzhan.com

Лаборатория Стара Загора - Валжан

ПАТОМОРФОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

„Медико – диагностична лаборатория – Валжан” ЕООД, наричана за краткост МДЛ, е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, учредено в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения.

Лаборатория ВАЛЖАН - Стара Загора

МДЛ е създадена на основание чл.40 /1/ от ЗЛЗ и решение на Старозагорски окръжен съд № 984 /11.03.2003г.

„Медико – диагностична лаборатория – Валжан” е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон и ЗЛЗ. МДЛ се ръководи от управител – лекар с призната специалност по профила на лабораторията.

МДЛ осъществява дейността си в сътрудничество с други лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, НЗОК, РЦЗ- гр. Стара Загора, РЦЗ- гр. Кърджали, РИОКОЗ, органите за социално осигуряване, както и с други институти, организации и ведомства.
Лаборатория Стара Загора - Валжан

ДЕЙНОСТИ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛ ЗА ПАЦИЕНТА
Лаборатория Стара Загора - Валжан

ОСНОВНА ЦЕЛ

По-пълно удовлетворяване потребността от здравни услуги на населението в областта на специализираната медицинска помощ , с оглед повишаване качеството на живот на пациентите, укрепване и възстановяване на здравето, удължаване на трудоспособността им, или облекчаване и ограничаване последиците от съпътствуващите хронични заболявания.

Основната цел се постига чрез:

  • Своевременно и качествено диагностициране на болни с остри и хронични заболявания.
  • Внедряване на съвременни методи на диагностика.
  • Оказване на квалифицирана консултативна и методична помощ на семейните лекари.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

МДЛ като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществява диагностика на цитологични и хистологични материали от вътрешната медицина, хирургия, акушерство и гинекология, оториноларингология, офталмология, дерматология, ендокринология, пулмология.

Медико – диагностична лаборатория ВАЛЖАН

МДЛ ВАЛЖАН
nzok
МДЛ ВАЛЖАН


МДЛ ВАЛЖАН