в Полезно
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
3422

Логопедичен кабинет Дейзи

Логопедичен кабинет ДейзиАдрес гр. София, ул. Бургас, бл.378
Телефони 0887 525 083 / 02 955 03 42
Email  desi_tashkova(@)abv.bg

Стойка Митева

Логопедичен кабинет Дейзи извършва диагностика и терапия на деца от предучилищна и начално училищна възраст.

Работи със системи одобрени от МОН
Работата със детето е индивидуална и се базира на интересите и нуждите на детето
Развитие на комуникативни умения

Извършва се диагностика за готовността на детето за постъпване в училищеimage/jpeg
Работи се с водещи фирми в производството на игри развиващи когнитивните процеси – внимание, мислене, памет
Разполага с кътове по интереси – рисуване, моделиране, конструиране

Кабинета се намира в район „Надежда“ ул. Република и кв.“Света Троица“ ул.Бургас бл.378 на гърба на Втора Английска гимназия.

12345

Логопедичен кабинет Дейзи работи със специалисти в различни области.

Кабинетът разполага с магистър логопед – Десислава Ташкова – специализиращ в езиковата и говорна патология при деца от предучилищна и начално училищна възраст.

Използващ съвременни подходи и методи. Член на Асоцияцията на българските логопеди с множество участия в международни конференции. Интересите на г-ца Ташкова са насочени към тежки езикови нарушения.

Автор е на Диагностична карта за заекващи деца, на Специален педагог, работещ с деца, с тежка патология, на Детски невролог и психолог.

ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА:

Логопедични нарушения

Артикулационни нарушения – те са едни от най-често срещаните в нашата практика. Изразяват се в замени (субституции), пропуски (елизии), изопачаване на съгласни.

Най-често са засегнати онтогенетично средни и най-вече онтогенетично късни съгласни звукове, отличаващи се със сложен артикулационен фокус. Това са звуковете от групите на

– съскавите – с, з, ц
– шушкавите – ш, щ, ч, ж
– сонорите – р, л
– веларните – к, г

причините за това нарушение могат да бъдат

– функционални

– органични

Заекване!
То се характеризира с блокажи на говора, резултат от спазми в говорния апарат с различна степен на тежест. В следствие на спазмите речта е накъсана, лишена от плавност, съпроводена с речеви емболи, синкинези и мъчителни усилия за продуцирането и конторлирането и. Плитко, неикономично дишане, вегетативните смущения при говор (изчервяване, изпотяване, сърцебиене) и вторични психични наслоения също са елементи в клиничната картина на заекването. Теориите за причините за появата на заекването са многобройни, но едни от най-честите са:

Вродени предразполагащи:
– наследственост
– леворъчие
– увреди на главния мозък в различни периоди от развитието

Външни предразполагащи:
– условия на живот, семейство, детска градина, училище
– подражание
– уплаха/страх
– ускорено/забавено речево развитие

Предизвикващи причини:
– остра психическа травма
– продължително действащи психотравмиращи ситуации
– травми
– интоксикации

Неизяснени причини:

Кабинетът разполага с диагностична карта за заекващи деца от предучилищна възраст, която е авторска изработка и няма аналог в практиката.

Детска говорна апраксия.
Тя се характеризира с разстройства в дишането, гласът е ринофоничен, а нарушенията в прозодиката са леки, не съвсем типични. Изразяват се в забавен темп и накъсан от мъчителни паузи говор. Едни от водещите симптоми на това нарушение са артикулационните грешки. Причините за появата на детската говорна апракция са локални поражения в кората на главния мозък, вродени или рано придобити.

Специфично езиково нарушение.
В последните години това нарушение е едно от най-често срещаните. Характеризира се с късно начало на речта (или липса на такава до 4 – 5 години). Речта на тези деца се формира по-късно (от нормалното) и е с многобройни нарушения в звукопроизношението, в речниковия запас и всички компоненти на езиковата система. Речта на тези деца е трудноразбираема за околните. Много важно тук е да се спомене, че тези деца за с нормален слух и интелект в нормата.

Причините могат да бъдат:

– органични поражения в доминиращото мозъчно полукълбо
– черепно-мозъчни травми в ранна детска възраст(или по време на раждане)
– асфикция – липса на кислород (увита пъпна връв)

Тези повреди от своя страна водят до снижена въсбудимост на нервните клетки и тяхната бърза изтощаемост

Дислексия и Дисграфия

Дислексията е специфично нарушение при четене изразяващо се в трудности в прочитането на букви, срички ,думи, изречения или текст, които от своя страна повлияват разбирането на прочетения материал.

Дисграфията е специфично нарушение при писане ,което оказва отражение върху графичната коректност и смислово съдържание на написаното.

Причините за тези нарушения могат да възникнат на базата на мозъчна дисфункция , но не е следствие от някакъв специален доказан структурен дефект. Не е следствие от интелектуална недостатъчност , социална или педагогическа занемареност. Те са специфичен когнитивен проблем , често е генетично обусловен и свързан с по-явни или скрити дефицити в развитието на устния език.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ!

Над какво е необходимо да се обърне внимание.

Развитието на говорът е строго индивидуално при всяко дете, но ако вашето
дете дълго време употребява едни и същи думи, или няма говор до 4 годишна възраст, вашите притеснения са основателни. На този етап е задължително да потърсите логопедична помощ.

Това закъснение в развитието на вашето дете може да се дължи на няколко фактора:

  • Намаление или загуба на слух.
  • Тежко говорно увреждане.
  • Изоставане на интелектуално равнище.
  • Лоша социална среда.
  • Характерови особености.

Логопедичен кабинет Дейзи

Вижте по-голяма карта
Логопедичен кабинет Дейзи