Generic filters
Search in title
Филтър за детайлно търсене
   в Полезно
  3334

  Логопедичен кабинет Дейзи

  Логопедичен кабинет Дейзи Адрес гр. София, ул. Бургас, бл.378
  Телефони 0887 525 083 / 02 955 03 42
  Email  desi_tashkova(@)abv.bg

  Стойка Митева

  Логопедичен кабинет Дейзи извършва диагностика и терапия на деца от предучилищна и начално училищна възраст.

  Работи със системи одобрени от МОН
  Работата със детето е индивидуална и се базира на интересите и нуждите на детето
  Развитие на комуникативни умения

  Извършва се диагностика за готовността на детето за постъпване в училищеimage/jpeg
  Работи се с водещи фирми в производството на игри развиващи когнитивните процеси – внимание, мислене, памет
  Разполага с кътове по интереси – рисуване, моделиране, конструиране

  Кабинета се намира в район „Надежда“ ул. Република и кв.“Света Троица“ ул.Бургас бл.378 на гърба на Втора Английска гимназия.

  12345

  Логопедичен кабинет Дейзи работи със специалисти в различни области.

  Кабинетът разполага с магистър логопед – Десислава Ташкова – специализиращ в езиковата и говорна патология при деца от предучилищна и начално училищна възраст.

  Използващ съвременни подходи и методи. Член на Асоцияцията на българските логопеди с множество участия в международни конференции. Интересите на г-ца Ташкова са насочени към тежки езикови нарушения.

  Автор е на Диагностична карта за заекващи деца, на Специален педагог, работещ с деца, с тежка патология, на Детски невролог и психолог.

  ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА:

  Логопедични нарушения

  Артикулационни нарушения – те са едни от най-често срещаните в нашата практика. Изразяват се в замени (субституции), пропуски (елизии), изопачаване на съгласни.

  Най-често са засегнати онтогенетично средни и най-вече онтогенетично късни съгласни звукове, отличаващи се със сложен артикулационен фокус. Това са звуковете от групите на

  – съскавите – с, з, ц
  – шушкавите – ш, щ, ч, ж
  – сонорите – р, л
  – веларните – к, г

  причините за това нарушение могат да бъдат

  – функционални

  – органични

  Заекване!
  То се характеризира с блокажи на говора, резултат от спазми в говорния апарат с различна степен на тежест. В следствие на спазмите речта е накъсана, лишена от плавност, съпроводена с речеви емболи, синкинези и мъчителни усилия за продуцирането и конторлирането и. Плитко, неикономично дишане, вегетативните смущения при говор (изчервяване, изпотяване, сърцебиене) и вторични психични наслоения също са елементи в клиничната картина на заекването. Теориите за причините за появата на заекването са многобройни, но едни от най-честите са:

  Вродени предразполагащи:
  – наследственост
  – леворъчие
  – увреди на главния мозък в различни периоди от развитието

  Външни предразполагащи:
  – условия на живот, семейство, детска градина, училище
  – подражание
  – уплаха/страх
  – ускорено/забавено речево развитие

  Предизвикващи причини:
  – остра психическа травма
  – продължително действащи психотравмиращи ситуации
  – травми
  – интоксикации

  Неизяснени причини:

  Кабинетът разполага с диагностична карта за заекващи деца от предучилищна възраст, която е авторска изработка и няма аналог в практиката.

  Детска говорна апраксия.
  Тя се характеризира с разстройства в дишането, гласът е ринофоничен, а нарушенията в прозодиката са леки, не съвсем типични. Изразяват се в забавен темп и накъсан от мъчителни паузи говор. Едни от водещите симптоми на това нарушение са артикулационните грешки. Причините за появата на детската говорна апракция са локални поражения в кората на главния мозък, вродени или рано придобити.

  Специфично езиково нарушение.
  В последните години това нарушение е едно от най-често срещаните. Характеризира се с късно начало на речта (или липса на такава до 4 – 5 години). Речта на тези деца се формира по-късно (от нормалното) и е с многобройни нарушения в звукопроизношението, в речниковия запас и всички компоненти на езиковата система. Речта на тези деца е трудноразбираема за околните. Много важно тук е да се спомене, че тези деца за с нормален слух и интелект в нормата.

  Причините могат да бъдат:

  – органични поражения в доминиращото мозъчно полукълбо
  – черепно-мозъчни травми в ранна детска възраст(или по време на раждане)
  – асфикция – липса на кислород (увита пъпна връв)

  Тези повреди от своя страна водят до снижена въсбудимост на нервните клетки и тяхната бърза изтощаемост

  Дислексия и Дисграфия

  Дислексията е специфично нарушение при четене изразяващо се в трудности в прочитането на букви, срички ,думи, изречения или текст, които от своя страна повлияват разбирането на прочетения материал.

  Дисграфията е специфично нарушение при писане ,което оказва отражение върху графичната коректност и смислово съдържание на написаното.

  Причините за тези нарушения могат да възникнат на базата на мозъчна дисфункция , но не е следствие от някакъв специален доказан структурен дефект. Не е следствие от интелектуална недостатъчност , социална или педагогическа занемареност. Те са специфичен когнитивен проблем , често е генетично обусловен и свързан с по-явни или скрити дефицити в развитието на устния език.

  ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ!

  Над какво е необходимо да се обърне внимание.

  Развитието на говорът е строго индивидуално при всяко дете, но ако вашето
  дете дълго време употребява едни и същи думи, или няма говор до 4 годишна възраст, вашите притеснения са основателни. На този етап е задължително да потърсите логопедична помощ.

  Това закъснение в развитието на вашето дете може да се дължи на няколко фактора:

  • Намаление или загуба на слух.
  • Тежко говорно увреждане.
  • Изоставане на интелектуално равнище.
  • Лоша социална среда.
  • Характерови особености.

  Логопедичен кабинет Дейзи

  Вижте по-голяма карта
  Логопедичен кабинет Дейзи