в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
3779

МБАЛ Асеновград

МБАЛ АсеновградАдрес на МБАЛ Асеновградгр. Асеновград, ул. Александър Стамболийски 28
Телефони 0331 20 411 / 0886 351 553 / 0886 351 592
Email mbal_asenovgrad@abv.bg
официален сайт на МБАЛ Асеновград www.mbal-asenovgrad.com/

В МБАЛ Асеновград ЕООД се осъществяват следните лечебни дейности :
Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:
вътрешни болести по следните профили:

детски болести ;
акушерство и гинекология ;
хирургия
неврология;
ушно-носно-гърлени болести;
анестезиология и интензивно лечение;
физикална терапия и рехабилитация;
лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика ;
родилна помощ;Управител – Д-р Иван ЧЕРВЕНКОВ – тел.: 0331 / 20 450
Главна мед. сестра – Дияна МАРИНОВА – тел.: 0331 / 20 453
Главен счетоводител – Нина ХРИСТОЗОВА – тел.: 0331/ 20 455

СТРУКТУРА

Административно-стопански блок
I. Администрация
Информационно звено;
Счетоводство;
Каса;
Деловодство;
Личен състав;
ТРЗ;
Телефонна централа
II. Централна стерилизационна
III. Автотранспорт
IV. Техническа работилница
V. Парно
VI. Кухня
VII. Материално – техническо обслужване /складова база/
Консултативно-диагностичен блок
І. Диагностично-консултативен блок
Приемно-консултативни кабинети:
/1/ Кабинет Акушерство и гинекология
/2/ Кабинет Вътрешни болести
/3/ Кабинет Нервни болести
/4/ Педиатричен кабинет
/5/ Хирургичен кабинет
/6/ Кабинет УНГ
/7/ Кабинет ОАИЛ
/8/ Манипулационна

ІІ. Медико-диагностични лаборатории
Клинична лаборатория;
кръвна банка
Микробиологична лаборатория;
Отделения без легла
Спешно отделение;
отделение образна диагностика;
сектор за физиотерапия и рехабилитация;
патологоанатомично отделение;

Спешно отделение
Устройството и оборудването на Спешно отделение е съгласно медицинския стандарт „Спешна медицина”
Отдлелението е разполага със :
– място за информационно обслужване и регистриране на пациентите
– шокова зала
– манипулациоона
– стая за наблюдение
В отделението има 4 легла, като 2 от леглата са разположени в Шокова зала и 2 в стаята за наблюдение.
Апаратура : – Електрокардиограф, Дефибрилатор, пациентни монитори на всяка легла, инфузионни помпи, операционна лампа. Отделението има централна инсталация за кислородолечение и централна аспирационна система.
ДЕЙНОСТ – отделението осъществява дейността си самостоятелно или в сътрудничество с другите клинични или параклинични отделения на болницата. В Спешно отделение се осъществява комплекс от диагностично – лечебни дейности за възстановяване на остро настъпии животозастрашаващи нарушения и поддържане на виталните функции на организма.
Обект на дейност на Спешно отделение са следните състояния : Кома, Шок, Ритъмни и проводни нарушения на сърцето, остър инфаркт на миокарда, Хипертензивни, бъбречни, жлъчни кризи , Травми, Отравяния, Алергични реакции, Изгаряния, Измръзвания, Остра дихателна недостатъчнист и много други.

Началник отделение – Д-р Р. ДИМИТРОВА
Ординатори : Д-р ВИДЕВ, Д-р ЗДРАВЧЕВА, Д-р ПАМПОРОВ
Старша мед.сестра – П. МИНДЕВА
Телефони: 0331 / 20 414 лекари
0331 / 20 415 мед.сестри
GSM : 0884 / 398 988

Стационарен блок
Акушеро – гинекологично отделение
Второ вътрешно отделение
Детско отделение
Неврологично отделение
Отделение за хемодиализа
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Отделение УНГ
Първо вътрешно отделение
Хирургично отделение
Ръководство
Управител

Д-р Иван Червенков – управител

Завършва медицинско образование в МУ – Пловдив  през 1988г.

Професионален опит в областта на здравеопазването – 22години.

Придобива специалност”Анестезиология и интензивно лечение” към МУ Пловдив.Работил е като лекар анестезиолог в ОАИЛ.

През периода 2000 – 2004г е началник ОАИЛ.

Придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт” в МУ Пловдив и магистърска степен „Публична администрация” в Пловдивски университет.

Има отлични познания на нормативните документи,закони и стандарти в областта на здравеопазването,реализираните проекти и иновации в болничното управление.

От 2004г. е управител на МБАЛ –Асеновград.

Дияна Маринова

Главна медицинска сестра и Мениджър по качеството

 

  • Завършва ВМИ – Медицински колеж през 2000г. със специалност „Медицинска сестра”
  • От 2000г до 2004г. работи в ОАИЛ към „МБАЛ- Асеновград”ЕООД.
  • През 2003г.  завършва в МУ Пловдив бакалавър по „Здравни грижи” и професионална квалификация „Ръководител по управление на здравните грижи и преподавател в медицински колеж”.
  • През 2006г. завършва магистърска програма по „Управление на човешките ресурси” в ПУ”П.Хилендарски” Пловдив
  • През 2008г. придобива специалност по „Болнична хигиена,превенция и контрол на инфекциите” по Българо – Швейцарска програма за болнична хигиена.
  • От ноември 2004г. е Главна медицинска сестра в „МБАЛ – Асеновград”ЕООД.
  • От 2009г. е Мениджър по качеството в лечебното заведение.Вижте по-голяма карта