в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: октомври 25, 2018
31239

Контактна информация

[button link=“https://zdravenspravochnik.com/wp-content/uploads/2013/01/mbal-burgas-contacts.pdf“ target=“_blank“ color=“#92AC09″ size=“1″ style=“2″] Виж всички телефони [/button]

Мисията на болницата се осъществява в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България. От създаването си тя е многопрофилна и с доминиращо регионално значение.
[spoiler title=“НОВО! МБАЛ Бургас отвори инфекциозно отделение“ open=“0″ style=“2″]
След 30 години чакане новото Инфекциозно отделение е вече факт

Исторически момент – така присъстващите на откриването на новото Инфекциозно отделение на МБАЛ Бургас АД определиха чаканото повече от 30 години събитие. Исторически както за болницата, така и за институциите, които помогнаха проектът да се случи, и за всички жители на Бургас и гостите на региона.

„Не се съмнявам, че съчетанието на модерната апаратура с високия професионализъм на колектива издигне и диагностичната, и терапевтичната дейност на болничното заведение на още по-високо ниво. Това ще донесе ползи най-вече на пациентите – за хората, към които са насочени нашите усилия”, заяви днес министърът на здравеопазването проф. д-р Николай Петров, който заедно с кмета на Бургас Димитър Николов, зам.-областния управител Севдалина Турманова и изпълнителния директор на МБАЛ Бургас АД д-р Георги Матев откриха новото отделение. Гост бе и управителят на Националната здравно-осигурителна каса д-р Пламен Цеков.

„Срам ме беше да мина покрай старото отделение. Благодаря на усилията на д-р Матев, нямаше как Община Бургас да не подкрепи тази сериозна инициатива за масовото благоустрояване и реконструкция на този корпус. Надявам се в началото на следващата година и стартирането на новия програмен период да имаме възможност да кандидатстваме и да реконструираме сградата на старото инфекциозно отделение, за да бъде преместен там Спешният център”, каза кметът на Бургас Димитър Николов.

Старото инфекциозно отделение досега се намираше на 3 километра от болницата, в стара и амортизирана сграда, със стара дограма, течове и огромни сметки за отопление. На две стаи с общо 14 болни имаше по 1 санитарен възел. Заради лошите условия много от пациентите са отказвали да се хоспитализират с риск за здравето си.

Новото отделение е изпълнено по всички европейски изисквания, с луксозни настилки, санитария и оборудване за болните.
Основното финансиране е от Министерството на здравеопазването – 1 400 060 лв. и 100 000 лв. от Община Бургас. „Прекланям се пред институциите – министерството на здравеопазването и кмета на община Бургас, който инвестира изключително много – най-вече като екипност, финанси и отношение, за да върви нашето здравно заведение напред”, благодари изпълнителният директор на болницата д-р Георги Матев.

Новотооткритото отделение разполага с 40 легла, вт.ч. легла за пациенти с тежък имунен дефицит. Към структурата е разкрит и ентероколитен център за деца с тежки инфекциозни проблеми. За болните ще се грижат 6 лекари, сестри, санитари и дезинфектор.

За създаването на новото Инфекциозно отделение е направен основен ремонт на бившите детски отделения, които се намират до Стария корпус на болницата, в задната му част (до Кардио-център “Понтика”). Сградата е на три нива – сутерен, първи и втори етаж, като са предвидени обслужващи помещения за всеки един от тях. Тук ще се премести и детското инфекциозно отделение, което в момента се намира на третия етаж в новия корпус на болницата. Така всички инфекциозно болни вече ще бъдат настанени в една сграда, на различни етажи според заболяването и възрастта.

Над леглата са монтирани болнични панели със звукова и светлинна сигнализация, нощно осветление, контакти. В стаите ще има и бактерицидни лампи.
За Инфекциозно отделение е изградена и самостоятелна пречиствателна станция, която не позволява прякото изливане на отпадни води в градската канализация.
Новите помещения ще спестят около 30% от сметките за ел.енергия, тъй като са с добра изолация и дограма.

Инфекциозното отделение е едно от най-натоварените звена наболницата. Броят на хоспитализираните болни в отделението всяка година е между 1600 и 1800 души.

След откриването на новото отделение здравният министър проф. д-р Николай Петров се срещна с управители на лечебни заведения от Бургаска област. Той начерта пред тях своите виждания за реформите в здравната система: изготвяне на здравна карта, което ще се направи от специалисти от Световната банка и прекратяване на порочните практики с приемане на пациенти, които не се нуждаят от хоспитализиране. „Това се прави, за да се усвоят парите от клинични пътеки, трябва да има строг контрол”, заяви министърът. Той каза, че според него при откриване на нова болница в дадено населено място е нужно решение на общинския съвет. Така ще се реши проблемът един и същ бюджет да се разпределя всяка година между повече болници и така парите да не достигат за всички.

След срещата кметът Димитър Николов и здравният министър проф. Николай Петров посетиха Дома за социално-медицински грижи в Бургас „Вяра, Надежда и Любов“. Там министър Петров се запозна отблизо с дейността, услугите и грижите, които се полагат в Дома, с направените подобрения в помещенията за рехабилитация и за отглеждане на децата, в кухненския блок и новите детски площадки в двора. По време на обиколката си в Дома министърът се ангажира да подкрепи проектите за реконструкция и на останалите блокове там, които се нуждаят от обновяване.[/spoiler]
[spoiler title=“Консултативно-диагностичен блок“ style=“2″ open=“true“]
МБАЛ бургас- диагностичен блокМБАЛ – Бургас диагностицира и лекува заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в лечебни заведения за извънболнична помощ. Извършва консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения.

На територията на болницата има разкрит Диагностично консултативен Медицински център, където се осъществява специализирана медицинска извънболнична помощ, включваща диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и пособия, извършване на експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение на бременни и лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи, свързани с дейността на лекарите, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, хоспитализация на пациенти, когато лечебната цел може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента. [/spoiler]
[spoiler title=“Стационарен прием в МБАЛ Бургас“ style=“2″]
ПРИЕМ за болнично лечение в МБАЛ – Бургас

СТАЦИОНАРЕН ПРИЕМ
Пациентите постъпват в болницата чрез направление за хоспитализация от Центъра на спешна медицинска помощ, личен лекар, специалист от Диагностично – консултативен и медицински център /включително и от частни/, от други болници, по личен избор. Болницата има сключен договор с НЗОК и приема денонощно спешно болни.
ПЛАНУВАН ПРИЕМ

Съгласно Дял I – Медицинска Помощ от Националния рамков договор на Република България – март, 2003г.
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
ДЯЛ I
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Чл. 127. (1) Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) насочва за хоспитализация ЗЗОЛ (задължително здравноосигурено лице), когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
(2) Общопрактикуващият лекар подготвя пациента с необходимите документи, изследвания и консултации за планова хоспитализация съгласно изискванията по приложение № 9 (Клинични пътеки). Резултатите от проведените изследвания и консултации се прилагат към направлението за хоспитализация.
(3) Отказ от болнично лечение се заявява пред ОПЛ лично или чрез родител/настойник/попечител. Отказът се заявява писмено в амбулаторния лист, а при фактическа невъзможност за писмено заявление—в присъствие на двама свидетели, които удостоверяват това с подписите си в амбулаторния лист.
(4) След изписване на пациента от лечебно заведение за болнична помощ или диспансер ОПЛ получава екземпляр от епикризата или копие от същата, която прилага към медицинското му досие.
(5) Общопрактикуващият лекар е длъжен да организира в съответствие с препоръките в болничната епикриза последващите контролни прегледи на изписания пациент в лечебното заведение за болнична помощ, осъществило стационарното му лечение.

Чл. 128. При оказване на ПИМП ОПЛ предписва лекарства при условията и по реда, посочени в НРД.

Глава седемнадесета

БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Раздел III
Условия и ред за оказване на болнична помощ
Чл. 211. (1) Изпълнител на БП оказва договорената медицинска или стоматологична помощ на ЗЗОЛ, на които е издадено “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ—НЗОК № 7).
(2) Задължително здравноосигуреното лице може да бъде насочено за хоспитализация от всеки лекар или стоматолог съгласно Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ.
(3) В случаите, когато пациент самостоятелно се обърне към изпълнител на БП, сключил договор с НЗОК, той се хоспитализира след документирана преценка за необходимостта от болнично лечение, което изисква извършването на спешни диагностично-терапевтични процедури по клинична пътека.

Чл. 212. (1) Лекарите и стоматолозите от лечебните заведения за извънболнична помощ насочват с медицинско направление ЗЗОЛ към изпълнители на БП съгласно чл. 21, ал. 1 и 3 и чл. 21а от Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица към лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ.
(2) Когато необходимите за лечението медицински дейности не могат да бъдат осигурени от изпълнителите на болнична помощ по ал. 1, ЗЗОЛ се насочват към:
1. областна, междуобластна или национална болница съгласно заповед на министъра на здравеопазването, издадена на основание чл. 21, ал. 6 от Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, ако заболяването на лицето е включено в списъка на клиничните пътеки, за които лечебното заведение е сключило договор с НЗОК;
2. Клинична болница “Лозенец”—София, Военномедицинска академия—София, Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III”—София, и Медицински институт на МВР—София, ако заболяването на лицето е включено в списъка на клиничните пътеки, за които лечебното заведение е сключило договор с НЗОК.
(3) За да бъде включен в клинична пътека, ЗЗОЛ трябва да отговаря на индикациите за хоспитализация, определени в нея.

Чл. 213. (1) Лечебното заведение за БП предоставя на РЗОК и обявява на видно място работния график на кабинетите в диагностично-консултативния блок.
(2) Районната здравноосигурителна каса и нейните поделения по общини предоставят информацията по ал. 1 на:
1. изпълнителите на извънболнична помощ при месечното отчитане на дейността им;
2. задължително здравноосигурените лица—при поискване.

Чл. 214. Изпълнителите на БП се задължават да осигурят на пациентите непрекъснатост на болничната помощ и грижите, както и координация между специалистите, които ги осъществяват.

Чл. 215. Районната здравноосигурителна каса и съответните поделения по общини:
1. предоставят на изпълнителите на извънболнична помощ информация за лечебните заведения за болнична помощ в съответната област, сключили договор с НЗОК, както и за договорените с тях клинични пътеки;
2. своевременно уведомяват изпълнителите на извънболнична помощ за промяна на договорните отношения с лечебните заведения за болнична помощ;
3. при поискване предоставя информация по т. 1 ЗЗОЛ.

Чл. 216. Специалистът от диагностично-консултативния блок на лечебното заведение определя деня и часа за хоспитализация на пациента, които вписва в направлението за хоспитализация и в журнала за планов прием на пациенти.

Чл. 217. При приемане в лечебното заведение—изпълнител на БП, пациентът, членовете на семейството му или придружаващото го лице следва да бъдат информирани за предлаганата медицинска помощ и очакваните разходи за сметка на пациента за тази помощ съгласно Наредба № 22 от 1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента.

Чл. 218. Лечебното заведение за БП в процеса на диагностика, лечение и обслужване на пациента прилага утвърдени начини на действие, съобразени с указанията за клинично поведение в клиничните пътеки, правилата за добрата медицинска практика и утвърдените медицински стандарти. [/spoiler]
[spoiler title=“Административно-стопански блок“ style=“2″]

Работно време:
Ежедневно от 08.00 – 16.30 часа с 1/2 час обедна почивкаТелефонни номера:

Юристи
Отдел „Човешки ресурси”
Организатор „снабдяване” Величка Георгиева
Управител централен склад Нора Терзиева
Управител склад медицински консумативи Николина Колева
Деловодство
Архив І тер. Корпус – І етаж
ІІхир. Корпус – Х етаж
Домакин Павлина Цонева
Специалист болнично хранене инж. Светлана Генова
Инструктор хранене Дора Христова
Здравен инспектор Мария Вътева
Гражданска защита Георги Бойчев
810-581
810-595
810-567
894-804
894-722
894-720
894-723
894-724
830-769
894-803
894-803
894-859
894-963
894-989
894-707
894-718894-708

[/spoiler]
[spoiler title=“Болнична Аптека“ style=“2″]
Болничната аптека доставя качествени лекарствени продукти за нуждите на лечебното заведение. Лицензирана е по ЗКНВП.

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
длъжност: МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ /УПРАВИТЕЛ АПТЕКА /

Работно време:
Ежедневно от 08.30 – 16.30 часа с 1/2 час обедна почивка

Телефонни номера:
Управител М. Иванова
Пом.фармацевт и мед.сестри 810-573
894-886 [/spoiler]
[spoiler title=“Звено по асистирана репродукция“ style=“2″]
Звеното по асистирана репродукция към МБАЛ-Бургас е единствено в областта. То отвори врати на 7 октомври 2011г.
За неговото изграждане и оборудване основна подкрепа оказа Община Бургас.
На година то може да предложи лечение на над 1000 двойки от Бургас и близките градове.
Звеното разполага с лиценз и всички необходими документи за извършване на ин витро процедури.
Болницата има сключен договор с Център „Фонд за асистирана репродукция“, по-известен като Национален фонд за подпомагане на ин витро процедури.
Това дава възможност на двойките, които кандидатстват за държавна финансова помощ, да ползват базата на МБАЛ-Бургас за прегледи, изследвания и извършване на процедури.
В звеното по асистирана репродукция двойките могат да намерят нужните формуляри и да им бъде обяснено как да ги попълнят.
Екип
Звеното работи под ръководството на доц. д-р Павлета Табакова – пионер в репродуктивната медицина. С нейна помощ стотици семейства в България са се сдобили със собствена рожба.
В лекарския екип участва и д-р Георги Николов – акушер – гинеколог, също двама биолози и три акушерки.
База

Звеното има консултативен кабинет в който се извършва консултация по документи и прегледи с последно поколение ехографска апаратура. Основната цел е причината за безплодието да се диагностицира и след това да започне лечение.
Според специалистите ин витро оплождане се налага едва при 5% от двойките с репродуктивни проблеми, а при по-голямата част безплодието може да се преодолее с правилното лечение. Затова от звеното отделят голямо значение на диагностиката.
Прегледите и ин витро процедурите се извършват в модерна манипулационна. Звеното включва две болнична стаи и ембрионален бокс.
В него се провеждат кампания за безплатни първични прегледи веднъж в месеца.
Прегледите стават до месец след записан час на тел: 0876 35 77 33.
Датите и часовете в коите се извършват се обявяват предварително в раздел „Новини“ на уеб страницата на МБАЛ-Бургас. В случай на промяна пациентите биват уведомени на телефонния номер оставили за контакт. [/spoiler]

Нашата мисия е да повишим качеството на здравните услуги и да осигурим висококвалифицирано медицинско обслужване.

МБАЛ – Бургас предлага висококачествена консултативно-диагностична дейност и болнична помощ.

Екипът винаги се е стремял да внедри нови методи за диагностика и лечение.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“607×256″ limit=“6″ effect=“boxRandom“]

Основният ни приоритет е да запазим позицията си на водещо лечебно заведение в Югоизточна България, което за Бургаска област е единственото лечебно заведение, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ.

Това определя и нейната мисия, която не се е променила и до днес.