в Велинград
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
311840
МБАЛ Велинград

Контактна информация

МБАЛ – Велинград ЕООД гр. Велинград е построена и пусната в експлоатация на 26.11.1955 година.

МБАЛ – Велинград е болнично лечебно заведение за активно лечение, в което лекари, специалисти по здравни грижи и друг помощен персонал осъществява съвременна научно-обоснована и високоефективна лечебно-диагностична помощ на пациенти с остри и изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия, травми. Оказва родилна помощ предимно в района на общините Велинград и Ракитово.
Управител на МБАЛ Велингард е Д-р Жеко Чешмеджиев

Поздравителни писма по случай

СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ЗДРАВЕТО и ПРАЗНИК НА ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК

 


[spoiler title=“АГО“ style=“2″]

23 легла, в т.ч.:

• Родилен сектор
• Сектор патологична бременност
• Гинекологичен сектор
• Кюртажна
• Предзала
• Изолатор и Сектор за раждащи с повишен инфекциозен риск
• Неонатологичен сектор –оборудван с 4 бебешки колички с по 3 легла;
• Операционен блок включващ: операционна зала с 1 операционна маса, обслужващ родилен и гинекологичен сектор.

ДЕЙНОСТ
Отделението осигурява качествена акушеро-гинекологична помощ на нуждаещите се. Осъществява ранна и висококвалифицирана диагностика на нозологичните единици и адекватна лечебна дейност.
Родилната зала е оборудвана с реанимационна система, осигуряваща аспирация, подаване на кислород, директна топлина за първи грижи за новороденото,
В сектор патологична бременност чрез ултразвуково изследване се проследява развитието на плода.
Висококвалифициран екип от медицински специалисти осъществява диагностика и лечение на възпалителни заболявания, оперативно лечение на преканцерозни, доброкачествени новообразувания и други заболявания на женските полови органи, прекъсване на бременност по желание и при медицински показания.

Дейност на секторите в Акушеро-гинекологично отделение
Родилен сектор
Приемат се пациентки за нормално раждане и оперативно родоразрешение.

Сектор Патологична бременност
Пациентки с нарушения на бременността – иминентни и инципиентни аборти, прематурни бременности, бременни с други заболявания -анемии, диабет и други.

Гинекологичен сектор
Извършват се хистеректомии, кистектомии, пластики на влагалища, операции при екстраутеринна бременност, лекуват се възпалителни заболявания на женските полови органи, метропатии, пластики и други.

Гинекологичен сектор
Извършват се хистеректомии, кистектомии, пластики на влагалища, операции при екстраутеринна бременност, лекуват се възпалителни заболявания на женските полови органи, метропатии, пластики и други.

Сектор за раждащи с повишен инфекциозен риск
В него раждат родилки с повишен инфекциозен риск – при хепатит, сифилис, гонорея и други.

Неонатологичен сектор
Отглеждат се здраво родени доносени бебета с тегло над 2500 грама и бебета с по-ниско тегло, родени в термин, над 2000 грама. Секторът се обслужва от лекар с придобита специалност по педиатрия и курсове по неонатология.

Началник отделение – Д-р Екатерина Даскалова
Телефони: 0893 663 934; 0893 663 935

[/spoiler]
[spoiler title=“Вътрешно отделение“ style=“2″]

40 легла,в т.ч.:

• Кардиологичен сектор
• Интензивен сектор
• Сектор по пулмулогия
• Сектор по нефрология .
• ВИП стая;
• Изолатор.

Сектор за неинвазивна функционална диагностика на ССС, оборудван с велоергометър, ехокардиограф с цветен доплер, ЕКГ апарат с монитор, холтер ЕКГ, спирометър, ситуиран в ПКК,холтер RR.

ДЕЙНОСТ
Предоставя многопрофилна и висококвалифицирана терапевтична помощ при остри и обострени хронични заболявания – бъбречни, заболявания на дихателната система, комбинирани заболявания и неясни интердисциплинарни заболявания.
В отделението освен интензивно наблюдение може да се осъществи и прецизна ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза и коремни органи. Има 24 часа дежурен лекар. При необходимост се извършват консултации със специалисти от други профили и с националните консултанти.
Отделението разполага с достатъчна материална база за цялостно разгръщане на диагностична и терапевтична дейност по профила си, собствена апаратури и апаратура на разположение с възможност за ползване при необходимост за всеки пациент: електрокардиография; съвременна стрес-тест система с протекция на дефибрилатор; доплер; фиброгастроскоп.
Кардиологичен сектор с интензивен към ВО – лекуват се болни с инфаркти, ритъмно-проводни нарушения, нестабилни стенокардии, остра сърдечна слабост (кардиална астма и белодробен оток), белодробен тромбемболизъм и други. Началник отделението е с придобита специалност по кардиология.
Сектор по пулмология към ВО – лекуват се болни с белодробни заболявания – пневмонии, ХОББ, астма и други алергични заболявания и други. Работи лекар с придобита специалност по пулмология и фтизиатрия.
В отделението двама от лекарите са със специалност Вътрешни болести и „Ревмокардиология“.

Началник отделение – Д-р Савка ВАКЛЬОВА
Телефони: 0893 663 941; 0893 663 942; 0893 663 943

[/spoiler]
[spoiler title=“Детско Отделение“ style=“2″] 25 легла, в т.ч. Интензивна стая с 4 легла и изолатор с 5 легла с отделна баня и тоалетна.

ДЕЙНОСТ
Диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 да 18 години.
Отделението разполага с кардиомонитори, инфузионни помпи, инхалатори, ехограф, персонален монитор с пулсоксиметър.
Осигурен е денонощен прием на деца в стационара – планов и по спешност.
В отделението работят лекари с призната специалност по Педиатрия, медицински сестри и санитари.

Началник отделение – Д-р Мариела ТОПАЛОВА
Телефони: 0893 993 208; 0893 663 209
[/spoiler]
[spoiler title=“Ендоскопски Кабинет“ style=“2″] Ендоскопски гастроентерологичен кабинет с горна и долна ендоскопия.
[/spoiler]
[spoiler title=“Кабинет Кръвна Банка“ style=“2″]• Изследване на кръвни групи;
• Правилно съхранение на получените от гр. Пазарджик кръв и кръвни съставки;
• Контрол на срока на годност на кръвните съставки.
Гарантира се 24-часово обслужване на нуждаещите се от спешна и планова хемотрансфузионна терапия.

Телефони: 0893 663 963
[/spoiler]
[spoiler title=“Клинична Лаборатория“ style=“2″]100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в Клинична лаборатория.
Изработва се задължителният обем лабораторни показатели със съответната задължителна апаратура по последния медицински стандарт за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния.
Изпълняват се:
• Клинико-химични изследвания;
• Хематологични изследвания;
• Показатели на кръвосъсирването и фибринолизата;
• Електролити;
• Показатели на обмяната на рН и кръвните газове.
Лабораторният екип работи денонощно. Поддържа се значителен обем от спешни показатели. Работи се с автоматична апаратура. За основа на дейността служи медицинския стандарт по Клинична лаборатория. Стремежът е да се работи по правилата за добра лабораторна практика, за поддържане високо качество и надеждност на извършените изследвания. Лабораторията е включена в Национална система на външен лабораторен контрол.

Началник Клинична лаборатория – Д-р Гергана БАЛТАДЖИЕВА
Телефон: 0893 663 236; 0893 663 983
[/spoiler]
[spoiler title=“Микробиологична Лаборатория“ style=“2″]
• Поставя микробиологична диагноза като предоставя на клиницистите точна информация относно наличието /отсъствието/ в биологични материали на значими за болестния процес микроорганизми.
• Проучва чувствителността на изолираните патогени, спрямо антимикробните препарати и съдейства за оптимизиране на антибактериалната терапия.
• Комбинациите от антибиотици са подбрани съобразно изискванията на международните стандарти. Включени са най-новите генерации цефалоспорини, хинолони и др.
• Съдейства за разработването и актуализирането на болничната антибиотична политика.
• Извършва диагностика.
• Провежда микробиологичен мониторинг /на пациенти и на околна среда/ в отделенията с висок риск. Открива възникналите вътреболнични инфекции, разработва и провежда мероприятия за ограничаването им.

GSM: 0893 66 39 95
[/spoiler]
[spoiler title=“Неврологично Отделение“ style=“2″]
С 25 легла, в т.ч. 9 легла в Интензивен сектор за лечение на мозъчно-съдова болест.

• Кабинет по доплерова сонография;
• Приемно-консултативен кабинет;
• Кабинет за ЕЕГ;
• Електромиография на място веднъж седмично

ДЕЙНОСТ
• Първични и вторични неврологични прегледи;
• Диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервни системи;
• Спешна хоспитализация и интензивна терапия за болни с остро разстройство на
мозъчното оросяване.

Приемно-консултативният кабинет консултира и хоспитализира пациенти всеки работен ден.
В отделението се приемат пациенти по спешност 24 часа в денонощието.

Началник отделение – Д-р Наско ВАНКОВ
Телефони: 0893 663 997; 0893 663 998

[/spoiler]
[spoiler title=“Анестезия и Интензивно отделение“ style=“2″] Извършва специфична високоспециализирана медицинска дейност, осигуряваща съхраняване здравето и живота на пациентите.
Осигурява плановата и спешна хирургична дейност на болничните отделения. осъществявайки обезболяването, следенето и поддържането на основните жизнени функции на организма преди, по време и след операцията.
Лекуват се пациенти, нуждаещи се от непрекъснато наблюдение, медицински грижи и интензивно лечение.
Секторът осигурява денонощно наблюдение и специална медицинска апаратура за мониториране и дихателна реанимация. Оборудван е с необходимата по стандарти високоспециализирана апаратура.
Той е в състава на Хирургично отделение, завежда се от Началник сектор с призната специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“ и повече от 5 години стаж по специалността и Старша медицинска сестра с над 5 години клиничен опит в областта на Анестезиологията и интензивното лечение. Обслужва оперативната дейност на Хирургично и Акушеро-гинекологично отделения и реанимационната дейност по всички стационарни отделения.

Началник отделение – Д-р Диана ТОНЧЕВА
Телефони: 0893 663 963; 0893 663 964
[/spoiler]
[spoiler title=“Ортопедично отделение“ style=“2″]

Извършва се консервативно и оперативно лечение на травми и оперативно лечение на заболявания, свързани с костната, мускулната и съединителната тъкан; големи, средни и малки операции на горен и долен крайник и артроскопия. Работи лекар с придобита специалност по ортопедия и травматология.

Началник отделение – Д-р Иван Байчев

GSM: 0893 663 907
[/spoiler]
[spoiler title=“Патохистологична Лаборатория“ style=“2″] Лабораторен комплекс с изградени и оборудвани в него:
• Хистологична лаборатория
• Цитологична лаборатория
• Хистотека – помещение за съхраняване на парафинови блокчета от биопсии и некропсии и на изготвените от тях препарати.

ДЕЙНОСТ
Извършват се всички задължителни медицински дейности за структура по клинична патология :
• Цитологични изследвания – цитонамазка на спонтанно отделени материали, от лаважна течност, от кухи органи и повърхностни кожни лезии и материали, взети чрез ТАБ;
• Биопсично изследване;
• Хистобиопсично изследване след тънкоиглена пункционна биопсия;
• Микроскопско изследване на оперативен материал от всички органи на човешкото тяло;
• Имунохистохимични изследвания при хистологично доказан карцином на гърдата.
Отделението разполага със съвременна апаратура, състояща се от микротом, термостати, микроскопи и др.

Началник лаборатория – Д-р Димитър КЛИНКАНОВ

GSM: 0893 663 995
[/spoiler]
[spoiler title=“Рентгеново отделение“ style=“2″]

Извършват се всички видове рентгеноскопични и рентгенографични изследвания на скелета, белодробна и храносмилателна системи; пълна гама специализирани и контрастни изследвания на отделителната система; КАТ-скенер, контрастни изследвания,УЗД/ ехографско изследване/. Отделението е лицензирано, с доказан професионален престиж, обслужва лежащо болните и пациентите на ЦСМП на 24-часов режим. Медицинският екип е висококвалифициран с богата практика и висок професионализъм.

Началник отделение – Д-р Елма Георгиева
Телефон: 0893 663 216

[/spoiler]
[spoiler title=“Хирургично Отделение“ style=“2″]
20 легла в т.ч.:

• Сектор по гръдна хирургия с 3 легла;
• Сектор по детска хирургия с 1 легло;
• Сектор за анестезия и интензивно лечение с 3 легла;
• Септични стаи;
• Операционен блок с 3 операционни зали, всяка с по 1 операционна маса, от които 1 ортопедична и 1 септична (малка).

ДЕЙНОСТ
Хирургично отделение осигурява планова и спешна хирургична помощ на пациентите. Извършват се първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на стомашно-чревния тракт, както и хепатобилиарна патология, включително и на панкреаса.
Оперативно лечение на: дефекти на коремната стена; мекотъканни травми и заболявания; гнойно-септични заболявания; заболявания на млечната и щитовидна жлеза; остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците; оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции; изгаряния до 5% без пластика.
За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност отделението използва съвременна лапароскопска апаратура. Пациентите се обслужват от висококвалифициран медицински персонал.

ДЕЙНОСТ НА СЕКТОРИТЕ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН СЕКТОР
Лекуват се заболявания на горния и долния гастроинтестинален тракт, на тънко и дебело черво, хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума, ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене при гастроинтестиналния тракт от лекар с придобита специалност по гастроентерология. Горните и долни ендоскопии се извършват в специализиран ендоскопичен гастроентерологичен кабинет оборудван за горна и долна ендоскопия. Към сектора работят: лекар със специалност по „Гастроентерология“ и лекари със специалност по „Хирургия“ и „Вътрешни болести“ и завършени курсове по горна и долна ендоскопия.

СЕКТОР ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
Настаняват се пациенти по клинична пътека № 235 -Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош. Обслужва се от лекари с придобита специалност по ортопедия и травматология.

СЕКТОР ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ
Настаняват се пациенти по клинична пътека № 190 – Оперативни процедури върху далака под 18 години, приети по спешност. Обслужва се от лекари с придобита специалност по „Хирургия“.

Началник отделение – Д-р Весел ХЪРЛЬОВ
Телефони: 0893 663 905; 0893 663 906; 0893 663 907

[/spoiler]
[spoiler title=“Център по Хемодиализа“ style=“2″]

Разполага с 8 хемодиализни поста

ДЕЙНОСТ
Центърът по хемодиализа е специализирано за лечение на пациенти с ХБН, обострена ХБН и ОБН, чрез различни форми на „извънбъбречни методи за очистване на кръвта .
Обособени са 8 функционални сектора за лечение: Конвенционална периодична бикарбонатна хемодиализа. Сектор за лечение на пациенти с ОБН и обострена ХБН Работи се на двусменен режим с апарати на фирма „Frezenius и никисо и разполага с модерна апаратура за подготовка на диализната вода по метода, обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура.

Началник отделение – Д-р Йордан РИШКИН
Телефони: 0893 663 967

[/spoiler]

В лечебното заведение се осъществяват следните дейности:
– диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести- състояния изискващи оперативно лечение
• вьтрешни болести
• неврологични заболявания
• детски болести
• акушерство и гинекология
• анестезиология и интензивно лечение
• родилна помощ
• клинико-лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика
• консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.