в Свищов
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
3848

Контактна информация

МБАЛ

Свищов

Основна информация

ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИСТАЦИОНАРЕН БЛОК

 • Кабинет към Вътрешно отделение
 • Хирургичен кабинет
 • Предоперативен анестезиологично-консулта-тивен кабинет
 • Педиатричен кабинет
 • Неврологичен кабинет
 • Физиотерапевтичен кабинет
 • Клинична лаборатория
 • Отделение по образна диагностика
 • Вътрешно отделение
 • Хирургично отделение
 • Отделение за анестезия и интензивно лечение
 • Неврологично отделение
 • Детско отделение
 • ОФРМ
 • Отделение за диализа
 • Отделение по патоанатомия
 • Мисията на колектива на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” ЕООД е да повишава качеството на живота на хората, да възстановява и стабилизира тяхното здраве или да намалява страданията на заболелите.


  Цялостната дейност е насочена към запазване на стратегическите позиции в областта на многопрофилната стационарна помощ за активно лечение чрез:


  Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
  Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ, болнична помощ, нестопански организации и други институции;
  Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на качествени стандарти в болничната помощ.

  Предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.
  В болницата се осъществяват следните лечебни дейности:


  » диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ


  Вижте по-голяма карта