в Болници, НЗОК
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 1 - Рейтинг: 3,00 от 5)
Loading...
Последно обновяване: април 12, 2020
35149
МБАЛ КАВАРНА гр. Левски, ул. Никола Вапцаров №5
0650 822 48
mballev(@)mail.bg

Многопрофилна болница за активно лечение – Левски ЕООД гр.Левски е единственото лечебно заведение за болнична помощ на територията на община Левски.Приема пациенти денонощно в спешен и планов порядък,като работи по договор с НЗОК.

Мисията на болницата е оказване на качествена и достъпна болнична помощ на пациенти с възникнали остри или обострени хронични заболявания

С всички тези дейности МБАЛ-Левски допринася за:

 • възстановяване и укрепване здравето на населението
 • снижаване на заболеваемостта и смъртността
 • подобряване качеството на живот
[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“607×166″ limit=“7″ effect=“random“] [note color=“a5cc00″] ОТДЕЛЕНИЯ


[spoiler title=“Отделение по вътрешни болести“ open=“1″ style=“2″]

Структура
Вътрешно отделение предлага качествена диагностична и лечебна дейност в област Вътрешна медицина с насоченост по кардиология, нефрология и ендокринология.

Към отделението функционират следните сектори:

 • Сектор Кардиологичен | Осъществява диагностика , лечение и рехабилитация на болни с кардиологични заболявания.
 • Сектор Ендокринологичен | Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет и определяне на лечебно поведение.
 • Сектор Гастроентерологичен
 • Сектор Ревматологичен
 • Сектор Нефрологичен | Диагностика и лечение на заболявания на бъбреците и отделетелната система.

Дейност
Вътрешно отделение предлага качествена диагностична и лечебна дейност в област Вътрешна медицина с насоченост кардиология, гастроентерология и ендокринология, но приема и лекува пациенти от всички профили на вътрешната медицина. Отделението е обурудвано със съвременна медицинска апаратура :ехограф със цветен доплер „ALOKA”;велергометър „ SIHILER”;фиброгастроскоп „OLIMPUS” и спирометър; ехокардиограф „TOSHIBA”.

Приемно –консултативен кабинет приема пациенти от 8.00ч. до 14.00ч. в работните дни.

Пациентите по спешност се приемат денонощно чрез ФСМП-гр.Левски.

Началник отделение:
Д-р Евдокия Ангелова
[/spoiler] [spoiler title=“Отделение по психиатрия“ open=“0″ style=“2″] В отделението се извършва лечение на остри и обострени психични и невротични разстройства, изискващи хоспитализация и прилагане на психофармакотерапевтични и психотерапевтични процедури, както и общосоматично лечение.

Диагностично-лечебни подходи:
Използват се съвременни диагностични методики – клинични, психологически, електрофизиологични, образни, клинико-лабораторни. Прилага се екипният подход в лечението на пациентите, което включва прилагането на медикаменти, индивидуална и групова психотерапия. При възникнали соматични проблеми се осигуряват консултации с профилни специалисти.

В отделението работят лекари с призната специалност по психиатрия, психолог и квалифицирани медицински сестри.

В стационара се приемат пациенти по спешност 24 ч. в денонощието, вкл. и в празнични дни.

Началник отделение:
Д-р Пламен Атанасов
[/spoiler] [spoiler title=“Отделение по нервни болести“ open=“0″ style=“2″] Отделението извършва първични и вторични неврологични прегледи.Диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система.

Спешна хоспитализация, интензивна терапия и грижи за болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение.Диагностика и лечение на рисковите състояния на мозъчно съдова болест.

Отделението разполага с кабинет по ЕМГ и кабинет по Доплерова сонография.

Приемно –консултативен кабинет приема пациенти от 8.00ч. до 14.00ч. в работните дни.

Пациентите по спешност се приемат денонощно чрез ФСМП-гр.Левски.

Началник отделение:
Д-р Радослав Делчев
[/spoiler] [spoiler title=“Отделение за анестезия и интензивно лечение (ОАИЛ)“ open=“0″ style=“2″] Извършва се анестезиологична и интензивно-лечебна дейност. Операциите на всички оперативни специалности се обезпечават с подходящи по вид и обем анестезии и обезболяване в следоперативния период и обезболяване на нормално раждане.

В ОАИЛ се възстановяват и поддържат основните жизнени функции на пациентите. Осъществява се 24-часов мониторинг. Лекуват се всички пациенти с настъпили нарушения в хемодинамика, дишане и съзнание.

Началник отделение
Д-р Валентин Димитров
[/spoiler] [spoiler title=“Клинична и микробиологична лаборатория“ open=“0″ style=“2″] В клинична лаборатория се изпълняват изследвания групирани както следва: хематологични; клинично- химични; показатели на кръвосъсирването и фибринолизата, електролити; показатели на обмяната на pH и кръвните газове; въглехидрати (при захарен диабет); липиди; серумни протеини и констелации за оценка хода на възпалението; маркери на миокардна лезия; ликворна диагностика (цитологични и клинико – химични изследвания).

Работи се с автоматична апаратура.За основа на дейността служи националният стандарт по клинична лаборатория.

Осигурени са специалисти на разположение.

Клинична лаборатория
Отделението предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. 100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в клинична лаборатория.

Изпълняват се изследвания, групирани, както следва:

хематологични; клинично-химични; показатели за кръвосъсирването и фибринолизата; електролити; показатели за обмяната на pH и кръвните газове; групи лабораторни изследвания: въглехидрати (в часност на захарния диабет и усложненията му); липиди; серумни протеини и констелации за оценка хода на възпалението; маркери на миокардна лезия; ликворна диагностика/цитологични и клинико0химични изследвания/.

Началник отделение:
Д-р Веска Владимирова
[/spoiler] [spoiler title=“Отделение по образна диагностика“ open=“0″ style=“2″] Структура
Отделението включва конвенционална рентгенова диагностика и компютърен томограф.

В отделението се извършват всички видове конвенционални ренгеноскопични и ренгенографични изследвания, както и пълната гама от специализирани и контрастни ренгенови изследвания като: венозни и инфузионни урографии, всички видове контрасни изследвания на стомашно-чревния тракт.

Отделението включва конвенционална рентгенова диагностика и компютърен томограф.

В отделението се извършват всички видове конвеционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания, както и пълната гама от специализирани и контрастни рентгенови изследвания като: венозни и инфузионни урографии, всички видове контрастни изследвания на стомашно- чревния тракт.

Компютърна томография- на компютърен томограф „ General Electric” се извършват нативни и контрастни изследвания на главен мозък.

Пациенти се приемат от 7.30ч. до 14.30ч. ежедневно , а през останалото време са осигурени специалисти на разположение.

Началник отделение:
Д-р Росен Шопов
[/spoiler] [spoiler title=“Отделение по физикална и рехабилитационна медицина“ open=“0″ style=“2″] Сектори:
– Сектор за електро-светлотерапия:
– Сектор за кинезитерапия:

 • салон за ЛФК – шведска стена, мрежа за суспенсотерапия, уреди за механотерапия, тренировъчни уреди и приспособления;
 • масажни кабини;

– Сектор за термотерапия – парафин за апликация/ друг топлоемък материал в сектора за електро-светотерапия;
– Сектора за термотерапия е оборудван с апарат „Инфрарод”, кухня за парафинотерапия и крионосител.
– Сектор за хидротерапия:

Апаратура:
Апарат за нискочестотни токове;
Апарат за средночестотни токове;
Апарат за магнитотерапия с възможност за променливо импулсно поле.
Апарат за ултгразвукова терапия.
Апарат за високо- и свръхчестотна терапия
Апарат за източник на УВЛ

 • Вани за хидротерапия;
 • Вана за подводно-струен масаж;

Зала за кинезитерапия
Шведска стена, огледала, приспособления за суспенсо- и пулитерапия,уреди за механотерапия, уреди за трениране на фини движения, раздвижване на стави, тренировъчни уреди и приспособления – тояжки, гирички, топки, помощни средства за позиционно лечение и за придвижване – стол-количка, ¾ опорни проходилки; приспособления за трениране на дейностите от ежедневния живот;

Началник отделение:
Д-р Правдомира Кръстанова
[/spoiler] [spoiler title=“Хирургично отделение“ open=“0″ style=“2″] Структура

 • Приемно-консултативен кабинет
 • Общопрофилно хирургическо отделение
 • Сектор УНГ

Първични, вторични и консултативни хирургически прегледи.

Диагностика, оперативно и консервативно лечение на болни със заболявания на целия гастроентестинален тракт, хепатобилиарна патология, в това число и заболявания на панкреаса.

Оперативно лечение на дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и гнойносептични заболявания. Заболявания на млечната жлеза и заболявания на щитовидната жлеза.

В отделението се лекуват и болни с остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на диабета – диабетно стъпало, пациенти с оторино-ларингологични заболявания.
Началник отделение:
Д-р Пети Иванов
[/spoiler] [spoiler title=“Отделение по акушерство и гинекология“ open=“0″ style=“2″] Апаратура
АГ отделение разполага с техника, която осигурява възможности за диагностична и лечебна дейност. Операционните зали са снабдени с апарати за обща анестезия и необходимия инструментариум.

В родилна зала са създадени отлични условия за първите грижи за новороденото (реанимационна система, която осигурява аспирация, подаване на овлажден кислород, директна топлина, интубация на новороденото, когато се налага).

Оборудвано със съвременен реанимационен кът “Дрегер”.

С два кардиотокографски монитора се контролира родовата дейност и основната сърдечна честота на плода. Раждането се стимулира с перфузор.

Сектора Патологичната бременност разполага с апарат за ултразвуково изследване и кардиотокограф.

В сектор Гинекология се извършва диагностика и терапия на възпалителни заболявания, диагностика и оперативно лечение на общогинекологични заболявания, пробни абразии и прекъсване на бременност.

Отделението разполага с ехограф с вагинален трансдюсер.

Осигурен е денонощен прием в стационара (планов и по спешност).

Диагностично –консултативния кабинет функционира от 7.30-14.00ч.
Началник отделение:
Д-р Христо Дъбнишки
[/spoiler] [spoiler title=“Отделение по педиатрия“ open=“0″ style=“2″] В отделението се извършва диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 годишна възраст.

Отделението разполага с електрокардиограф, инфузионни помпи, кардиомонитор, инхалатори, инсталация за медицински газове.

Диагностично –лечебните протоколи са съобразени със съвременните изисквания в педиатрията.

Осигурен е денонощен прием в стационара за деца(планов и по спешност).

Диагностично –консултативния кабинет функционира от 8.00-14.00ч.
Началник отделение:
Д-р Йорданка Николова
[/spoiler] [spoiler title=“Административно-стопански блок“ open=“0″ style=“2″] Звеното е оборудвано с компютри за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи. Изгражда се цялостна информационна система за цялото болнично заведение. Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходите за лечението на болните, а така също и за цялостното функциониране на заведението.
Прокурист
Д-р Драгош Методиев
[/spoiler] [spoiler title=“Отделение УНГ“ open=“0″ style=“2″] Началник отделение
Д-р Димитър Маринов
[/spoiler] [spoiler title=“Отделение за анестезия и интензивно лечение (ОАИЛ)“ open=“0″ style=“2″] Извършва се анестезиологична и интензивно-лечебна дейност. Операциите на всички оперативни специалности се обезпечават с подходящи по вид и обем анестезии и обезболяване в следоперативния период и обезболяване на нормално раждане.

В ОАИЛ се възстановяват и поддържат основните жизнени функции на пациентите. Осъществява се 24-часов мониторинг. Лекуват се всички пациенти с настъпили нарушения в хемодинамика, дишане и съзнание.
Началник отделение
Д-р Валентин Димитров
[/spoiler] [/note]


Вижте по-голяма карта