в Монтана, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: януари 30, 2018
31823
лого МБАЛ Монтана

Копнтактна информация

Болницата е разположена в три основни корпуса – централен, инфекциозен и пневмофтизиатричен.

Разполага с 400 легла, разпределени в 18 клинични отделения. В структурата на МБАЛ – Монтана влизат още 4 отделения без легла; 3 лаборатории; болнична аптека и административно-стопански блок.

Клинични пътеки

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана има сключен договор за оказване на болнична медицинска помощ на задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК по Клинични пътеки (КП) с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

Според изискванията на договора, за да бъде ЗЗОЛ хоспитализирано за лечение по дадена клинична пътека, то следва да е с непрекъснати здравноосигурителни права и да са налице следните обстоятелства:

 • индикациите за хоспитализация, включени в клиничната пътека съгласно приложението към Националния рамков договор (НРД) .
 • лицето да е със заболяване, предвидено в блок “Кодове на болести за заболявания по МКБ 10” на съответната клинична пътека, когато този блок е част от съдържанието на клиничната пътека.

В случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, същото се хоспитализира по клинична пътека, като до края на хоспитализацията възстанови правата си при условията и по реда на задължителното здравно осигуряване.

Клиничните пътеки и процедури, по които МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана има сключен договор с НЗОК, са следните:

Списък на клиничните пътеки

Клинични процедури

Основният поток пациенти се формира от жителите на областта, но с отпадането на районирането жители и от други области се насочват към лечебното заведение.

Прием в МБАЛ Монтана

Постъпването (хоспитализацията) на пациент в болницата става с „Направление за хоспитализация“ в планов или спешен порядък, като насочването може да бъде от личен лекар, специалист от извънболнична помощ, Спешно отделение или други лечебни заведения.

За планов прием личният лекар или специалистът от извънболнична помощ трябва да уговори ден и час за първоначален преглед в Приемно-консултативно отделение (ПКО) на болницата, след което специалист от МБАЛ – Монтана определя кога ще бъде осъществено хоспитализирането в съответното отделение и ще запише датата за прием в „Направлението за хоспитализация“.

Лекарят трябва да обсъди с Вас рисковете, свързани с лечението или отказът да бъдете лекувани. Ако сте съгласен или отказвате избраното от лекаря лечение – подписвате декларация.

Може да получите спешна медицинска помощ в Спешно отделение, откъдето при нужда ще бъдете насочени за хоспитализация в съответното отделение на болницата.

Ако идвате при нас без издадено „Направление за хоспитализация“, т.е. – Вие сте самонасочил се пациент, ще бъдете обслужен от ПКО съгласно вътрешна разпоредба на Изпълнителния директор на МБАЛ – Монтана. Лекарят от ПКО информира Началник отделението за случя, след което се преценява дали състоянието Ви налага хоспитализация или трябва да бъдете насочен за лечение в друга болница.

Преди да бъдете хоспитализиран в болница, трябва да информирате личния си лекар за това, както и да организирате (ангажирате) роднина или приятел, който да Ви докара в болницата и да Ви чака, докато бъдете приет, да вземе дрехите и всички Ваши вещи, от които няма да се нуждаете по време на престоя Ви в болницата.

Постъпване за лечение

Моля, носете с Вас лични документи (лична карта), всички изследвания, направени на Вас по повод заболяването, заради което постъпвате в болница, както и епикризи за предишни Ваши заболявания, рентгенови снимки, фишове от лабораторни изследвания, приеманите от Вас лекарства. Ако вземате лекарства, покажете ги на сестрата в отделението или на приемащия Ви лекар. Носете връхни дрехи (жилетка), халат (пеньоар), гребен (четка за коса), носни кърпи, нощница (пижама), самобръсначка, пантофи (чехли), сапун, хавлия и малка кърпа, паста и четка за зъби, чаша за вода и чай, вилица и лъжица. Донесете си бележник с адресите и телефонните номера на Ваши роднини и приятели, с които можем да контактуваме, които е желателно да посочите на приемащия Ви лекар.

Ако можете и искате, донесете си книги, пособия за писане, хартия и други такива.

Във всяка болнична стая има телевизор, който е желателно да се използва без да нарушава почивката и лечението на останалите пациенти.

Моля, уведомете при постъпване в отделението медицинския персонал, ако вземате някакви медикаменти (лекарства); имате алергия към медикаменти или храни; нуждаете се от медицински удостоверения; докато сте в болницата, използвате Вашата електрическа самобръсначка или друго ел. средство; постъпили сте на лечение, а близките Ви не знаят.

Какво не трябва да носите: алкохол, голямо количество дрехи (гардеробното пространство в отделенията е ограничено), като е желателно да не оставяте повече от един комплект цивилни дрехи. Моля, не носете бижута, скъпоценности и големи суми пари с Вас. Ще имате нужда само от малка сума пари за лични нужди. Болничното заведение не може да поеме отговорност за липса на бижута и пари в брой, които пациентите държат лично при себе си.

Престой в болницата

Денят в МБАЛ – Монтана започва рано, защото винаги има много дейности, които да бъдат извършени в отделенията.

Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на личния Ви лекар.

Пушенето в сградата на болницата е забранено.

Храната се сервира в отделенията, приблизително в следните часове: закуска – 7:30 ч.; обяд – 12:00 ч.; вечеря – 18:00 ч. Политиката на болницата е да ограничава внасянето на хранителни продукти отвън, поради хигиенни и здравни съображения. Ако искате да внесете хранителни продукти, моля, първо се консултирайте с медицинския персонал.

Болницата е затрупана с извънредно голямо количество пране, затова помолете роднини или приятели да Ви помогнат с прането на Вашите лични дрехи.

Време за посещение: то е регламентирано, но е различно за всяко едно отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.

Духовници и религиозни лица посещават отделенията на болницата, когато болните желаят това. Срещите с тях се уреждат от близките или персонала.

Права и задължения на пациента – Вашите основни човешки права и задължения са винаги от главно значение. Като пациент на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ АД, гр. Монтана, Вие сте в правото си да обсъждате всичко, което касае Вас, с мед. сестри, лекарите или болничната управа. Без притеснения може да подадете жалба до Началника на отделението, Изпълнителния директор на болницата или друга институция.

Пациентът носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот. Трябва да споделя всичко относно своето заболяване без да крие информация, която е важна за диагностициране на заболяването. Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно-възстановителния процес. Да спазва стриктно предписания му режим на лечение. При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията. Длъжен е да спазва установените правила в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, докато се провежда лечението му.

Изписване на пациент

Когато сте готови да напуснете нашите грижи, ще Ви бъде казано предварително от дежурната сестра и тя ще Ви даде цялата необходима информация. Болничният лекар ще напише разяснение (епикриза) за личния Ви лекар за лечението, което Ви е проведено. Когато напускате отделението проверете дали имате: всички необходими лекарства, от които се нуждаете; всички медицински уверения, от които се нуждаете; датите и времето на всички предстоящи контролни прегледи, ако имате насочени такива; дрехи за пътуване; някой, който да Ви откара у дома.

Моля, не взимайте със себе си никакво болнично имущество, ние имаме нужда от него за друг пациент.

Не се допуска персоналът на лечебното заведение да приема парични дарения. Ако искате да направите дарение на болницата, потърсете среща с Изпълнителния директор. Ръководството на болницата има грижата за подобряване условията на обслужване, обзавеждане и повече удобства, които не могат да се заплатят с разполагаеми средства или заеми. Дарения от всякакъв размер са винаги добре дошли. Ако искате да научите повече, моля, свържете се с Изпълнителния директор на лечебното заведение. Благодарение на даренията ръководството на болницата може да закупи допълнително съоръжения и апарати, които не могат да бъдат покрити от държавни фондове за финансиране.

Права на пациента

Персоналът на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана осъществява диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност със стремеж за пълно зачитане правата на пациентите и тяхното човешко достойнство.

Всеки пациент, потърсил помощ в болницата има право:

 • да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол и етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
 • да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.
 • да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране и на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
 • да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложеното му лечение, пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
 • да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура. Съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.
 • да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията, свързани с диагностиката и лечението му, да се провеждат дискретно.
 • да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
 • да се съветва с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му и да откаже да участва в такова изпитание.
 • да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.
 • да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от източника на финансиране.
 • да получи добро медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.
 • да прави оплаквания през МЗ и РЗОК, Регионалното ръководство на БЛС и Администрацията на болницата, когато правата му, посочени в ХАРТАТА са накърнени.

За пациенти, поставени под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни преставители.

Нашата мисия е да оказваме непрекъсваем процес денонощно на диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата.