в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
33696
МБАЛ ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. Болнична №15
034 40 86 72/ 034 40 86 66/ 0882 805 655/
mbal_pz_op@abv.bg
mbal-pz.com/

През 80-те години Окръжна клинична болница Пазарджик разполага със стационар от 1154 легла и три поликлиники. Разкрити са 38 отделения, 5 сектора и 1 филиал за долекуване на хронични заболявания в гр. Брацигово. В болницата работят 1387 здравни работници. По това време се установява и много полезна традиция – да се организират периодични научни конференции на хирурзите в окръга.

[nivo_slider source=“post“ link=“image“ size=“607×343″ limit=“7″ effect=“boxRandom“]

През 90-те години главни лекари на болницата са д-р Начков, д-р Николаков, д-р Ал. Димитров, д-р Ив. Ванчев, д-р В. Кацаров.
През годините главни медицински сестри, допринесли за издигане качеството на сестринското дело са: г.м.с. И. Пипонкова, г.м.с. Александра Крайчева, г.м.с. Парашкева Алексиева, г.м.с. Ина Шейретова, г.м.с. Елка Мързянова.

[spoiler title=“Клинични пътеки“ style=“2″] [document file=“https://zdravenspravochnik.com/wp-content/uploads/2012/03/mbal-pazardjik.pdf“ width=“600″] [/spoiler] [spoiler title=“Платени услуги“ style=“2″]

ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Консултативен преглед от:
Началник отделение   – 25 лв.
Ординатор със специалност  –  20 лв.
Ординатор без специалност  –  10 лв.
Снемане на пълен анестезиологичен статус преди оперативна интервенция –   20 лв.
Забележка: За преглед се счита и разчитането на рентгенови снимки, КТ, ехограф, биопсични материали, намазки, издаване на рецепта и др.    Цени като горните

АПАРАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Електромиография  –  25 лв.
Електроенцефалография  –  25 лв.
Доплерсонография на глава  –  25 лв.
Ехография на коремни органи  –  25 лв.
Езофагоскопия  –  30 лв.
Ларингоскопия директна  –  20 лв.
Фиброгастроскопия –   50 лв.
Фиброгастроскопия с биопсия  –  70 лв.
Фиброколоноскопия  –  50 лв.
Фиброколоноскопия с биопсия  –  70 лв.
Ректоскопия  –  30 лв.
Ректоскопия с биопсия  –  50 лв.
Бронхоскопия  –  50 лв.
Бронхоскопия с биопсия  –  70 лв.
Бронхоскопия с лаваж  –  70 лв.
Уретероцистоскопия  –  50 лв.
Ултразвуково изследване на бременни  –  20 лв.
Трансфонтанелна ехография –   20 лв.
Колпоскопия с прицелна биопсия  –  25 лв.
Аудиометрия –   20 лв.
Авторефрактометрия  –  20 лв.
Офталмоскопия  –  20 лв.
Биомикроскопия на преден очен сегмент  –  20 лв.
Функционално изследване на дишането  –  15 лв.
Електрокоагулация на кожни образувания / КВО /  –  10 лв. на образувание
Бърза биохимична идентификация и антибиограма с апарат Merlin / Микробиологична лаборатория /  –  50 лв.
Ехокардиография –   25 лв.
Холтермониториране  –  25 лв.
ЕКГ-3 канално  –  7 лв.
ЕКГ-12 канално  –  10 лв.
Велоергометрия  –  25 лв.
Озонотерапия –   30 лв. на процедура
Густометрия –  25 лв.
Олфактометрия  –  25 лв.
Измерване на кръвно налягане с манометър/ брахиалис /  –  2 лв.

РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Рентгенография на челюсти  –  10 лв.
Рентгенография на лицеви кости  –  10 лв.
Рентгенография на околоносни синуси  –  10 лв.
Рентгенография на череп  –  15 лв.
Рентгеноскопия на бял дроб  –  10 лв.
Рентгенография на бял дроб –  15 лв.
Рентгенография на ребра   –  15 лв.
Рентгенография на стернум  –  10 лв.
Рентгенография на раменна става  –  10 лв.
Рентгенография на ключица  –  10 лв.
Рентгенография на акромиоклавикуларна става  –  10 лв.
Рентгенография на скапула  –  10 лв.
Рентгенография на стерноклавикуларна става  –  10 лв.
Рентгенография на хумерус  –  10 лв.
Рентгенография на лакетна става  –  10 лв.
Рентгенография на антебрахиум  –  10 лв.
Рентгенография на гривнена става   – 10 лв.
Рентгенография на длан и пръсти  –  10 лв.
Рентгенография на тазобедрена става  –  15 лв.
Рентгенография на бедрена кост  –  15 лв.
Рентгенография на колянна става –   10 лв.
Рентгенография на подбедрица  –  10 лв.
Рентгенография на глезенна става  –  10 лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти  –  10 лв.
Рентгенография на сакроилиачна става   – 15 лв.
Рентгенография на гръбначни прешлени   – 15 лв.
Обзорна графия на корем  –  15 лв.
Обзорна графия на сърце и медиастинум  –  15 лв.
Рентгенография на таз  –  15 лв.
Томография на гръден кош и бял дроб  –  25 лв.
Рентгеново изследване на хранопровод,стомах   – 30 лв.
Рентгеново изследване на тънки черва  –  30 лв.
Иригография  –  35 лв.
Венозна урография  –  50 лв.
Мамография на едната млечна жлеза  –  20 лв.
Хистеросалпингография  –  30 лв.
Забележка: В цената на контрастните рентгенови  изследвания не влиза стойността на  контраста, който се закупува от пациента

КОЖНИ ПРОБИ

Кожна проба за алергия към анестетик, антибиотик  –  10 лв.
Кожно тестуване за алергия /алергени /  –  20 лв.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Вземане на кръв –   2 лв.
Отделяне на серум  –  4 лв.
Кръвна захар –   2 лв.
Кръвнозахарен профил  –  7 лв.
Общ белтък  –  2 лв.
Албумин  –  2 лв.
Креатинин  –  2 лв.
Урея  –  2 лв.
Пикочна киселина  –  2 лв.
АСАТ –   2 лв.
АЛАТ  –  2 лв.
Билирубин-общ  –  2 лв.
Билирубин-директен –   2 лв.
АФ  –  2 лв.
ГГТ  –  2 лв.
LDH –   2 лв.
HBDH  –  2 лв.
Креатинкиназа /СК / –   5 лв.
Креатинкиназа МВ / СК- МВ / –   5 лв.
Амилаза  –  2 лв.
Холестерол общ –   2 лв.
Триглицериди –   4 лв.
HDL-холестерол   – 2 лв.
LDL-холестерол   – 2 лв.
Серумна холинестераза  –  7 лв.
Желязо  –  4 лв.
ЖСК –   4 лв.
Натрий  –  3 лв.
Калий  –  3 лв.
Калций  –  3 лв.
Хлориди   – 3 лв.
Фосфати  –  3 лв.
Кръвно газов анализ / АКР ,КАС /  –  10 лв.
С –  реактивен протеин  –  5 лв.
D-dimer  –  10 лв.
Тропонин –   10 лв.
Феритин  –  20 лв.
ДКК –  3 лв.
СУЕ –   3 лв.
ПКК  –  7 лв.
Микроскопско изследване на морфология на еритроцити  –  3 лв.
Фибриноген  –  4 лв.
Време на кървене –   2 лв.
Време на съсирване  –  2 лв.
АРТТ –   4 лв.
INR  –  4 лв.
Протромбиново време  –  4 лв.
Ретикулоцити – броене –   4 лв.
Урина – химично изследване   –  3 лв.
Урина – седимент –   3 лв.
Урина – химично изследване + седимент  –  5 лв.
Урина – микроалбуминурия  –  12 лв.
Окултни кръвоизливи –   5 лв.
Белтък на Бен Джонс  –  10 лв.
ОГТТ / орален глюкозо толерантен тест /  –  8 лв.
Дестилирана вода  –   1,50 лв.на литър

КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ

Вземане на намазка за микробиологично изследване  –  5 лв.
Оцветяване на препарати  –   3 лв.
Антибиограма  –  7 лв.
Фекална маса и ректален секрет  –  7 лв.
Урокултура –  7 лв.
Материал от генитална система  –  7 лв.
Хемокултура  –  7 лв.
Ранев материал и гной  –  7 лв.
Гърлен секрет –   7 лв.
Назален секрет  –  7 лв.
Очен секрет  –  7 лв.
Храчка за микробиологично изследване  –  7 лв.
Васерман  –  10 лв.
Валер Роз  –  10 лв.
Хламидии  –   10 лв.
АСТ / AST /  –  10 лв.
Пунктати  и аспирати за микробиологично изследване  –  7 лв.
Качествено доказване на хепатит В вирусни антигени /HBsAg / и антитела /  IgM-anti-HBc, Anti-HBc, Anti-HBs / по  ELISA  –   По 20 лв.
Качествено доказване на хепатит С вирусни антитела по ELISA  –  20 лв.
Качествено доказване на хепатит В вирусни антигени / HBsAg / и или антитела Anti-HBе по  ELISA  –  20 лв.
Качествено определяне на антитела за хепатит А по ELISA  –  20 лв.
Изследване за СПИН  –  20 лв.
Доказване антитела за грипни и парагрипни вируси по ELISA  –  По 20 лв.
Доказване на респираторно –синцитиален вирус по ELISA  –  20 лв.
Доказване на аденовирус /  IgM / по ELISA  –  20 лв.
Доказване на микоплазма пневмоние/  IgM / по ELISA –   20 лв.
Доказване за ротавирус и аденовирус във фекална проба  –  20 лв.
Изследване за гонорея –   20 лв.
Изследване за гъбички / културелно /  –  20 лв.

ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Изследване за антиеритроцитни антитела  –  32 лв.
Изследване на кръвна група с подгрупа  –  10 лв.

ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Хистологично изследване на биопсични материали   – 30 лв.на блокче
Гефрир  –  50 лв.
Изследване на аутопсионни материали  –  20 лв.на блокче
Цитонамазка от женски полови органи  –  10 лв.
Съхраняване  труп на починал в хладилна камера  –  20лв./дневно без ДДС
Консултации по готови хистологични препарати /изработени извън болницата / –   25 лв.
Аутопсия на труп  –  140 лв.

СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Освидетелсвуване по желание /съдебно-медицински удостоверения/  –  20 лв.
Препис  –  5 лв.

ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Превръзка  –  10 лв.
Превръзка с дренаж  –  15 лв.
Превръзка по ДЕЗО  –  10 лв.
Гипс циркулярен / малък /- поставяне   – 30 лв.
Гипс циркулярен /голям  /- поставяне  –  40 лв.
Поясно –крачолен гипс- поставяне  –  50 лв.
Сваляне на гипс  –  10 лв.
Диагностична и терапевтична пункция на стави и околоставно пространство  –  30 лв.
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство  –  100 лв.
Вагинотомия  –  20 лв.
Обработка на малка рана без шев  –   20 лв.
Обработка на малка рана с шев  –   40 лв.
Обработка на голяма рана с шев  –  50 лв.
Сваляне на конци от оперативна рана  –  15 лв.
Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка  –  50 лв.
Пункция на хематом  –  20 лв.

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Аборт по желание  –  60 лв.
Аборт по желание с пълна анестезия  –  160 лв.
Поставяне на вагинална спирала /песар/ –   20 лв.
Сваляне на вагинална спирала /песар/ –   20 лв.
Инцизия на Бартолинов абсцес  –  50 лв.
Сваляне на конци от оперативна рана  –  15 лв.
Превръзка –   10 лв.

ОФТАЛМОЛОГИЯ

Поставяне на капки в очите  –  3 лв.
Туширане на миглени ръбове  –  10 лв.
Изследване на вътреочно налягане –   20 лв.
Изследване на очни дъна –  20 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от око /не влиза прегледа от специалист, който се заплаща отделно/ –  15 лв.
Шев на кожа и подкожие в областта на главата и клепачите  –  50 лв.
Превръзка  –  10 лв.
Сваляне на конци от оперативна рана  –  15 лв.
Субконюктивна инжекция  –  5 лв.
Промивка на слъзни пътища  –  10 лв.
Парабулбарна и ретробулбарна инжекция  – 10 лв.
Изписване на очила /не влиза прегледа от специалист, който се заплаща отделно/  –  5 лв.
Изследване на цветно зрение с цветни таблици –   5 лв.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ

Блокада на отделни нерви и сплитове  –  25 лв.
Епидурална и спинална анестезия  –  50 лв.
Венозна анестезия  –  50 лв.
Инхалационна анестезия  –  100 лв.
Вземане на венозна кръв  –  2 лв.
Вземане на артериална кръв  –  15 лв.
Венозна инжекция  –  8 лв.
Мускулна и подкожна инжекция  –  5 лв.
Венозна инфузия на медикаменти и разтвори  –  10 лв.
Поставяне на абокат  –  10 лв.
Поставяне на централен венозен катетър  –  50 лв.
Поставяне на ларингеална тръба /интубация /  –  20 лв.

УРОЛОГИЯ

Катетеризация на мъж  –  15 лв.
Катетеризация на жена  –  10 лв.
Фимоза-дилатация и мануална аблация на препуциум  –  20 лв.
Инцизия на флегмон  –  20 лв.
Инцизия на скротален абсцес  –  40 лв.
Инстилация на лекарство в пикочен мехур  –  20 лв.
Пункция на хидроцеле и сперматоцеле –   40 лв.
Смяна на нефростомен катетър  –  40 лв.
Смяна на цистостомен катетър   – 40 лв.
Поставяне и смяна на цистофикс –   50 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от уретра  –  30 лв.
Електрокоагулация на тумор /полип/  –  80 лв.
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур  –  20 лв.
Уретротомия при стриктура  –  25 лв.
Вземане биопсичен материал от уретра –   20 лв.
Биопсия на простата  –  50 лв.
Превръзка –   10 лв.
Превръзка с дренаж  –  15 лв.

УНГ

Индиректна ларингоскопия  –  10 лв.
Пункция и аспирация на максиларен синус  –  50 лв.
Носна тампонада предна  –  20 лв.
Носна тампонада задна  –  20 лв.
Поставяне на лекарства във външен слухов проход  –   5 лв.
Биопсия от устна кухина  –  20 лв.
Вземане на биопсичен материал от нос  –  20 лв.
Вземане на биопсичен материал от хипофарингс и ларингс  –  30 лв.
Директна синусоскопия  –  20 лв.
Изследване на слуха с камертон  –  10 лв.
Аудиометрия  –  20 лв.
Промивка на ухо /отстраняване на церумен/  –  10 лв.
Парацентеза  –  20 лв.
Превръзка  –  10 лв.

ПРОЦЕДУРИ И МАНИПУЛАЦИИ ОТ ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА

Пункция на Дъгласово пространство  –  50 лв.
Лумбална пункция  –  50 лв.
Стернална пункция  –  50 лв.
Коремна пункция –   50 лв.
Плеврална пункция  –  50 лв.
Пункция на хематом –   20 лв.
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза  –  50 лв.
Вземане на биопсия от гърда   – 50 лв.
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел  –  50 лв.
Хирургична обработка на рана без шев-залепване  –  20 лв.
Хирургична обработка на рана с шев –   40 лв.
Ексцизионна обработка на рани  –  20 лв.
Вторичен шев при гранулираща рана  –  15 лв.
Сваляне на конци от оперативна рана   – 15 лв.
Инцизия на повърхностно разположени процеси в меките тъкани  –  20 лв.
Ексцизия на повърхностно разположени процеси в меките тъкани –доброкачествени тумори  –  50 лв.
Диагностична пункция на процеси в меките тъкани  –  15 лв.
Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка   – 50 лв.
Инцизия на подкожен панарициум или паронихия  –  20 лв.
Поставяне,промивка и смяна на раневи дренаж,тампонада  –  20 лв.
Диагностика и обработка на фистули  –  20 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани  –  20 лв.
Инцизия на гръдна жлеза  –  50 лв.
Репозиция на хемороиди  –  20 лв.
Мануално изследване на ректум   – 10 лв.
Мануално отстраняване на фекални маси –   20 лв.
Поставяне на назогастрична сонда  –  20 лв.
Очистителна клизма –   15 лв.
Ректална тампонада  –  15 лв.
Компресивна превръзка  –  10 лв.
Превръзка с дренаж  –  15 лв.
Прилагане на тетаничен анатоксин  –  5 лв.
Ваксина при ухапване от животно –   5х3 лв.

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Отстраняване на кърлеж  –  15 лв.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Постизометрична релаксация  –  10.00 лв.
ММТ    10.00 лв.
Измервания /ъглометрия, сантиметрия/ –   5.00 лв.
Инхалация –  на процедура  –  5.00 лв.
Групова лечебна гимнастика – на процедура  –  4.00 лв.
Обща укрепваща гимнастика – на процедура –  4.00 лв.
Аналитична гимнастика – на процедура  –  7.00 лв.
ЛФК със специализирани методи – на процедура  –  8.00 лв.
Масаж – на процедура  –  12.00 лв.
Частичен масаж – на две и повече полета  –  15.00 лв.
Масаж /специализирани техники, акупресура, зонотерапия, рефлекторен масаж/  –  12.00 лв.
Апаратен масаж –  7.00 лв.
Криотерапия  –  5.00 лв.
НИМП на поле, УВЧ, МВТ – радар –   5.00 лв.
ДД,СМТ, ИТ, Електрофореза –   6.00 лв.
Електростимулации – периферен нерв  –  10.00 лв.
Повече от един нерв  –  12.00 лв.
Системни заболявания  –  12.00 лв.
Неденервирана мускулатура  –  8.00 лв.
Над 5 полета  –  15.00 лв.
Процедури с токове на Д`Арсонвал  –  7.00 лв.
Ултразвук на поле  –  6.00 лв.
Става, гръбначен стълб  –  6.00 лв.
Гласни връзки  –  5.00 лв.
Ултразвук на повече полета – на всяко поле по  –  3.00 лв.
Облъчване със солукс, общи и еритемни УВО и др. –   5.00 лв.
Снемане и отчитане на биодоза  –  4.00 лв.
Подводен масаж –   20.00 лв.

ДРУГИ

ВИП стая в родилно отделение /не включва лечението/  –  35 лв.дневно
ВИП стая в отделение по хирургия /не включва лечението/  –  35 лв.дневно
Транспорт на пациент до дома му или другаде с кола на болницата  –  0,50 лв.на км.сДДС
Платен паркинг  –  0,50 лв. на час с ДДС
Вход за автомобили /изключение болнични/  –  2 лв. на час с ДДС
Обратно осмотична вода /отделение Хемодиализа/  –  1.50 лв. литър
Придружител по желание на болен лежащ в МБАЛ Пазарджик АД –  без ползване на легло –   5 лв./дневно без ДДС
Придружител по желание на болен лежащ в МБАЛ Пазарджик АД –  с  ползване на легло  –  20 лв./ дневно
Забележка: От таксата за придружител се освобождава придружител на инвалидизирани пациенти с признато от ТЕЛК /НЕЛК право на придружител, както и на инвалидизирани пациенти с двигателни увреждания. От таксата за придружител са освободени: придружител на дете до 1 месец, майки кърмачки на деца до 1 год. и придружител на дете с хронично заболяване. Ползването на легло от придружител е възможно при наличие на свободни легла в стационара
При желание индивидуален сестрински пост /12 часа/  –  30 лв.
При желание индивидуален санитарски пост /12 часа/ –   20 лв.
Лечение на преведен пациент: Цената на услугата се формира като сума от стойността на леглоден и вложените медикаменти и консумативи по разходен лист.
Брой леглодни + разходи в лева
Леглоден /в отделение без ОАРИЛ /   – 50 лв.
Леглоден в ОАРИЛ  –  150 лв.
Забележка : Горепосочената цена на леглоден не включва операции, скъпоструващи изследвания и лечение със скъпоструващи медикаменти и консумативи. Горепосочената цена включва само хотелска част, храна и обслужване от среден и младши медицински персонал.

Издаване на препис на епикриза или други документи  –  2 лв.на страница
Удостоверяване на подписите на родители при припознаване на новородено дете –   5 лв.
Услуги от мобилен екип: лекар + мед. сестра + шофьор линейка –   35 лв.на час
Услуги от мобилен  екип: мед. сестра + шофьор линейка  –  20 лв.на час
Услуги от: шофьор с линейка  –  12,50 лв.на час
Заплащане на проведеното стационарно лечение при пациенти, които в хода му отказват то да продължи в МБАЛ Пазарджик АД и по собствено желание търсят друго лечебно заведение    Цената се определя като стойността на КП/по ценоразписа на болницата/ се разделя на минималния болничен престой установен в тази КП и резултата се умножава по пролежаните от пациента дни.

ЦЕНИ ЗА ИЗБОР НА ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР

При стойност на Клиничната пътека до 500 лв. –   250 лв.
При стойност на Клиничната пътека от 501 до 1000 лв.  –  300 лв.
При стойност на Клиничната пътека от 1001 до 2000 лв.  –  400 лв.
При стойност на Клиничната пътека над 2000 лв.  –  700 лв.

ЦЕНИ ЗА ИЗБОР НА ЛЕКУВАЩ ЕКИП

При стойност на Клиничната пътека до 500 лв. –   350 лв.
При стойност на Клиничната пътека от 501 до 1000 лв. –   450 лв.
При стойност на Клиничната пътека от 1001 до 2000 лв.  –  700 лв.
При стойност на Клиничната пътека над 2000 лв. –   950 лв.
Забележка: Избор на лекар/екип е изразяване на предпочитание от пациента  конкретна интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес да му бъде предоставена/осъществена от определен лекар/екип на болницата. [/spoiler]

От м. август 2000 г. със заповед на Министерството на здравеопазването публичното здравно заведение Обединена районна болница се преобразува в МБАЛ – Пазарджик АД, която се управлява от съвет на директорите, с изпълнителен директор д-р Петко Митев. Предмет на дейност на болницата е осъществяване на болнична помощ. Структурата й е изградена на функционално-блоков принцип – консултативно-диагностичен блок, стационарен блок, болнична аптека, административно-стопански блок.

 

Днес “МБАЛ-Пазаржик” АД е областна болница, обслужва регион от 314 440 души и осигурява своевременна и висококачествена медицинска помощ, както и непрекъснат лечебен процес. В болницата работят 726 души, от 164 висш медицински персонал с една или няколко специалности, специалисти по здравни грижи 323 и обслужващ персонал 275.

Изпълнителен директор е Д-р Васил Костов Вълчев, а главна медицинска сестра – Елена Станчева.
Болницата разполага с 22 клинични отделения с разкрити 556 легла, 60 от които интензивни. От 2001 г. болницата има сключен договор с НЗОК по 87 клинични пътеки и 23 ВСД.

С помощта на Италиански, Немски и Швейцарски Червен кръст основно са ремонтирани и обновени Операционен блок, Родилно отделение, Микропедиатрия. С доставка на модерна и висококачествена апаратура се дава прецизна диагностика на заболяванията.
Управлението на болницата е сложна и отговорна задача, която стои пред мениджърите и персонала й.


Вижте по-голяма карта