в Етрополе, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 18, 2017
32958
mbal-etropole-logo

Контактна информация

МБАЛ Проф.д-р Ал.Герчев – Етрополе ЕООД е модерно за областта и страната лечебно заведение и осъществява следните лечебни дейности:
Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение.

Болницата притежава Разрешение от МЗ № МБ-208/29.08.2011г. за следните специалности – вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, ендокринология, пневмология и фтизиатрия, педиатрия, неонаторлогия, нервни болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика,обща и клинична патология и ТЕЛК.

В отделението по Ортопедия и травматология се извършват уникални за страната операции в областта на ортопедията и травматологията. То е специализирано в ендопротезирането на тазобедрените стави и извършва планов прием пациенти от цялата страна.

СТРУКТУРА

Консултативно-диагностичен блок

Консултативни кабинети по:

 • хирургия,
 • вътрешни болести,
 • неврология,
 • детски болести,
 • акушерство и гинекология ,
 • ортопедия и травматология,
 • анестезиология и интензивно лечение,
 • физикална терапия и рехабилитация,

Кабинети за функционална диагностика:

 • ендоскопски ,
 • кардиографски,
 • ехография на коремни органи,
 • кабинет за мамографски изследвания,
 • ЕМГ,
 • ЕЕГ,
 • доплерова сонография,
 • ехографски кабинет,
 • лапароскопски,
 • кабинет за ФИД.

Отделения без легла:

 • отделение по образна диагностика;

Медико-диагностични лаборатории:

 • клинична лаборатория
 • лаборатория по клинична микробиология;
 • лаборатория по клинична патология.

Учебен център за обучение на диабетно болни
Т Е Л К

Стационарен блок - 74 легла

1.Вътрешно отделение – 18 легла

 • кардиология
 • пневмология и фтизиатрия,
 • гастроентерология,
 • ендокринология.

2. Детско отделение -10 легла;
3. Неврологично отделение – 9 легла;
4. Акушеро гинекологично отделение – 9 легла;

 • родилни;
 • гинекологични;
 • патологична бременност;
 • операционна зала в операционния блок на ХО.

5. Хирургично отделение – 5 легла
операционен блок с 3 операционни зали
6. Отделение по ортопедия и травматология – 8 легла / от които 1 реанимационно/
операционен блок с 3 операционни зали.
7. Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 6 легла /едно от които е разположено в Отделение по ортопедия и травматология/;
8. Отделение по физикална терапия и рехабилитация – 10 легла След излизане на медицински стандарт за долекуване в „МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев”Етрополе”ЕООД стартира функционирането на Отделение за долекуване и продължително лечение с 20 легла, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на МЗ № МБ – 208/ 29.08.2011 г.

Болнична аптека

Болнична аптека

Административно-стопански блок
 • административно звено;
 • финансово-счетоводен отдел;
 • транспортно звено;
 • отоплително звено;
 • техническа служба;
 • централна стерилизация;
 • морга