в Ловеч, Ловеч, НЗОК
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 1 - Рейтинг: 5,00 от 5)
Loading...
Последно обновяване: юни 22, 2017
32297
logo-mbal-lovech

Контактна информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ АД – гр. ЛОВЕЧ

МБАЛ „Професор д-р Параскев Стоянов“ предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живота на хората, живеещи на територията на град Ловеч.

Прочети повече за МБАЛ Ловеч

Цялостната дейност на МБАЛ Ловеч е насочена към запазване на водещо място в областта на многопрофилна стационарна дейност за активно лечение на територията на град Ловеч чрез:
-Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
-Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с НПО за социални дейности и други институции;
-Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на високите стандарти в болничната помощ.
Към МБАЛ Ловеч работи отделение за трансфузионна хематология, обслужващо лечебните заведения от областта. В МБАЛ „Проф.д-р П.Стоянов“ АД – гр. Ловеч денонощно работят дежурни екипи.
Приемът на спешните случаи се извършва 24 часа в денонощието, а на останалите пациенти в приемно консултативните кабинети. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла.
Лечебното заведение се явява естествен специализиран център за оказване на болнична помощ на пациенти от града и прилежащите към него общински центрове.
МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр.Ловеч е с много добро разположение, добра осигуреност с всички основни и необходими компоненти на материалната инфраструктура.
Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицирания медицински персонал.
МБАЛ – Ловеч е член на РСБ „Стара планина“ от 2001 г.

Медицински Структори

 • ърво вътрешно отделение
 • Второ вътрешно отделение
 • Oтделение по ендокринология и болести на обмяната
 • Отделение по пневмология и фтизиатрия
 • Отделение по нервни болести
 • Отделение по педиатрия
 • Отделение по хирургия
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение по очни болести
 • Отделение по ушно-носно-гърлени болести
 • Отделение по акушерство и гинекология
 • Отделение по неонатология
 • Отделение по урология
 • Отделение по Анестезиология и интензивнo лечение
 • Отделение по съдова хирургия
 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 • Отделение по инфекциозни болести
 • Спешно отделение
 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Отделение по образна диагностика
 • Отделение по трансфузионна хематология
 • Отделение по хемодиализа
 • Отделение по обща и клинична патология
 • Отделение по съдебна медицина
 • Централна стерилизационна
 • Болнична аптека
 • Трудово-експертна лекарска комисия

Цялостната дейност на МБАЛ Ловеч е насочена към запазване на водещо място в областта на многопрофилна стационарна дейност за активно лечение на територията на град Ловеч чрез:

-Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
-Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с НПО за социални дейности и други институции;
-Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на високите стандарти в болничната помощ.
Към МБАЛ Ловеч работи отделение за трансфузионна хематология, обслужващо лечебните заведения от областта. В МБАЛ „Проф.д-р П.Стоянов“ АД – гр. Ловеч денонощно работят дежурни екипи.

Приемът на спешните случаи се извършва 24 часа в денонощието, а на останалите пациенти в приемно консултативните кабинети. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла.
Лечебното заведение се явява естествен специализиран център за оказване на болнична помощ на пациенти от града и прилежащите към него общински центрове.

МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр.Ловеч е с много добро разположение, добра осигуреност с всички основни и необходими компоненти на материалната инфраструктура.
Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицирания медицински персонал.