в Болници
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
32234
МБАЛ Първомай Първомай, ул. Княз Борис І №51
0336 631 71 / 0336 631 63
mbal_par(@)abv.bg
www.mbal-parvomay.com

“Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД е търговско дружество, притежавано от община Първомай. Основната дейност на дружеството е прием, диагностика и активно болнично лечение на пациенти.

Дейността на предприятието се отчита и се заплаща от НЗОК.

[spoiler title=“Болницата изпълнява следните дейности и задачи:“ open=“0″ style=“2″]
 • Осъществява комплексно – диагностични изследвания, консервативно, интензивно и хирургично лечение и рехабилитация на болни.
 • Осъществява експертна, консултанска и организационно – методична дейност по проблеми – предмет на дейността на Болницата.
 • Реализира промотивна и профилактична дейност.
 • Разработва и внедрява нови методи и средства за диагностика, лечение и рехабилитация съгласно действащото законодателство и изискванията за добра медицинска практика, стреми се към постигане на европейски стандарти.
 • Участва в научно – практически прояви.
 • Изготвя анализи и прогнози за състоянието и тенденциите на заболеваемостта в района и програми за намаляване техния интензитет в сътрудничество с други компетентни органи.
 • Участва в изпълнението на проекти и програми в областта на здравното сътрудничество в страната.
 • Провежда обучение на стажантска практика за медицински сестри и студенти медици – I и II курс.
[/spoiler] [spoiler title=“Структура“ open=“0″ style=“2″]

Структурата на Болницата включва отделения, сектори, специализирани лаборатории, консултативни кабинети, административни, помощни и други служби и звена, а именно:

 

 • ДКБ /Диагностично-консултативен блок/
 • Отделение по клинична патология – в съответствие с утвърдения медицински стадарт “Клинична патология”
 • Отделение Образна диагностика – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Образна диагностика”
 • Отделение по Вътрешни болести – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Вътрешни болести”
 • Отделение по Хирургия– с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт “Хирургия, неврохирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия”
 • Отделение по Нервни болести – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Нервни болести”
 • Отделение по Педиатрия – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Педиатрия”
 • Отделение по Акушерство и гинекология – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Акушерство и гинекология”; в отделението има създадена структура по неонатология, отговаряща на I ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по “Неонатология”
 • Отделение по Анестезия и интензивно лечение
[/spoiler] [note color=“ededed“]

“МБАЛ – Първомай” ЕООД, гр. Първомай работи по договор с НЗОК по 78 клинични пътеки.

“МБАЛ – Първомай” ЕООД има разрешение да осъществява следните дейности:

 


 1. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
 2. рехабилитация;
 3. родилна помощ;
 4. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

 

по следните специалности:


 1. Вътрешни болести
 2. Кардиология
 3. Гастроентерология
 4. Пневмология и фтизиатрия
 5. Хирургия
 6. Физикална и рехабилитационна медицина
 7. Анестезиология и интензивно лечение
 8. Нервни болести
 9. Педиатрия
 10. Акушерство и гинекология
 11. Неонатология
 12. Обща и клинична патология
 13. Клинична лаборатория
 14. Образна диагностика
[/note]

В процеса на работа и отчетност са необходими модерна апаратура и софтуер. Чрез участието в настоящия проект се цели подобряването обслужването на пациентите, подобряване базата данни на болницата, подобряване на процеса на отчетност пред НЗОК чрез внедряването на нови компютърни системи.

На територията си “МБАЛ – Първомай” ЕООД разполага с Стерилизация, Болнична аптека, Клинична лаборатория – с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по “Клинична лаборатория”

[note color=“f90″]

“МБАЛ – Първомай” ЕООД има сключени договори с други лечебни заведения за медико-диагностични дейности:


 • договор със СМДЛ Писанец ООД
 • договор с “СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, гр. София
 • договор с “МДОЗ – Пловдив” ЕООД
 • договор с “УМБАЛ – Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив
[/note]

В Болницата за активно лечение се лекуват лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия, оказва се родилна помощ.


Вижте по-голяма карта