в Болници, НЗОК
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 1 - Рейтинг: 5,00 от 5)
Loading...
Последно обновяване: октомври 18, 2018
34419

Контактна информация

mbal-samokov-logo

Основна и9нформация

“Многопрофилна болница за активно лечение – Самоков” ЕООД , гр. Самоков е основана през 1878г. Тя е най-голямото лечебно заведение в структурата на здравеопазването в Софийска област и разполага с 208 легла, разпраделени в 10 отделения и 4 параклинични звена.

За здравето на пациентите се грижат 57 лекари,116 медицински специалисти и 111 друг персонал.

mbal-samokov-sgrada

“МБАЛ-Самоков” ЕООД е разположена в два девететажни корпуса с административна част.
Тя се намира на западния бряг на р.Искър,на адрес ул.”Македония” №49.

Болницата разполага с парк за почивка на болните и рекреация на персонала.

Срещу нея се намира паркинг за служебно ползване.

Болницата осъществява лечебна дейност в съответствие с издаденото й разрешение на основание на чл.46 от Закона за лечебните заведения и присъдената и акредитационна оценка, съблюдавайки правилата за добра медицинска практика, съсловните етични кодекси и правата на пациента.

В болницата се извършва диагностика и активно лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, физиотерапия и се оказва родилна помощ.

В болницата лечебно-диагностичния процес е организиран 24 часа в денонощието без почивни дни целогодишно.

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ – 35 легла

1 легла – ГАСТРО-ЕНТЕРОЛОГИЧНИ
8 легла – ЕНДОКРИНОЛОГИЧНИ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
13 легла – ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
13 легла – НЕФРОЛОГИЧНИ

III ниво на компетентност

4 легла за Палиативно лечение

Вътрешно отделение е обособено и съществува в структурата на болницата от 1957г. Разположено е на 6 етаж в два корпуса – блок А и блок Б с разкрити 35 легла :

  • Ендоскопски кабинет
  • Кабинет за функционално изследване на дишането и спирометрия
  • Център за обучение на диабетно болни

Вътрешно отделение разполага с необходимата апаратура и специалисти за цялостна диагностика, лечение и наблюдение на пациенти със заболявания в областта на пулмологията, ендокринологията, нефрологията и гастроентерологията.

Вътрешно отделение разполага със високоспециализирана диагностична апаратура:

   • Гастроскоп
   • Колоноскоп
   • Апарат за функционално изследване на дишането
   • ЕКГ апарати
   • Пациентни монитори
   • Негативоскоп
   • Дефибрилатори
   • Инфузионни помпи
   • Набор за интубация
   • Инхалатори

В отделението работят лекари с придобити специалности по Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Ендокринология и болести на обмяната, Гастроентерология, Нефрология.

Отделението работи по следните клинични пътеки:

КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – 30 легла

от които 6 легла за интензивно лечение

II ниво на компетентност

КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ на „МБАЛ –Самоков” ЕООД е разположено е на 7 етаж в двата корпуса на основната болнична сграда – блок А и блок Б. Отделението разполага с 30 болнични легла .

В отделението е разкрит сектор за неинвазивна функционална диагностика на сърдечно-съдовата система:

 • Кабинет Холтер ЕКГ и Холтер кръвно налягане
 • Кабинет Велоергометрия и Ехокардиография на вътрешни органи
 • Кабинет ЕКГ
 • Кабинет за функционално изследване на дишането и спирометрия

Кардиологично отделение разполага със следната високоспециализирана апаратура:

 • Ехокардиограф
 • Велоергометър
 • ЕКГ апарати
 • Холтери ЕКГ
 • Холтери кръвно налягане
 • Пациентни монитори
 • Негативоскоп
 • Дефибрилатори
 • Апарат за обдишване тип Амбу
 • Инфузионни помпи
 • Набор за интубация
 • Кардиопулмонална ресуститация

Персоналът на Кардиологично отделение предлага много добри условия и грижи за пациентите си, като непрекъснато повишава квалификацията си и следи новостите в медицината.

Отделението работи по следните клинични пътеки:

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – 30 легла

II ниво на компетентност

Хирургично отделение към „МБАЛ –Самоков” ЕООД е с петдесет годишна история. Разположено е на осмия етаж в двата корпуса – блок А и блок Б на основната болнична сграда.

Отделението разполага със стандартно оборудване – ЕКГ апарат, монитор, дефибрилатор, перфузори,негативоскоп, хир. Инструментариум за септични и асептични превръзки, системи за аспирация за кислород и сгъстен въздух, болнични легла, реанимационни легла и нужните за ХО осветителни тела.

Операционните зали са оборудвани с необходимата апаратура за миниинвазивна хирургия на фирма „Волф”, за анестезия на фирмата „Дрегер”, модерна мониторна система на фирмата „Шилер”, нужният инструментариум и консумативи, необходими за извършването на хирургични намеси.

Всяко интензивно легло е оборудвано с централна кислородна и вакуумна инсталации, мониторна система и необходимите съоръжения за провеждане на интензивно лечение. Всички лекари, работещи в отделението са с придобита специалност „ Хирургия” и с дългогодишен стаж.

Отделението работи по следните клинични пътеки:

УНГ ОТДЕЛЕНИЕ – 6 легла

УНГ отделението е разположено на първия етаж в блок А на „МБАЛ –Самоков” ЕООД.

Лекарите са с придобита специалност, завършили квалификационни курсове и притежават сертификати за извършване на сложни диагностични изследвания, средни и големи оперативни интервенции.

УНГ работи по 6 клинични пътеки

ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – 6 легла

Очно отделение е разположено на първия етаж в блок А на „МБАЛ –Самоков” ЕООД.

В отделението се извършват медицински грижи за пациентите с очни заболявания (диагностика и прогностика, консервативно и хирургично лечение на очни заболявания, рехабилитация на зрението)

Изследване и определяне на рефракция и оптична корекция на зрението- специфична дейност за специалността.

Медицинска експертиза: Експертиза на работоспособността; Съдебномедицинска експертиза; Консултативна помощ.

Очно отделение работи по 5 клинични пътеки

ОАИЛ – 8 легла

в т.ч 2легла – Клинична токсикология

II ниво на компетентност

ОАИЛ към „МБАЛ –Самоков” ЕООД е разкрито през 2001г. Отделението е разположено на деветия етаж на основната сграда на болницата, източен блок, в непосредствена близост до Операционния блок.

Всяко интензивно легло е оборудвано с централна кислородна и вакуумна инсталации, мониторна система и необходимите съоръжения за провеждане на интензивно лечение.
Отделението е оборудвано с необходимата апаратура за анестезия и дихателна реанимация на фирмата „Дрегер”, транспортен респиратор, модерна мониторна система на фирмата „Шилер”, нужната апаратура за сърдечна реанимация, съвременен електрокардиограф, инхалатори и перфузори.

Всички лекари, работещи в отделението са с придобита специалност „Анестезиология и интензивно лечение”, дългогодишен стаж по специалността и притежават необходимите сертификати за работа.

Отделението работи по следните клинични пътеки:

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ- 35 легла

II ниво на компетентност

Детско отделение е разположено на втория етаж в блок А и блок Б на „МБАЛ –Самоков” ЕООД.

В отделението работят квалифицирани и добре подготвени специалисти, ползващи се с добър опит и авторитет, които непрекъснато повишават квалификацията си. Всички лекари са с призната специалност по Детски болести.

Отделението работи по следните клинични пътеки:

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ – 22 легла

I ниво на компетентност

Отделението е разположено на петия етаж в блок А на „МБАЛ –Самоков” ЕООД.
Болничните легла са разположени по две в стая със санитарен възел/баня и тоалетна/
В Интензивния сектор се настаняват пациенти с мозъчни инсулти и други, застрашаващи живота спешни състояния.
В общото отделение се настаняват пациенти със заболявания на централната и периферната нервна система.

Отделението разполага с необходимата апаратура за лечение на спешни и критични състояния, застрашаващи жизнените функции на пациента.

 • Доплеров сонограф
 • Дефибрилатор
 • Електрокардиографи
 • Перфузори
 • Монитори за следене на жизнени функции
 • Централна вакуумна и кислородна инсталация
 • Енцефалозон
 • Ултразвуков уред за масаж
 • Електроконвулсатор
 • Електростимулатор
 • Лекарите са с призната специалност по нервни болести и имат завършени курсове за следдипломна квалификация.

Отделението работи по следните клинични пътеки:

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ– 20 легла

II ниво на компетентност

АГ отделение е разположено на третия етаж в стационарния корпус –блок „Б”, където се намират Родилна зала, операционна зала, предродилни зали и ПКК. На четвърти етаж на основната, болнична сграда – блок „А” се намират Гинекологичен и Патологичен сектор, интерупционна зала и ПКК, в блок „Б” са разположени Неонатологичен сектор и стаи за родилките. Отделението разполага с :

 • Малка операционна
 • Операционна зала за оперативно родоразрешение
 • Операционна зала за гинекологични операции
 • Предоперативни зали
 • Детска стая
 • Родилна за
 • Стаи с по едно и две легла с отделни санитарни възли

В родилен сектор се извършва нормални раждания, планови и спешни родоразрешения.

В гинекологичен сектор се извършват спешни и планови операции, включително и по лапароскопски метод.

Детска стая е оборудвана с модерни кувьози, фотолампа за интензивна терапия и монитори за проследяване на жизнено важните функции на новородените.

Отделението е оборудвано с необходимата апаратура за качествено обслужване на пациентките –ехографи „Сименс”, ЕКГ апарат, монитор за следоперативно наблюдение, апарат за проследяване на родовата дейност и тоновете на плода при родилки.

Всички медицински специалисти са с дългогодишен стаж по специалността и осигуряват 24 часово дежурство в денонощието.

Отделението работи по следните клинични пътеки:

Платени услуги

1. Амбулаторен преглед – по желание на пациента

Консултативен преглед – консултация от собствен или външен специалист по желание на пациента

3 Манипулации – вземане на венозна кръв, подкожна инжекция, мускулна инжекция, венозна инжекция , вземане на намазка за цитологично изследване, аборт по желание и други.

Функционални изследвания-ЕКГ,Холтер ЕКГ, Холтер кръвно налягаане, функционално изследване на дишането ,велоергометрия.

Образна диагностика-рентгенови изследвания,ехография на коремни органи,ехокардиография,доплерова сонография на артерии и вени , фиброгастроскопия , фиброколоноскопия

Лабораторни изследвания

    • Клинични изследвания
    • Кръв-диференциално броене, еритроцити,хемоглобин,левкоцити,тромбоцити,СУЕ
    • Биохимични изследвания – кръвна захар, фосфор,калций,желязо,хематокрит,триглицериди,холестерол,алфа амилаза,албумин,общ белтък,алкална фосфатаза,АСАТ,АЛАТ,SGOT,SGPT,билирубин – общ и директен, урея,креатинин,пикочна киселина,протромбиново време,кръвно-захарен профил,АКР.
    • Урина- албумин,захар,кетотела,pH,билирубин,уробилиноген,седимент,специфично тегло.
    • Хистологични и цитологични изследвания – малка биопсия, оперативен материал,цитологично изследване

Физиотерапевтични и рехабилитационни процедури:

    • Кинезитерапевтични процедури:
    • Групова лечебна гимнастика;
    • Общоукрепваща гимнастика;
    • Аналитична гимнастика;
    • Лечебна гимнастика със специализирани методики;
    • Електротерапия – лечение с високочестотни токове,средночестотни токове и нискочестотни токове, електростимулация , магнитно поле , ултразвук, Д`Арсонвал.

Светлинно – лечебни процедури – лечение с ултравиолетови и инфрачервени лъчи

Топлотерапия – лечение с парафин.

Лазеротерапия – на кожни повърхности

Инхалационно лечение

Масаж – лечебен , частичен, на цялото тяло , със специализирани техники.

Велоергометър

Болницата разполага с парк за почивка на болните и рекреация на персонала. Срещу нея се намира паркинг за служебно ползване.