в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
31657
МБАЛ Света Петка - Видин гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики №119
094 60 21 31 | 094 60 66 15
mbal_vidin(@)abv.bg
www.mbal-vidin.com

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “ Св. Петка “ АД гр Видин е лечебно заведение с областни функции.
Болницата има над 100 годишна история. Тя е създадена на база временни правила за устройството на медицинското управление на Република България непосредствено след Руско – турската освободителна войната.

С писмо за откриване на Първостепенните Окръжни Болници през м. юни 1879г., са открити болниците в градовете : София, Варна, Русе Велико Търново и Видин.

[spoiler title=“Консултативно – диагностичен блок“ style=“2″] Приемно – консултативни кабинети
Диагностични кабинети, както следва :
„Сектор за неинвазивна функционална диагностика на сърдечно съдовата система” с:

 • кабинет ехокардиография;
 • кабинет ЕКГ;
 • кабинет Холтер иВелоергометрия;
 • кабинет по Неврология и Електрофизиология;
 • кабинет горна ендоскопия;
 • кабинет долна ендоскопия;
 • Боронхологичен кабинет;
 • кабинет за функционално изследване на дишането
 • кабинет по ехография

Клинико – диагностични структури:
Клинична лаборатория с функционално обособени сектори, както следва:

 • приемане и обработка на материал за хематология и морфология
 • клинична химия;
 • хемокоагулация;
 • химични и цитологични изследвания на урина;
 • високо специализирани изследвания.

Микробиологина лаборатория

 • сектор диагностика на туберкулоза
 • сектор неспецифична флора

Отделения без легла

 • Отделение по образна диагностика
 • Отделение по физикална и рехабилитациионна медицина
 • Отделение по обща и клинична патология
 • Отделение по съдебна медицина
 • Отделение по трансфузионна хематология
 • Отделение по Спешна медицина
 • ТЕЛК
[/spoiler] [spoiler title=“Стационарен Блок“ style=“2″] Отделение по анестезиология и интензивно лечение с 6 легла
Отделение по хирургия с 34 легла

 • Обща хирургия – 22
 • Септична хирургия – 8
 • Детска хирургия – 4

Отделение по акушерство и гинекология с 38 легла

 • Гинекология– 7
 • Патологична бременност – 7
 • Родилни – 12
 • Неонатология– 12

Отделение по ортопедия и травматология с 10 легла
Отделение по ушно-носно-гърлени болести с 7 легла
Отделение по очни болести с 5 легла
Първо отделение по вътрешни болести – с дейности по кардиология и ревматология с 35 легла

 • Кардиология – 25
 • Интензивни – 6
 • Ревматология – 4

Второ отделение по Вътрешни болести – с дейности по гастроентерология, ендокринология и хематология с 31 легла

 • гастроентерология – 23
 • ендокринология и болести на обмяната – 6
 • клинична хематология – 2

Отделение по пневмология и фтизиатрия с 32 легла

 • Пневмология – 25
 • Фтизиатрия– 7

Отделение по нефрология и диализно лечение с 8 легла
Отделение по нервни болести с 26 легла
Отделение по педиатрия с 30 легла

 • Детски кърмачески – 13
 • Детски вътрешни –12
 • Гастроентерология – 0
 • Детски инфекция – 5

Отделение по Кожни и венерически болести с 8 легла
Отделение по психиатрия с 30 легла

 • Общо профил – 25
 • Сектор повишена сигурност – 5[/spoiler]
[spoiler title=“Административно стопански блок“ style=“2″]
 • Отдел Човешки ресурси и организация на РЗ
 • Счетоводство
 • Отдел Информационен
 • Болнична аптека
 • Помощни и обслужващи дейности
 • Звено централна стерилизационна
 • Регистратура[/spoiler]

Многократно разширявана и пристроявана през годините, в нея постепенно се разкриват основните отделения. Тя се състои от основен корпус – блокове – “А”,”Б”, “В“ и “Г”, където са разположени и голяма част от отделенията.

[note color=“#b6d411″] Общ брой легла за активно лечение в МБАЛ” Света Петка “АД гр Видин – 300 легла.[/note]

В отделни сгради, на павилионен принцип са обособени следните отделения: отделение по пулмология и фтизиатрия и Кожно-венерологично отделение. В най–старата сграда на болничното заведение са разположени отделението по Нефрология и диализно лечение и Психиатрично отделение. За нуждите на лечебното заведение са изградени и следните структури: централна стерилизационна, парова станция, кислородна и вакум инсталации.

Болница света петка Видин

За осъществяване на точна и прецизна диагностика на територията на МБАЛ “Света Петка “ АД гр. Видин функционира и компютърен томограф.
В лечебното заведение е изградена и функционира болнична информационна система, която дава възможност за по- голяма колаборация между отделните звена.

[note color=“b6d411″] Лечебното заведение разполага със съвременно оборудвани клинична и микробиологична лаборатории, цифров рентгенов апарат, Доплер сонограф, ЕЕГ, ЕМГ, видеоендоскопска система, Апаратура за извършване на лазерни процедури при катаракта и глаукома


1. Нов Цветен Ехокардиограф “Fukuda”,
2. Ехокардиограф
3. Велоергометърс протекция на дефибрилатор
4. Езофагогастроскопи:
4.1. “Olympus “ Gif –XQ20
4.2. “Pentax”FG-29W-A111138
4.3 Щипка “Olympus “FB-25K, FB-24 K
4.4 Щипка ““Olympus “ SD-9L; -11L, FB-23K
5. Електрокоагулатор “Kentamed 1 plus”
5.1 Щипка : “Olympus “FD-1U-1
6. Ехографи
6.1. “ Sigma” 1 CLOSS
6.2. “Kontron” S/ GMP 1 L
7. Ректоскоп “ Oc-150-01”;
8. Фиброборнхоскоп “Pentax”
9. Неврохирургичен микроскоп
10. Апарати за изкуствена белодробна вентилация
11. ЕМГ
12.ДОПЛЕР
13. Апаратура за извършване на лазерни процедури при катаракта и глаукома
14. Модерна лабораторна техника :
14.1.Клинико–химичен анализатор “ Техникон “ РА-1000

 • Хематологичен анализатор ADVIA 60
 • Коагулометър” clop-sp”
 • Микроскоп “Лабовал”
 • Кръвно – газов анализатор М – 248
 • Фотометър“Алфа-васерман”
 • “ Еasyreader” – за анализ на тропонин
[/note]

МБАЛ “ Света Петка “ АД гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин , както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.


Вижте по-голяма карта