в НЗОК, Тутракан
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: август 1, 2017
33528
тутракан

Контактна информация

МБАЛ – Тутракан ЕООД е регистрирана като търговско дружество със 100% общинско участие с решение № 1183/27.10.2000 г. на Силистренски окръжен съд.

мбал тутракан

МБАЛ – Тутракан ЕООД е с функции на районна болница.

Притежава Разрешение за дейност № МБ -103/24.06.2004 г., издадено от Министъра на здравеопазването за осъществяване на следните дейности:

– диагностика и лечение на заболявания
– рехабилитация
– родилна помощ

Диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение по следните основни и профилни специалности:
вътрешни болести, кардиология, нефрология, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, пневмология, хирургия, урология, ортопедия и травматология, УНГ болести, детски болести, акушерство и гинекология, неонатология, нервни болести, анестезиология и интензивно лечение, физикална терапия и рехабилитация, клинична лаборатория, микробиология, обща и клинична патология, образна диагностика.

Болницата предлага болнично лечение на здравно осигурени лица по заболявания, включени в 67 клинични пътеки, съгласно Национален рамков договор от 2005 г. Финансирането на болничното лечение по клинични пътеки се осъществява от Националната здравно осигурителна каса.

Болницата приема за лечение и пациенти, чиито заболявания не попадат в клинични пътеки. В този случай лечението на здравно осигурените лица се заплаща от Министерство на здравеопазването.

Здравно осигурените пациенти заплащат на лечебното заведение само потребителска такса в размер на 2 % от минималната работна заплата за страната за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно.

От заплащане на потребителска такса са освободени: лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството, военнослужещи на наборна военна служба; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и в домове за социални грижи; медицински специалисти.

СТРУКТОРА

Болницата разполага със 128 легла, 6 отделения с легла, операционен блок, диагностично-консултативен блок, административно-стопански блок и болнична аптека.

В лечебното заведение работят 37 лекари, 82 медицински сестри и акушерки и 83 човека обслужващ персонал.

СТАЦИОНАР

Лечебното заведение оказва медико-диагностична помощ в следните отделения:

Вътрешно отделение
Хирургично отделение
Акушеро-гинекологично отделение
Детско отделение
Неврологично отделение
ОАИЛ
Операционен блок

Мисия

Повишаване качеството на живота у хората, чрез възстановяване на тяхното здраве, стабилизиране на евентуални негови нарушения, или възможно намаляване на страданията на заболели, при които медицинските интервенции могат да забавят развитието на болестта или да облекчат нейното протичане, чрез предлагане на достатъчна и качествена медицинска помощ.

Визия

Професионализъм и грижа за Вашето здраве!
Чрез по-добро здраве да постигнем по-добро качество на живот за нашите пациенти!

Цели

Целите, които всички ние – работещи в “МБАЛ –Тутракан” ЕООД сме си поставили, са ясни и отговарящи на Вашите потребности и очаквания:

– директен и бърз достъп до квалифицирани медицински специалисти
– адекватна и точна диагностика
– качествено болнично лечение
– добро обслужване, внимание и уважение към всеки