в Бяла, НЗОК
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 1 - Рейтинг: 5,00 от 5)
Loading...
Последно обновяване: февруари 15, 2018
38417
мбал юлия вревска лого

Контактна информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЮЛИЯ ВРЕВСКА – БЯЛА

предоставя здравни грижи на жителите на общините Бяла, Ценово, Две могили и Полски Тръмбеш.

bolnica_byala

Има сключен договор с НЗОК.

Болницата в град Бяла е създадена преди 120 години с районни функции.
През всичките тези години тя се е утвърдила като диагностично-консултативен и лечебен център на население от около 38 х. души от общините: Бяла, Борово, Ценово и част от община Две могили, а от 01.03.2010 година и от община Полски Тръмбеш ( общо пряко обслужвано население 58 хил. души ).

Това е обусловено от географското разположение на града, традиционното обслужване и лекуване на това население, както и оказването на консултативна и организационно – методична помощ на лечебните заведения в горепосочените общини.

Структурата на МБАЛ “Ю.Вревска” – Бяла ЕООД” е модулирана в съответствие с конкретните нужди на обслужваното население и има отворен характер, т.е. може да се внасят промени в нея. Тя е в съответствие с Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Тя включва 4 функционално – обособени блока.

Болнични сектори (блока)

1.КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
Включва: 7 приемно-консултативни кабинети, Клинична лаборатория ( ІІ ниво на компетентност ), Микробиологична лаборатория, Лаборатория по клинична патология, Отделение образна диагностика ( ІІ ниво на компетентност ) и 3 кабинета на инструментални изследвания

2.СТАЦИОНАР
Включва: Терапевтично отделение ( 24 легла – ІІ ниво на компетентност ), Кардиологично ( 15 легла – ІІ ниво на компетентност ), Хирургично ( 10 легла – І ниво на компетентност ), Акушеро – гинекологично отделение с неонатологични легла ( 10 легла – ІІ ниво на компетентност ), Неврологично ( 15 легла – ІІ ниво на компетентност ) и Детско ( 10 легла – І ниво на компетентност ) отделения, Отделение за анестезия и интензивно лечение ( 6 легла – ІІ ниво на компетентност ), Отделение за физиотерапия и рехабилитация ( 15 легла – І ниво на компетентност), Отделение за хемодиализа ( с 4 поста ) с общо 105 легла.

3.АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ СЕКТОР
Интегрира: администрация, автотранспорт, парова централа, строително-стопански и технически сектори, АТЦ, информационно звено.

4. БОЛНИЧНАТА АПТЕКА

 • Д-р Ботьо Илиев Ботев – Управител
 • 081772588
 • Галина Генчева Георгиева – Главна медицинска сестра
 • 081771237, 0879661822
 • Тодор Констанитов Ангелов – Главен счетоводител
 • 081771244, 0879661823
Отделение по кардиология – 15 легла II ниво на компетентност

Д-р Данчо Пенев Пенев Началник отделение
спец. Кардиология и квалификация ВСД

Д-р Камелия Храниславова Манчева Ординатор
спец. Кардиология и квалификация ВСД

Д-р Диана Георгиева Ангелова-Николова Ординатор
спец. Кардиология и квалификация ВСД

Д-р Десислава Данчева Пенева
спец. кардиология

– Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография

– Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография

– Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на ST сегмент с фибринолитик

– Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация

– Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация

– Заболявания на миокарда и перикарда

– Ритъмни и проводни нарушения

– Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

– Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

Дежурен лекар:
тел: 081771217, 0879661829

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:
тел: 081771212, 0879661835

Отделение по вътрешни болести - 24 легла II ниво на компетентност

– аболявания на горния гастроинтестинален тракт

– Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност

– Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт

– Болест на Крон и улцерозен колит

– Заболявания на тънкото и дебелото черво

– Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

– Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

– Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

– Хронични чернодробни заболявания

– Остър и обострен хроничен пиелонефрит

– Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

– Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация

– Бронхопневмония и бронхиолит

– Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп

– Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система

– Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система

– Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система

– Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

>Декомпенсиран захарен диабет

Д-р Веселина Петкова Хубанова-Мангова Началник отделение
спец. Вътрешни болести

Д-р Павлинка Димова Георгиева Ординатор
спец. Вътрешни болести и Пневмология

Д-р Георги Илиев Лунголов Ординатор
спец. Вътрешни болести и Гастроентерология и квалификация ВСД

Д-р Виктор Маргаритов Йорданов Ординатор
спец. Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Людмил Харалампиев Енев Ординатор
спец. Вътрешни болести и Гастроентерология и квалификация ВСД

Дежурен лекар:
тел: 081771217, 0879661829

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:
тел: 081771232, 0879661836

Отделение за хемодиализа II ниво на компетентност

Д-р Петя Николова Петрова-Обретенова Началник отделение
спец. Вътрешни болести и Нефрология

Д-р Стойчо Петров Козарев Ординатор
спец. Вътрешни болести и Нефрология

Дежурен лекар:
тел:081771218, 0879661829

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:
тел: 081771218, 0879661842

Отделение по хирургия - 10 легла I ниво на компетентност

– Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

– Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност

– Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност

– Оперативни процедури върху апендикс

– Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

– Оперативни процедури при хернии

– Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

– Конвенционална холецистектомия

– Лапароскопскахолецистектомия

– Оперативни процедури върху далака

– Оперативно лечение при остър перитонит

– Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

– Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

– Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3 % при деца

Д-р Пламен Кирилов Маринов Началник отделение
спец. Хирургия

Д-р Павлин Стоянов Нунев Ординатор
спец. Хирургия

Д-р Йорго Иванов Герджиков Ординатор
спец. Хирургия

Д-р Юлиян Янков Неделчев Ординатор
спец. Хирургия

Д-р Пламен Христов Енчев Ординатор
спец. Хирургия

Д-р Ивелин Искренов Илиев Ординатор
спец. Хирургия

Дежурен лекар:
тел: 081771227, 0879661827

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:
тел: 081771233, 0879661839

Отделение за анстезиолгия и интензивно лечение - 6 легла II ниво на компетентност

– Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

– Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

– Токсоалергични реакции при лица

– Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

– Фалоидно гъбно отравяне

Д-р Евгени Грудев Тодоров Началник отделение
спец. Анестезиология и интензивно лечение и Клинична токсикология

Д-р Камен Атанасов Ценев Ординатор
спец. Анестезиология и интензивно лечение

Д-р Татяна Русева Гецова Ординатор
спец. Анестезиология и интензивно лечение

Д-р Веселин Йорданов Христов Ординатор
спец. Анестезиология и интензивно лечение

Дежурен лекар:
тел: 0879661831

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:
тел: 0879661848, 0879661837

Отделение по акушерство и гинекология - 10 легла

II ниво на компетентност

– Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение

– Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително

– Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 г.с. до 20 г.с. включително

– Интензивни грижи при бременност с реализиран риск

– Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с.

– Нерадикално отстраняване на матката

– Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

– Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)

– Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

– Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената

– Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

– Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

– Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

– Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

– Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

– Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

– Грижи за здраво новородено дете

Д-р Галина Иванова Аръшева-Йорданова Началник отделение
спец. Акушерство и гинекология

Д-р Виолета Великова Ценева Ординатор
спец. Акушерство и гинекология

Д-р Татяна Калева Вачкова Ординатор
спец. Акушерство и гинекология

Д-р Миладин Стефанов Ковачев Ординатор
спец. Акушерство и гинекология

Д-р Нели Димитрова Николова Ординатор
спец. Акушерство и гинекология

Д-р Ангел Петков Ангелов Ординатор
спец. Акушерство и гинекология

Дежурен лекар
тел: 081771246, 0879661181

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:
тел: 081771214, 0879661843

Отделение по педиатрия - 10 легла

II ниво на компетентност

– Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

– Бронхопневмония

– Бронхиолит

– Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

Д-р Иванка Василева Даскалова Началник отделение
спец. Детски болести

Д-р Здравка Младенова Арабаджиева Ординатор
спец. Детски болести

Д-р Нина Георгиева Радскова Ординатор
спец. Детски болести и Неонатология

Д-р Николина Дикова Петрова Ординатор
спец. Детски болести и Неонатология

Дежурен лекар
тел: 081771235, 0879661826

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:
тел: 081771240, 0879661840

Отделение по нервни болести - 15 легла

II ниво на компетентност

– Исхемичен мозъчен инсулт без/с тромболиза

– Паренхимен мозъчен кръвоизлив

– Субарахноиден кръвоизлив

– Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми

– Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

– Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

– Мултиплена склероза

– Епилепсия и епилептични пристъпи

– Епилептичен статус

– Миастения гравис и миастенни синдроми

– Паркинсонова болест

– Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

– Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

Д-р Росина Николова Дякова-Илиева Началник отделение
спец. Нервни болести и ВСД – Доплерова сонография

Д-р Бисер Николаев Петров Ординатор
спец. Нервни болести

Д-р Елка Маринова Станчева Ординатор
спец. Нервни болести и ВСД – ЕМГ

Д-р Диана Цонева Иванова Ординатор
спец. УНГ болести

Д-р Мария Дешкова Василева Ординатор
спец. Очни болести

Дежурен лекар
тел: 081771220, 0879661830, 0879543531

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:
тел: 081771225, 0879661838

Отделение за физиотерапия и рехабилитационна медицина - 15 легла

II ниво на компетентност

– Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

– Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда

– Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

– Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

Д-р Станимир Христов Цанев Началник отделение
спец. Физиотерапия и рехабилитация

Дежурен лекар:
тел: 081771224, 0879661825

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:
тел: 081771215, 0879661841

Клинична лаборатория

II ниво на компетентност

– Изследване на урина:
pH, специфично тегло, полуколичествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“;
микроалбуминурия;
тест за бременност;
количествено изброяване на клетки,

– количествено определяне на общ белтък

– Кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити,

– левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки, броене на ретикулоцити;

– Хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT и фибриноген, D-димери;

– Клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ

– белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АсАТ,

– АлАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза; пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL,

– холестерол в LDL; калий, натрий, калций, неорганичен фосфат;

– Изпражнения: окултни кръвоизливи.

– Имуноглобулини (Г, А и М) и други индивидуални белтъци

– С-реактивен протеин, хемоглобин А1С, тропонин, анализ на рН и газове в кръвта

– Ликвор – албумин, глюкоза, хлор, АСАТ, ЛДХ и КК, диференциране на
левкоцитите след оцветяване по Папенхайм

Д-р Радка Петкова Нунева-Дончева Началник лаборатория
спец. Клинична лаборатория

Д-р Радко Любомилов Велков Ординатор
спец. Клинична микробиология

Дежурен лекар:
тел: 081771242, 0879543533

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:
тел: 081771242, 0879661844

Отделение за образна диагностика

II ниво на компетентност

-= Рентгенографии на раменния пояс и горния крайник

– Рентгенографии на таза и долния крайник

– Рентгенографии на гръбначния стълб

– Рентгенографии на черепа

– Рентгенографии на зъбите

– Рентгенографии на гръдния кош, белия дроб и корема

– Рентгеноскопии

– Контрастно рентгеново изследване на гастро-интестиналния тракт – перорално рентгеново – изследване на гастро-интестинален тракт и ретроградно изпълване на дебелото черво

– Ултразвукови изследвания

– Мамографии

– Високоспециализирани изследвания-венозна урография и компютър-томографски изследвания

– Ендоскопски изследвания

Д-р Богомил Петров Цочев Началник отделение
спец. Образна диагностика

Д-р Татяна Петкова Лунголова Ординатор
спец. Образна диагностика

Дежурен лекар:
тел: 081771208, 081771250, 0878627405

Дежурен медицицински специалист по здравни грижи:
тел: 081771208, 0879661847, 0879221491

Основните задачи, които стоят пред лечебното заведение, свързани с постигането на поставените основни цели са:

1. Оказване на съвременна, висококвалифицирана, ефективна, консултативно-диагностична, болнична, родилна помощ и рехабилитация на нуждаещите се пациенти по медицински направления: вътрешни болести, кардиология, детски болести, акушеро-гинекологични заболявания, хирургия, анестезия и интензивно лечение, неврология, хемодиализа, физиотерапия и рехабилитация, в съответствие със стандартите за:

 • достъпност на болничната медицинска помощ;
 • справедливост и равнопоставеност на болничната медицинска помощ;
 • своевременност, достъпност и високо качество на болничната медицинска помощ;
 • непрекъснатост на лечебния процес;
 • правата на пациента и неговото семейство;
 • добра клинична практика;
 • етична медицинска практика.

2. Осигуряване на високоспециализирана консултативно-диагностична лечебна и методологична помощ на: амбулаториите за първична специализирана извънболнична помощ, диспансерите; домовете за медико-социални грижи; други болнични лечебни заведения, съобразно Националната здравна карта и разписанията, съгласувани с МЗ, НЗОК и РЗИ Русе.

3. Извършване на клинични изпитания на лекарства и медицински продукти.

4. Участие на МБАЛ “Юлия Вревска” – Бяла ЕООД” град Бяла в програми на МЗ, НЗОК, Медицински университети в страната и чужбина, проекти на ЕС и др., с цел подобряване на материалната база, професионалните умения и профилактиката.

5. Повишаване нивото на конкурентноспособността на МБАЛ “Юлия Вревска” – Бяла ЕООД” гр. Бяла, чрез:

 • разширяване структурата на предлаганите медицински услуги;
 • повишаване качеството на извършваните услуги;
 • повишаване нивото на знанията и уменията на медицинския персонал;
 • използване на съвременни медицински технологии и техники;
 • участие в национални и регионални здравни програми.
Специалистът работи със НЗОК