в София
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: юли 11, 2017
31362
logo-reprobiomed-zdraven-spravochnik

Контактна информация

r1

РЕПРОБИОМЕД е Медицински център за оказване на здравни услуги в областта на акушерството и гинекологията. Регистриран е през 1999 г. по Търговския закон като ООД и като „Медицински център“ за извънболнична помощ по Закона за лечебните заведения.

РЕПРОБИОМЕД е високо специализиран в областта на модерните технологии на Репродуктивната биология и Медицина, откъдето произхожда и абревиатурата на името му.

По същество РепроБиоМед е фамилна фирма, която особено много държи на реномето си и никога не прави компромиси в качеството на извършваните медико-биологични процедури и обслужването на пациентите.

Акушерство и гинекология

√ Профилактични гинекологични прегледи

 • гинекологичен преглед
 • ултразвукова диагностика (УЗД)
 • цитонамазка
 • микробиологично изследване на влагалищен секрет

√ Ултразвукова диагностика (УЗД)

 • ултразвукова диагностика на яйчници, маточни тръби, матка
 • фоликулометрия
 • ултразвукова диагностика на бременни

√ Консултация на стерилна двойка и изработване на стратегически план за изследване и лечение на безплодието

√ Рентгенова („цветна”) снимка на маточните тръби (хистеросалпингография)

√ Диагностика и лечение на възпалителни заболявания

√ Колпоскопия

√ Електрокоагулация на ерозио на маточната шийка

√ Диагностика и лечение на менопаузални проблеми

√ Контрацепция и хормонозаместителна терапия

√ Семейно планиране

√ Установяване на бременност

√ Биохимичен скрининг – ранен (11 – 13 г.с.) и късен (15 – 19 г.с.)

√ Проследяване на бременност (женска консултация)

√ Запис на детски сърдечни тонове и контракции

Оперативна дейност


√ Малки амбулаторни оперативни интервенции

 • Прекъсване на бременност по желание на пациента до 11 г.с.
 • Абразио резидорум
 • Сепарирано абразио
 • Биопсия на маточна шийка
 • Електроконизация на маточна шийка (LETZ)
 • Пластика на маточна шийка
 • Корекция на влагалищни септуми
 • Ексцизия на бертолинови кисти и абсцеси
 • Хименопластика

√ Диагностична и оперативна хистероскопия (вкл. хистерорезекция на полипи, миоми и маточни септуми)

√ Диагностична лапароскопия и лапароскопски („безкръвни”) операции

 • Премахване на сраствания
 • Репозиция на яйчници
 • Овариален дрилинг
 • Кистектомии (вкл. на големи кисти и през бременността)
 • Оперативно лечение на ендометриоза
 • Пластика на маточите тръби
 • Миомектомии
 • Отстраняване на маточни тръби, яйчници или аднекси
 • Супрацервикална хистеректомия
 • Тотална лапароскопска хистеректомия

√ Коремни операции („на отворен корем”) – всички видове без онкохирургия

Асистирани репродуктивни технологии

[note color=“#e0e0e0″]Спермален анализ[/note]

√ Скринингов спермален анализ;

√ Разширен спермален анализ (извършва се с помощта на система за компютърно-асистиран спермален анализ – CASA);

√ Изследване ядрена ДНК – фрагментация на сперматозоиди (SCD-тест);

√ Тест за обработка и 24-часова преживяемост на сперматозоидите;

√ Имунологичен тест за детекция на спермални антитела (MAR IgA тест).

[note color=“#e0e0e0″]Методи на асистирана репродукция[/note]

√ Вътрематочни инсеминации (IUI):

с партньорска семенна течност;

с донорска семенна течност.

√ Пункция на фоликули;

√ „Ин витро” оплождане на яйцеклетки (IVF);

√ Оплождане чрез инжектиране на сперматозоид в яйцеклетка (ICSI – Intra Cytoplasmic Sperm Injection);

√ Трансфер на ембриони (Ембриотрансфер – ЕТ);

√ Тестикуларна биопсия (TeSE), Микрохирургическа епидидимална екстракция на сперматозоиди (MESE).

[note color=“#e0e0e0″]Криоконсервация[/note]

√ сперматозоиди;

√ яйцеклетки;

√ ембриони;

√ яйчникова тъкан;

√ стволови клетки от умбиликална кръв.

Клинико - лабораторни изследвания

[note color=“#e0e0e0″]Хематология[/note]

 • Пълна кръвна картина
 • Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ)
 • Кръвна група и резус фактор

[note color=“#e0e0e0″]Хемостазиология[/note]

 • Протромбиново време
 • Активационно парциално тромбопластиново време
 • Фибриноген

[note color=“#e0e0e0″]Биохимия[/note]

 • Общ белтък
 • Урея
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Албумин
 • Глюкоза
 • ГОТ (глутамат-оксалацетат трансаминаза)
 • ГПТ (глутамат-пируват трансаминаза)
 • Пикочна киселина
 • С-реактивен протеин

[note color=“#e0e0e0″]Банално изследване на урина[/note]

 • Билирубин
 • Уробилиноген
 • Кетонни тела
 • Аскорбинова киселина
 • Глюкоза
 • Белтък
 • Наличие на кръв
 • pH
 • Нитрити
 • Левкоцити
 • Относително тегло
 • Седимент

[note color=“#e0e0e0″]Отчитане на хормонални нива в кръвен серум[/note]

 • Естрадиол (Е2)
 • Лутеинизиращ хормон (LH)
 • Прогестерон (P4)
 • Пролактин (PRL)
 • Фоликуло-стимулиращ хормон (FSH)
 • Тиреоид-стимулиращ хормон (TSH)
 • Тестостерон
 • Кръвен тест за бременност – изследване нивата на ЧХГ (β-човешки хорион-гонадотропин- β-HCG) в кръвен серум
 • Изследване на яйчников резерв – Инхибин Б и Анти-Мюлеров хормон
 • Изследване на полово-предаваеми заболявания
 • Хламидии – IgG, IgA
 • Хепатит С
 • Хепатит В (HBsAg, Anti- HBcAg –total)
 • СПИН ( HIV)
 • Сифилис (Васерман)

[note color=“#e0e0e0″]Други[/note]

 • Токсоплазмоза
 • Рубеола
 • Туморни маркери
Микробиологични изследвания

Доказване и идентификация на патогенни микроорганизми и други (медицински гъбички, паразити, микоплазми, трихомони и др.) и определяне на антимикробна чувствителност.

[note color=“#e0e0e0″]Микробиологични изследвания на:


 • очен секрет
 • ушен секрет
 • носен секрет
 • гърлен секрет
 • раневи секрет
 • влагалищен секрет
 • цервикален секрет
 • семенна течност
 • стерилна урина
 • уретрален секрет
 • простатен секрет

[/note]

Имунологични изследвания

√ Анти-фосфолипидни антитела (APA)

 • Анти-кардиолипинови IgG, IgM, IgA антитела
 • Aнти-b2GPI-IgG, IgM, IgA антитела
 • Анти – протромбин IgG, IgM, IgA антитела

√ Анти-нуклеарни антитела (ANA)

√ Анти-овариални анитела

√ Анти-спермални антитела

√ Имунофенотипизиране на левкоцити

√ NK – клетки

√ TAT (Антитироглобулинови антитела)

√ МАТ (Антимикрозомални антитела)

Генетични изследвания

[note color=“#e0e0e0″]Причини за повтарящи се спонтанни аборти (панел за тромбофилии)[/note]

√ Фактор V Lаiden;

√ Протромбин;

√ PAI (инхибитор на плазминогенния активатор).

[note color=“#e0e0e0″]Стрилитет[/note]

√ Y-хромозомни микроделеции (мъжки стерилитет);

√ Кариотип.

[note color=“#e0e0e0″]ДНК-диагностика на инфекциозни заболявания[/note]

√ HPV – Високорискови типове – генотипиране;

√ Херпес симплекс вирус (HSV тип 1);

√ Херпес симплекс вирус (HSV тип 2);

√ Сифилис (Treponema Pallidum);

√ Хламидия (ДНК – тест + IgG);

√ Гонорея;

√ Микоплазми + Уреаплазми;

√ Трихомони (Trichomonas vaginalis);

√ Кандида (Candida albicans);

√ Гарднерела (Gardnerella vaginalis);

√ Токсоплазмоза – пренатален ДНК анализ.

[note color=“#e0e0e0″]Алергии (ДНК-диагностика)[/note]

√ Хранителен панел;

√ Инхалаторен панел.

Цитологични изследвания

√ Изследване на цервикален секрет

√ Изследване на пунктат

√ Цитонамазка

Хистологични изследвания

√ Изследване на хистологичен материал, получен при биопсия, абразио и др.

Мисията на РепроБиоМед е да създава щастие, като помага на безплодните семейства да се сдобият с така бленуваната рожба.

За целта отдават всичките си знания и сръчности за въвеждане на рутинно прилагане на модерните методи за диагностика и лечение на безплодието, като са осигурили най-модерните технически средства за постигането на тази цел.

Диагностика и лечение на безплодието

 • индукция на овулацията и контролирана овариална хиперстимулация
 • изкуствени инсеминации с обработени сперматозоиди от съпруга или от дарител
 • Ин витро IVF – ET (In Vitro Fertilization and Embryo Transfer)
 • ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection)
 • MESA (Microsurgical Epididimal Sperm Aspiration)
 • TeSE (Testicular Sperm Extraction)
 • Профилактика, диагностика и лечение на болестите на репродуктивната система:
 • онкологични профилактични прегледи
 • диагностика и лечение на възпалителни заболявания
 • макро- и микрохирургична пластика на органите на репродуктивната система при жените
 • женска консултация
 • фамилно планиране
 • менопаузални проблеми – диагностика и лечение
 • Клинична лаборатория:
 • хематологични изследвания
 • клинична биохимия
 • ензим-имунологичен анализ
 • хормони: FSH, LH, PRL, E2, PRG, TEST
 • Хепатит B, Хепатит C, СПИН
 • Хламидиална инфекция, Рубеола, Токсоплазмоза
 • Компютър-асистиран микробиологичен анализ:
 • идентификация на микроорганизми, вкл. микоплазми
 • определяне на антибиотична чувствителност и резистентност

Спермална и ембрионална криобанка

 • спермален анализ
 • микроманипулация на човешки гамети
 • компютър-асистирано замразяванеи съхраняване при -196 градуса по Целзий на човешки гамети и ембриони