в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
39069

Междуобластният Диспансер за Онкологични Заболявания със стационар Враца

Междуобластният Диспансер за Онкологични Заболявания със стационар ВрацаАдрес на Междуобластният Диспансер за Онкологични Заболявания със стационар Враца гр. Враца, бул. „2-ри юни“ №68
Телефони 092 66 91 41
Email mdozs_vraca(@)abv.bg
официален сайт на Междуобластният Диспансер за Онкологични Заболявания със стационар Враца www.onkodispanser.vratza-bg.com

Комплексен онкологичен център – Враца работи по договор с Националната здравноосигурителна каса и Доброволните осигурителни фондове в съответствие с принципите на Българската национална здравна стратегия, европейските стандарти за качество на медицинската помощ, критериите и показателите за акредитация на лечебните заведения и етичния кодекс на съсловната организация на българските лекари.

Лечебното заведение активно участва в регионални и национални програми за профилактика и ранна диагностика на рака, и подобряване качеството на живота.

Диспансерът работи по национални и международни проекти и участва в клинични проучвания.

Структура на КОЦ Враца ЕООД
В лечебното заведение са разкрити над 25 структурни звена – приемно-консултативни кабинети, отделения, лаборатории, и други. В съответствие с предмета на дейност и според изискванията на Наредба

№ 29/23.11.1999 г. на МЗ, функционално са обособени следните структурни блокове:

І . Диагностично – консултативен блок (ДКБ):

1. Консултативно- диспансерни кабинети:

1.1.Кабинет по Лекарствено лечение

1.2.Хирургичен кабинет

1.3.Гинекологичен кабинет

1.4.Радиологичен кабинет

1.5.Дерматологичен кабинет

1.6.Онкологичен кабинет гр.Видин

1.7.Бронхологичен кабинет/функционален/

1.8.Кабинет за лечение на болката –/функционнален/

1.9.Психо-социален кабинет/функционален/

1.10.Урологичен кабинет/функционален/

1.11.Кабинет „Горна ендоскопия” /функционален/

1.12.Кабинет „Долна ендоскопия” /функционален/

2. Медико-диагностични отделения:

2.1. Отделение по Нуклеарна медицина

2.2. Отделение по Клинична патология

2.3. Отделение по Образна диагностика

2.4. ОМО и Регионален раков регистър

2.5. Лаборатория по Клинична дозиметрия и лъчезащита

ІІ. Стационарен блок (СБ)

1. Отделение по Лекарствено лечение
1.1. Сектор по белодробни заболявания

2. Радиологично отделение

3.Дерматологично отделение

4.Отделение по Гастроенетерология

5. Хирургично отделение
5.1. Сектор по Анестезиология и интензивно лечение

6.Урологично отделение

7.Гинекологично отделение

8.Отделение за палиативни грижи

ІІІ. Аптека

ІV. Административен блок

1. Ръководство- Управител и Главна медицинска сестра

2. Медико-диагностични отделения:
2.1. Отделение по Нуклеарна медицина
2.2. Отделение по Клинична патология
2.3. Отделение по Образна диагностика
2.4. ОМО и Регионален раков регистър
2.5. Лаборатория по Клинична дозиметрия и лъчезащита

Диагностично консултативен блок
Диагностично консултативни кабинети
Диагностично консултативни отделения
Диагностично консултативни кабинети

1 Хирургичен кабинет
2 Гинекологичен кабинет
3 Урологичен кабинет
4 Кабинет лекаствено лечение
5 Радиологичен кабинет
6 Дерматологичен кабинет
7 Кабинет лечение на болката
8 Психосоциален кабинет

Диагностични консултативни отделения
1 Отделение по клинична патология
2 Отделение по нуклеарна медицина / ОНМ /
3 Отеделение образна диагностика
4 ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР
5 Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита
Стационарен блок

1 Хирургично отделение
2 Гинекологично отделение
3 Урологично отделение
4 Гастроентерологично отделение
5 Отделение по лекарсвено лечение
6 Радиологично отделение
7 Дерматологично отделение
8 Отделение за палиативни грижи

Аптека
Аптеката, снабдява, съхранява , отпуска по лекарско предписание разрешените за употреба в страната лекарствени средства за лечение на онкологични заболявания, както и предоставя лекарствена информация.

Управител
М.ф. Николай УЗУНОВ
Тел. – 092 669 161, 092 620 238

Административно стопански блок

Административно- стопански блок

Управител:

Д-р Жулиета ЦОЛОВА – тел. 092 669 142, 092 623 262

Главна мед. сестра:

Каролина ГОРАНОВА  – тел. 092 669 148

Главен счетоводител:

Даниела ИВАНОВА     – тел. 092 669 143

Завеждащ сектор „Човешки ресурси”

Анета Димитрова      – тел. 092 669 182

Сектор „Връзки с обществеността”

Мария Димитрова    – тел. 092 669 164

Онкологичният диспансер обслужва населението на 33 общини от областите Враца, Монтана и Видин. За провеждане на лъчетерапия тук се приемат болни, както от региона на Диспансера, така и от областите: Плевен, Ловеч, Благоевград, Смолян.

За здравето на пациентите се грижи екип от лекари и немедицински специалисти с отлична професионална квалификация, специалисти по здравни грижи и санитари,които са на разположение денонощно.

Създадена е хармонична и красива среда за болните и медицинския персонал, с повече цветове и зеленина и възможност за отмора в красиво и чисто парково място.

Междуобластният Диспансер за онкологични заболявания със стационар Враца ЕООД / „МДОЗС Враца“ ЕООД /, е първото и единствено лечебно заведение в Северозападна България, доказано отговарящо на европейските стандарти, конкурентоспособно на европейския пазар на медицинските услуги и сертифицирано по ISO 9001-2008 през месец декември 2009г и акредитирано с оценка отличен от МЗ

Лечебното заведение разполага с модерна апаратура за диагностика и лечение на онкологичните заболявания / ядрено магнитен резонанс и дигитален ехограф- единствени в рамките на града/. Тук се намира и единственото за Северозападна България отделение по Нуклеарна медицина.

В отделението по Клинична Патология се работи с видеомикроскоп, който дава възможност за онлайн консулт на материалите.

Лекарските екипи са обучени за работа със съвременните оперативни техники, включително и лапароскопска хирургия в областта на урологията, хирургията и гинекологията. Гастроентерологично отделение разполага с видеоендоскопска апаратура за диагностика и лечение на гастроентерологичните заболявания. Изградена е видео връзка, която дава възможност за телемедицина в реално време.

Отделението по Лекарствено лечение в МДОЗС Враца, работи по националните стандарти, а към Отделение за Палиативни грижи е създаден екип за оказване на психо-социална подкрепа на пациентите и техните близки.

2010 година МДОЗС Враца ЕООД стартира с леглова база от 160 легла, съвременно оборудване и висока квалификация на медицинския и немедицински прерсонал.
Междуобластният Диспансер за Онкологични Заболявания със стационар Враца

Вижте по-голяма карта
Междуобластният Диспансер за Онкологични Заболявания със стационар Враца