в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
310193
Междуобластният Диспансер за Онкологични Заболявания със стационар Враца гр. Враца, бул. „2-ри юни“ №68
092 66 91 41
mdozs_vraca(@)abv.bg
www.onkodispanser.vratza-bg.com

Комплексен онкологичен център – Враца работи по договор с Националната здравноосигурителна каса и Доброволните осигурителни фондове в съответствие с принципите на Българската национална здравна стратегия, европейските стандарти за качество на медицинската помощ, критериите и показателите за акредитация на лечебните заведения и етичния кодекс на съсловната организация на българските лекари.

Лечебното заведение активно участва в регионални и национални програми за профилактика и ранна диагностика на рака, и подобряване качеството на живота.

Диспансерът работи по национални и международни проекти и участва в клинични проучвания.

[spoiler title=“Структура на КОЦ Враца ЕООД“ open=“0″ style=“2″] В лечебното заведение са разкрити над 25 структурни звена – приемно-консултативни кабинети, отделения, лаборатории, и други. В съответствие с предмета на дейност и според изискванията на Наредба

№ 29/23.11.1999 г. на МЗ, функционално са обособени следните структурни блокове:

І . Диагностично – консултативен блок (ДКБ):

1. Консултативно- диспансерни кабинети:

1.1.Кабинет по Лекарствено лечение

1.2.Хирургичен кабинет

1.3.Гинекологичен кабинет

1.4.Радиологичен кабинет

1.5.Дерматологичен кабинет

1.6.Онкологичен кабинет гр.Видин

1.7.Бронхологичен кабинет/функционален/

1.8.Кабинет за лечение на болката –/функционнален/

1.9.Психо-социален кабинет/функционален/

1.10.Урологичен кабинет/функционален/

1.11.Кабинет „Горна ендоскопия” /функционален/

1.12.Кабинет „Долна ендоскопия” /функционален/

2. Медико-диагностични отделения:

2.1. Отделение по Нуклеарна медицина

2.2. Отделение по Клинична патология

2.3. Отделение по Образна диагностика

2.4. ОМО и Регионален раков регистър

2.5. Лаборатория по Клинична дозиметрия и лъчезащита

ІІ. Стационарен блок (СБ)

1. Отделение по Лекарствено лечение
1.1. Сектор по белодробни заболявания

2. Радиологично отделение

3.Дерматологично отделение

4.Отделение по Гастроенетерология

5. Хирургично отделение
5.1. Сектор по Анестезиология и интензивно лечение

6.Урологично отделение

7.Гинекологично отделение

8.Отделение за палиативни грижи

ІІІ. Аптека

ІV. Административен блок

1. Ръководство- Управител и Главна медицинска сестра

2. Медико-диагностични отделения:
2.1. Отделение по Нуклеарна медицина
2.2. Отделение по Клинична патология
2.3. Отделение по Образна диагностика
2.4. ОМО и Регионален раков регистър
2.5. Лаборатория по Клинична дозиметрия и лъчезащита[/spoiler] [spoiler title=“Диагностично консултативен блок“ open=“0″ style=“2″] Диагностично консултативни кабинети
Диагностично консултативни отделения[/spoiler] [spoiler title=“Диагностично консултативни кабинети“ open=“0″ style=“2″]

1 Хирургичен кабинет
2 Гинекологичен кабинет
3 Урологичен кабинет
4 Кабинет лекаствено лечение
5 Радиологичен кабинет
6 Дерматологичен кабинет
7 Кабинет лечение на болката
8 Психосоциален кабинет
[/spoiler] [spoiler title=“Диагностични консултативни отделения“ open=“0″ style=“2″] 1 Отделение по клинична патология
2 Отделение по нуклеарна медицина / ОНМ /
3 Отеделение образна диагностика
4 ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР
5 Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита[/spoiler] [spoiler title=“Стационарен блок“ open=“0″ style=“2″]

1 Хирургично отделение
2 Гинекологично отделение
3 Урологично отделение
4 Гастроентерологично отделение
5 Отделение по лекарсвено лечение
6 Радиологично отделение
7 Дерматологично отделение
8 Отделение за палиативни грижи[/spoiler] [spoiler title=“Аптека“ open=“0″ style=“2″] Аптеката, снабдява, съхранява , отпуска по лекарско предписание разрешените за употреба в страната лекарствени средства за лечение на онкологични заболявания, както и предоставя лекарствена информация.

Управител
М.ф. Николай УЗУНОВ
Тел. – 092 669 161, 092 620 238[/spoiler] [spoiler title=“Административно стопански блок“ open=“0″ style=“2″]

Административно- стопански блок

Управител:

Д-р Жулиета ЦОЛОВА – тел. 092 669 142, 092 623 262

Главна мед. сестра:

Каролина ГОРАНОВА  – тел. 092 669 148

Главен счетоводител:

Даниела ИВАНОВА     – тел. 092 669 143

Завеждащ сектор „Човешки ресурси”

Анета Димитрова      – тел. 092 669 182

Сектор „Връзки с обществеността”

Мария Димитрова    – тел. 092 669 164

[/spoiler]

Онкологичният диспансер обслужва населението на 33 общини от областите Враца, Монтана и Видин. За провеждане на лъчетерапия тук се приемат болни, както от региона на Диспансера, така и от областите: Плевен, Ловеч, Благоевград, Смолян.

За здравето на пациентите се грижи екип от лекари и немедицински специалисти с отлична професионална квалификация, специалисти по здравни грижи и санитари,които са на разположение денонощно.

Създадена е хармонична и красива среда за болните и медицинския персонал, с повече цветове и зеленина и възможност за отмора в красиво и чисто парково място.

Междуобластният Диспансер за онкологични заболявания със стационар Враца ЕООД / „МДОЗС Враца“ ЕООД /, е първото и единствено лечебно заведение в Северозападна България, доказано отговарящо на европейските стандарти, конкурентоспособно на европейския пазар на медицинските услуги и сертифицирано по ISO 9001-2008 през месец декември 2009г и акредитирано с оценка отличен от МЗ

Лечебното заведение разполага с модерна апаратура за диагностика и лечение на онкологичните заболявания / ядрено магнитен резонанс и дигитален ехограф- единствени в рамките на града/. Тук се намира и единственото за Северозападна България отделение по Нуклеарна медицина.

В отделението по Клинична Патология се работи с видеомикроскоп, който дава възможност за онлайн консулт на материалите.

Лекарските екипи са обучени за работа със съвременните оперативни техники, включително и лапароскопска хирургия в областта на урологията, хирургията и гинекологията. Гастроентерологично отделение разполага с видеоендоскопска апаратура за диагностика и лечение на гастроентерологичните заболявания. Изградена е видео връзка, която дава възможност за телемедицина в реално време.

Отделението по Лекарствено лечение в МДОЗС Враца, работи по националните стандарти, а към Отделение за Палиативни грижи е създаден екип за оказване на психо-социална подкрепа на пациентите и техните близки.
[note color=“e0e0e0″] 2010 година МДОЗС Враца ЕООД стартира с леглова база от 160 легла, съвременно оборудване и висока квалификация на медицинския и немедицински прерсонал.
[/note]


Вижте по-голяма карта