в Дентални Клиники
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
3886
Ортодонтска клиника ВАЛОР гр. София, ул. Плиска №54
02 955 23 19 | 0887 971 207
 info(@)valortho.com
www.valortho.com

Клиника ВАЛОР извършва специализирана ортодонтска дейност. В нея е възможно да се осъществява цялостно ортодонтско обслужване на високо ниво, благодарение на:

 • Съвместната работа на трима специалисти-ортодонти;
 • Колаборация с водещи професионалисти от други специалности;
 • Подготвен, коректен и любезен помощен персонал;
 • Наличието на два съвременно оборудвани кабинета с три стоматологични юнита;
 • Наличието на дигитален рентген, позволяващ направата на необходимите за ортодонтското лечение телерентгенографии и ортопантомографии;
 • Наличието на представител на зъботехническа лаборатория, което позволява своевременната направа на ортодонтски апарати.
[note color=“#e0e0e0″] УСЛУГИ
[spoiler title=“Консултация“ style=“2″] В ортодонтска клиника ВАЛОР можете да договорите час за провеждане на консултация в случай, че имате необходимост от:

 • Оценка на нуждата от ортодонтско лечение за вас или вашето дете;
 • Определяне на възможностите за корекция на смущаващи Ви естетични или функционални проблеми.

Целта на консултацията е да даде реалистична оценка на вашия случай и да отговори на евентуално възникнали въпроси, така че да улесни вземането на решение дали да провеждате ортодонтско лечение и на кого да се доверите. Едновременно с това, окончателните диагноза, подход за лечение, апаратура и финансови параметри могат да бъдат прецизирани само след провеждането на диагностика и план на лечение.

Една консултация обичайно е с продължителност около 20 минути и включва:

 • първоначален преглед на пациента;
 • разговор за представяне на случая, прогнозиране на възможните подходи за лечение, както и отговор на възникнали въпроси.

Записването за консултация може да се осъществи в приемното време на клиниката, като се свържете с рецепция на телефоните на клиниката, като ни посетите лично на адреса на клиниката или чрез електронна поща.

Актуалното приемно време за консултации можете да откриете в секция „Рецепция“ или да се осведомите за него, като влезете в контакт с нас.

За цената на една консултация можете да направите справка в секция „Цени“.

Консултацията не носи ангажимент за вас. Вие можете да вземете решение за лечение в Клиника ВАЛОР, да изберете да се лекувате при друг специалист, или да прецените, че няма да провеждате ортодонтско лечение.

В случай, че по време на консултацията или след това решите да работите с Клиника ВАЛОР, се определят часове за диагностика и обсъждане на плана на лечение.[/spoiler] [spoiler title=“Диагностика и план за лечение“ style=“2″] Необходимо е да се извърши цялостна диагностика на всеки конкретен случай, за да се изготви план на лечение и да се определят прецизно параметрите на ортодонтската намеса, например:

 • възможни подходи;
 • препоръчително начало и очаквана продължителност;
 • необходима апаратура.

Стандартно, диагностиката при нас продължава между 1/2 и 1 час и включва:


 • направа на интра- и екстраорални фотоснимки;
 • извършване на необходимите образни изследвания, които обикновено включват ортопантомография и телерентгенография;
 • установяване на данни за възможни здравни, поведенчески и наследствени фактори, оказващи влияние върху развитието на зъбно-челюстната деформация и/или аномалия;
 • взимане на отпечатъци от двете зъбни дъги с цел изготвяне на модели за диагностика.

След обработка на събраните данни и техния анализ, се изготвят цялостен лечебен и финансов план, съдържащи:

 • възможните лечебни подходи за решаване на проблемите, включително необходимата апаратура;
 • преимуществата, ограниченията и недостатъците на конкретния лечебен подход;
 • предполагаемата продължителност за провеждане на лечението;
 • цена на лечението и финансови взаимоотношения.

При приемане на плана на лечение, след обсъждането на предложените алтернативи с пациента и неговите близки, се планира началото на цялостното ортодонтско лечение.

За да запишете час за диагностика, е достатъчно да се свържете с нас и да договорите взаимно удобно за вас и клиниката време.

Цената на диагностиката и изготвянето на план на лечение можете да намерите в секция „Цени“.

Важно е да се отбележи, че диагностиката и планът за лечение следва да се осъществят скоро преди началото на лечението, затова насроченото посещение трябва да отговаря както на възможността на клиниката да поеме случая на пациента, така и на неговата готовност да стартира процеса на лечение. При избора на дата определяща е и евентуалната необходимост от предварителна подготовка при стоматолог, пародонтолог или хирург.

Възможно е след процеса на диагностика и обсъждането на плана, пациентът да избере друг специалист-ортодонт или да отложи стартирането на лечението. Ако пациентът поиска да получи своята документация, създадена до момента (снимков материал, рентгенографии, модели, лечебен план и т.н.), тя му бива предадена в подходящ вид и на удобен носител.

В случай, че за провеждане на лечението е избрана Клиника ВАЛОР, се насрочва първа среща за започване на цялостното ортодонтско лечение.[/spoiler] [spoiler title=“Цялостно ортодонтско лечение“ style=“2″] Изпълнението на лечебния план започва с поставянето на снемаем апарат, залепването на брекети или фиксирането на друг неснемаем ортодонтски апарат. Ортодонтското лечение след това включва периодични посещения в клиниката за регулиране на апаратите и контрол на настъпилите промени.

Обичайно тези посещения са с честота веднъж месечно, но интервалът може да бъде и от 2 до 8 седмици. Времетраенето на едно посещение е възможно да бъде от 5-10 минути до няколко часа, в зависимост от конкретните манипулации, които се провеждат.

Процедурата при контролно посещение е възможно да включва:

 • регулиране на телените елементи и/или на пластмасовата част на лингвалната пластинка, в зависимост от изискванията на лечебния процес;
 • регулиране на телените елементи и/или на пластмасовата част на функционалните апарати, в зависимост от изискванията на лечебния процес;
 • промяна в конструкцията на апарата съобразно плана на лечение чрез поправка на съществуващия или направа на нов апарат;
 • проверка и регулиране на екстраоралния апарат;

при използване на фиксирана техника:

 • активиране на дъгата, поставена в брекетите;
 • поставяне на допълнителни елементи, например верижки, пружинки, кукички, ластичета и т.н.;
 • смяна на действащата дъга;
 • подходящи огъвания на действащата дъга;
 • поставяне на ластици за коригиране на положението на единични зъби или съотношенията на челюстите;
 • поставяне на допълнителни приспособления като част от цялостното лечение с фиксирана техника;
 • контрол на устната хигиена и състоянието на околозъбните меки тъкани;
 • указания за носене и активиране на апаратите.

При евентуални проблеми, свързани с ортодонтското лечение, е препоръчително да се осъществи незабавен контакт с клиниката и, при необходимост, да се направи извънредно посещение възможно най-скоро. Такива проблеми могат да бъдат:

 • неудобство от прекомерно притискане /“убиване'“/ от апарата;
 • нараняване на околозъбните меки тъкани;
 • счупване на апарат;
 • изгубване на апарат;
 • разлепване на брекет или пръстен;
 • „измъкната“ дъга;
 • „бодящи“ дъга или телен елемент;
 • липсваща лигатура;

всяка друга причина, която предизвиква болка у пациента или притеснение у него или неговите родители, или е повод за неносене на снемаемите апарати.

След постигането на желания резултат, се преминава към следващия, завършващ етап на лечението – ретенцията. Това е периодът на поддържане на постигнатите по време на активното лечение резултати чрез подходящи снемаеми или фиксирани апарати.[/spoiler] [spoiler title=“Ретенция“ style=“2″]Съществен, но често подценяван етап от ортодонтското лечение, е периодът на поддържане на постигнатите по време на активното лечение резултати чрез подходящи снемаеми или фиксирани апарати. Този период продължава средно две години, като обикновено интензивността на носене на снемаемите апарати прогресивно намалява – например „само вечер“, „през вечер“, „две нощи седмично“ и т.н.

До завършването на този период се провеждат периодични контролни прегледи. Целта е да се реагира своевременно при настъпване на нежелани промени.

Изключително важно за окончателния дългосрочен резултат от лечението е да не се допуска рецидив поради самоволно сваляне на ретенционните апарати и/или пропускане на контролните посещения.

След завършване на ретенционния период, контролните прегледи се преустановяват. Обикновено се препоръчва фиксираният лингвален ретайнер да се остави за продължителен период (при млади пациенти – до завършване на растежа около 25 годишна възраст), ако не създава хигиенни или пародонтални проблеми, с цел да гарантира дълготрайния резултат, който да не се повлиява през годините от външни фактори.

След завършване на лечението, клиника ВАЛОР остава на разположение за възникнали въпроси и обсъждане на евентуални притеснения.

Документацията във връзка с проведеното лечение се съхранява в клиниката, а при желание от пациента му се предоставя в подходяща форма и носител.[/spoiler] [spoiler title=“Комбинирано лечение“ style=“2″] Ортодонтското лечение е важна част от комплексното стоматологично лечение, особено при възрастни пациенти. Комплексно стоматологично лечение обикновено се налага в случаи на:

 • липсващи или извадени зъби;
 • зъби, чието положение не позволява протезиране;
 • силно разрушени зъби;
 • периодонтални проблеми;
 • несъответствие в съотношенията на челюстите, което не може да се коригира само чрез ортодонтска намеса;
 • цепки в устната кухина /заешка устна, вълча уста/.

При комплексното стоматологично лечение от изключителна важност е наличието на цялостен план за постигането на желания краен резултат, както и добрата комуникация между отделните специалисти, участващи в процеса на лечение. Този план може да бъде иницииран от специалиста-ортодонт, както и от стоматолога-хирург, пародонтолога, протетика или лекуващия стоматолог. Следващата стъпка е да се определи екипът от лекуващи специалисти, след което, при съвместно обсъждане между тях, се изготвя общия окончателен план.

Клиника ВАЛОР е изградила взаимоотношения с водещи специалисти, с чието съдействие извършва комплексно стоматологично лечение. Пациентът може да бъде насочен към конкретен специалист (стоматолог, пародонтолог, протетик, стоматолог-хирург), в случай че няма към кого конкретно да се обърне, или ако предпочита да се довери на тези, с които работи Клиниката. В противен случай, Клиниката с готовност работи с колегите, които е избрал пациентът, особено ако те самите са склонни да вземат отношение по въпроса за цялостния план на неговото лечение.

Необходимостта от комплексно лечение е възможно да се установи и обсъди още по време на първоначалния преглед (консултация) в Клиника ВАЛОР. Ако смятате, че се нуждаете от такова лечение или желаете да проверите дали това е така, моля, свържете се с нас, за да договорим час за консултация.[/spoiler] [spoiler title=“Специализирана образна диагностика“ style=“2″] Освен за нуждите на пациентите на клиниката, в Клиника ВАЛОР могат да бъдат направени ортопантомографии и за нуждите на външни пациенти. Това може да се осъществи в работното време на рентгеновите лаборанти на клиниката.

Клиниката разполага с дигитален рентген SIDEXIS, който осигурява редица преимущества по отношение на направата на рентгенографии, например:

 • минимално лъчево натоварване за пациента в сравнение с конвенционалните рентгенови апарати;
 • възможност за допълнителна обработка на получените изображения;
 • прецизност и леснота на анализа на рентгенографиите;
 • възможност за интегриране на рентгенографиите на пациента в обща база данни;
 • възможност за копиране на рентгенографиите.

За да ви бъде направена рентгенова снимка, е препоръчително да се свържете с рецепцията на Клиника ВАЛОР, за да уточните работното време на рентгеновия кабинет.

Резултатът от образната диагностика може да ви бъде предаден в електронен формат или в печатен вариант, както и директно да се изпрати на електронната поща на лекуващия ви лекар.

Цената на услугата може да бъде проверена в секция „Цени“.[/spoiler][/note]

Клиниката е разположена в нова сграда, лесно достъпна с личен и с обществен транспорт. Модерно обзаведена, тя е проектирана и изпълнена с идеята да осигурява максимално удобство за пациентите и персонала.

Всичко това позволява реализирането на един от нашите основни принципи: „Времето е толкова важно за пациента, колкото и за нас“.


Вижте по-голяма карта