в НЗОК, София
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
36719

Контактна информация

prof.-d-r-kamenov-endokrinolog

Основна информация

Проф. д-р Здравко Каменов, дмн е Началник на Клиниката по ендокринология на Университетска болница Александровска, в Медицински Университет София.

Проф. Каменов има придобити специалности по Ендокринология и болести на обмяната и Вътрешни болести и магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ във факултета по обществено здраве на Медицинския университет — София.

Има и квалификация по сексуална медицина от Екзаминационния комитет на Европейското дружество по сексуална медицина.

През 1990 г. в Москва защитава дисертационен труд за „Кандидат на медицинските науки“.
През 2010 година придобива научна степен „Доктор на медицинските науки“.

Проф. д-р Здравко Каменов е специализирал в областта на ендокринологията във Великобритания, Дания, Япония, Австрия, Италия и САЩ. Поканен лектор в медицински университет в Япония.

Членства в научни организации

Член е на:

  • Българско дружество по ендокринология,
  • European Association for Study of Diabetes (EASD),
  • International Menopause Society (IMS),
  • European Society for Gynecologic Endocrinology (ISGE),
  • European Society for Sexual medicine (ESSM – член на Advisory Board) и
  • International Society for Sexual medicine (ISSM),
  • Българска асоциация no сексуална медицина (председател),
  • American Association of Clinical Endocrinologists (AACE).
Научни публикации и трудове

Проф. д-р Здравко Каменов има над 320 научни трудове: 170 публикации (45 в чужбина), включително 4 монографии, 8 учебника/ръководства и над 150 участия в научни форуми (70 в чужбина) с импакт-фактор 112,6. Трудовете му са цитирани в над 400 медицински списания и книги (300 в чужбина).

Основна дейност