в НЗОК, Специалисти
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
3907
Специалист неврохирург гр. София, бул. Академик Иван Гешов 15
0887 333 545 / 0888 634 577
marinbmarinov(@)yahoo.com
https://zdravenspravochnik.com/?p=10456

проф. марин мариновПроф. Марин Маринов д.м.н. е неврохирург в София, началник на Клиника и Катедра по Неврохирургия към Университетска Болница,както и декан на МУ.

Лекува заболявания на периферната нервна система, мозъчни тумори и болести в областта на неврохирургията: тумори на централна нервна система, мозъчносъдови заболявания, дискови хернии, хидроцефалия.

Извършва оперативно лечение на травматични и дегенеративни заболявания на гръбначния мозък и гръбначния стълб.

[spoiler title=“Образование и професионално развитие“ open=“0″ style=“2″]

1969 г. – проф. д-р Марин Маринов завършва с отличен успех Немска езикова гимназия в гр. Бургас;
1975 г. – завършва с отличие Медицински Факултет на МА – София.
1983 г. – специалност по неврохирургия
1986 г. – дисертация за присъждане на научната степен Кандидат на медицинските науки (дм)
1993 г. – хабилитация – присъдено научно звание Доцент
2006 г. – дисертация за присъждане на научната степен Доктор на медицинските науки Професионален път :
1975 – 76 г. – ординатор в ХО на ПОБ Д-р Рачо Ангелов в София и в ХО на РБ, гр. Пирдоп 1977 – 78 г. – ординатор в ХО на РБ, гр. Елин Пелин
1979 г. – асистент към Катедрата по неврохирургия, МА – София
1983 г. – старши асистент към същата Катедра
1987 г. – главен асистент към същата Катедра
1993 – 2001 г. – Доцент, Завеждащ Клиниката по неврохирургия и неврология, ДУБ Св. Анна София
от 02. 2003 г. – Доцент, Началник отделение при Клиниката по неврохирургия на УБ Александровска, София
от 01. 2006 г. – Доцент, Началник отделение при Клиниката по неврохирургия на УБ Св. Иван Рилски, София
от 02. 2007 г. – Професор, Началник отделение при Клиниката по неврохирургия на УБ Св. Ив. Рилски, София

[/spoiler] [spoiler title=“Интереси“ open=“0″ style=“2″]
 • микроневрохирургия в невроонкологията и съдовомозъчни болести
 • транссфеноидална хипофизарна хирургия
 • ендоскопски асистирана микроневрохирургия, невроендоскопия
 • функционална неврохирургия
 • детска неврохирургия
 • екстракраниална каротидна хирургия
 • интраоперативна невронавигация
 • интраоперативно мониториране с евокирани потенциали
 • експериментална и клинична интраоперативна невропротекция
 • експериментални невронауки в областта на мозъчната исхемия върху in vivo- и in vitro модели.
[/spoiler] [spoiler title=“Други дейности“ open=“1″ style=“2″]
 • Лектор по неврохирургия, български и чуждестранни студенти по медицина, МУ София и по линия на СДК, член на националните изпитни комисии по неврохирургия
 • Главен Секретар на Българското Дружество по Неврохирургия
 • Председател на Комисията по Наука към Асоциацията на Българските неврохирурзи
 • Заместник Председател на Редакционната Колегия на списание Българска Неврохирургия
 • Член-кореспондент на Неврохирургичното Дружество на Нова Англия, САЩ
 • Член на Американската Ендокринологична Асоциация
 • Член на Редакционната колегия на списание Pro Otology (Balkan Journal of Otology &Neurootology)
 • Член на Европейската неврохирургична асоциация и на Световната федерация на неврохирургичните дружества
 • Член на Академичния Съвет на Медицински Университет – София
[/spoiler]

марин маринов

Проф. д-р Марин Маринов има над 240 научни публикации по неврохирургия и гранични проблеми, 50% от които на чужд език, включително участие в 9 монографии, сборници и учебници по неврохирургия.

Над 25 от публикациите са на английски и немски език в най-реномирани и представителни западни списания (Journal of Neurosurgery, Stroke, British Journal of Neurosurgery, Child’s Nervous System – Pediatric Neurosurgery, Zentralblatt fuer Neurochirurgie, Computer Aided Surgery, Neurological Research, Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism и глави в тематични сборници.


Вижте по-голяма карта