в София
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: май 3, 2017
33848
проф. стефан денчев

Контактна информация

проф. денчев кардиолог
Проф. д-р Стефан Денчев, дмКардиолог

Проф. д-р Стефан Денчев, дм е началник на Клинака по кардиология ПРОФ. КОНСТАНТИН ЧИЛОВ към УМБАЛ Александровска. Неговите тесни квалификации са по инвазивна кардиология, електрофизиология и интракоронарен ултразвук.
Член е на Българското дружество по кардиология, по интервенционна кардиология и на Европейското дружество по кардиология и Европейската група по съдова биология.

Професионално развитие на Проф. д-р Стефан Денчев

– Участъков лекар, ординатор вътрешно отделение районна болница,
– Асистент, старши асистент и гл. асистент, хабилитация – Клиника по кардиология

Придобито научно звание: Доцент – 1996 год
Придобито научно звание: Професор МУ – София – 2012 год.

Специалности: Вътрешни болести, Кардио-ревматология, Инвазивна кардиология.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1983 год. – инвазивна кардиология, Фрайбург, Германия
1986 год. – електрофизиология, Сейнт Люис, САЩ
1990/1991 год. – инвазивна кардиология, – Фулда, Германия
1996 год. –интракоронарен ултразвук, ДААД, Хамбург, Германия
2004 и 2012 – курс GCP
Многократно – специализирани семинари в различни направления
1994 год. – Придобита научна степен доктор по медицина
Теза: Стенозна морфология при остри коронарни синдроми
Длъжности към УМБАЛ „Александровска”
05. 2002 г. до момента – Началник Клиника по Кардиология – УМБАЛ “Александровска”
1991 до момента – Ръководител Инвазивен сектор

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Лекции и семинари със студенти и специализиращи лекари, вкл. преподаване на английски на чуждестранни студенти – МУ – София. Ръководител на докторанти
Годишна учебна натовареност – над 800 часа годишно
Научна дейност и научни интереси – разработки в областта на острите коронарни синдроми – интервенции, реперфузия, кардиомиопатии, хипертония и др.
Насоки от последните години – ендотелна функция и дисфункция, дисгликемии при ОКС, хормонални връзки с патогенезата на ОКС.
В тези научни направления са защитени докторски дисертации, ръководени от него.
Системни участия в големи многоцентрови клинични изпитвания, вкл. като национален координатор.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Реализирани над 200 публикации в наши и чуждестранни списания.
Съавтор е на учебници по Вътрешни болести за специализиращи лекари, за студенти по медицина и по фармация, има участия в монографии.

За двегодишен период:

  • Председател на Комисията по етика на многоцентровите изпитвания
  • Председател на Експертната комисия по кардиология към Комисията по позитивния списък.
  • Съпредседател на новоучреденото научно дружество Българска сърдечна и съдова асоциация (БССА).
  • Член на Българското дружество по кардиология, на Българското дружество по интервенционална кардиология, на Европейското дружество по кардиология и на Европейската група по съдова биология.
  • Член е на редакционния съвет на списанията Българска Кардиология и Мединфо.