в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
3752
ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ София, бул. Патриарх Евтимий №37
02 805 92 05 / 02 805 92 03
mbal_1(@)abv.bg

Болницата е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Тя е правоприемник на областна държавна болница подведомствена на МНЗ.

През периода на съществуването си, болницата преминава през различни етапи на развитие и наименование Първа областна държавна болница, Първа градска обединена болница Първа обединена районна болница София.

В изпълнение Програмата на здравната реформа с Постановление на Министерски съвет №157 от 28.07.1999 година се отдели доболничната помощ от болничната и болницата се преструктурира по изискванията на Наредба №29 като лечебно заведение за болнична помощ. С Решение №1 на Софийски градски съд от 16.02.2001 година.

Първа районна болница София се преобразува в еднолично акционерно дружество Първа многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД, съгласно разпоредбите на ЗЛЗ. С решение на СОС от 2001 година рехабилитационна база Драгалевци се включва в структурата на Първа МБАЛ – София ЕАД с 80 легла, а с Постановление на МС №191 от 13.08.2001 година очното отделение на Трета МБАЛ се ситуира в Първа МБАЛ – София ЕАД, с 10 легла

Присъдената акредитационна оценка със Заповед на Министъра на здравеопазването, е “отлична” за срок от пет години..

[spoiler title=“Дейност извън обхвата на задължителното здравно осигуряване“ style=“2″][note color=“#e0e0e0″]Първа МБАЛ София ЕАД има сключен договор със Столична община за осъществяване на медицинска дейност извън обхвата на задължителното здравно осигуряване съгласно списъка: .

1. Пациенти, при които се налагат интервенционални процедури и оперативни интервенции, породени от спешни състояния, определени в чл.99 от Закона за здравето, на лица с прекъснати здравоосигурителни права и социално слаби .
2. Хоспитализиране на пациенти с диагнози извън КП и болнична ВСД определени в НРД.
3. Болнично лечение, над 72 часа, на пациенти с рехоспитализация по спешност 4. Лечение на болни със състояния, заболявания или синдроми, налагащи стационарно лечение невключени в КП на НРД.
5. Пациенти в състояния, налагащи хоспитализация, при които в процеса на диагностично уточняване се установява заболяване, за което няма договор с НЗОК и са преведени в други лечебни заведения.
6. Извършване на заместващи кръвопреливания на пациенти с вторични анемии .
7. Пациенти в критично състояние, приети по спешност в интензивни отделения.
8. Интензивно лечение в ОАИЛ на пациенти, претърпели оперативна интервенция в същото лечебно заведение , съобразно критериите на Методика на МЗ за субсидиране на лечебни заведения през 2012 г..
9. Оказване на спешна медицинска медицинска помощ на пациенти, преминали през спешния кабинет и нехоспитализирани.
10. Извършване на патолоанатомична аутопсия на починали пациенти .
11. Медицинско обезпечаване на мероприятия, организирани от Столична община.
12. Транспорт на пациенти по медицински показатели от болницата до общинските болници за долекуване.
13. Извършване на специализирани дейности – вземане и съхранение на кръв за алкохолни проби.
14. Извършване на специализирани дейности – курс от 3 броя противобясна ваксина.
15. Оказване на спешна и неотложна медицинска помощ на деца от приемни семейства, преминали през кабинетите на ДКБ и нехоспитализирани.[/note][/spoiler] [spoiler title=“Стационарен блог“ open=“1″ style=“2″][note color=“#e0e0e0″] Стационарен блок с общо 300 легла, разпределени, както следва със Заповед на Изпълнителния директор на Първа МБАЛ – София ЕАД:

Първо вътрешно отделение (кардиологично с интензивен сектор) – 30 легла с ИКС – 10 легла,
Второ вътрешно отделение (ендокринология, нефрология) – 32 легла,
Трето вътрешно отделение с пулмологична, хематологична и ревматологична насоченост – 33 легла,
Четвърто вътрешно отделение – гастроентерология – 28 легла,
Клиника по УНГ – 23 легла,
Хирургично отделение – 26 легла,
Урологично отделение – 18 легла,
ОАИЛ – 8 легла;
Неврологична клиника – 25 легла със сектор за интензивно лечение – 8 легла,
Отделение за интензивно лечение и специални грижи на новородени и деца с повишен риск – 28 легла,
Очно отделение – 16 легла,
Пето вътрешно отделение – 10 легла,
Физиотерапевтично отделение – 5 легла. [/note][/spoiler]

Болницата има сключен договор с НЗОК за болнична помощ по 135 клинични пътеки и високоспециализирани дейности – диагностична горна ендоскопия, диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия, диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия, ЕМГ, ЕЕГ, ЕКГ Холтермониториране, ехокардиография, Непрекъснат 24-часов запис на АН, лазертерапия при очни заболявания, флуоресцентна ангиография на съдовете на окото.


Вижте по-голяма карта