в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
31749

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАНАдрес на СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН - Велико Търново гр. Велико Търново, ул. Христо Караминков No 19
Телефони 0879 976 631 / 0879 976 626
Email odpfzs_vt(@)abv.bg
официален сайт на СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН - Велико Търново www.sbalpfz-vt.com

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН

Лечебното заведение е разкрито на 01.07.1946 година, като околийски противотуберкулозен диспансер без легла с един лекар, една медицинска сестра и един медицински фелдшер. Стационарно болните от туберкулоза се лекуват в гръдно отделение на околийската болница на град Велико Търново. До 1953година следва разширение на материалната база, постепенно разкриване на специализирани кабинети по извънбелодробна и детска туберкулоза. Разкрито е и противотуберкулозно отделение с 40 легла и увеличение на щата на диспансера. Стационарните легла са разкрити в местността “Света гора”, а амбулаторните диспансерни кабинети са на ул. “Хр.Караминков”№ 21.

images
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН
През 1971 година със заповед на Министъра на Народното здраве се разкриват Пулмологично отделение и Силикозно отделение, като се разширява материалната база и се окомплектоват отделенията с общо 120 легла. Със заповед на Министъра на Здравеопазването № РД-20-47 от 04.08.2000 година на основание на чл.101, ал.1 от ЗЛЗ, е преобразуван от Диспансер за белодробни болести град Велико Търново в лечебно заведение по член 10, т.3 от ЗЛЗ с наименование „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД, гр. Велико Търново. Седалище и управление – град Велико Търново, ул. “Караминков”№19. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Велико Търново и с Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от МЗ № ОД-124/ 12.02.2001г. лечебното заведение е с областни функции.

images2345

През 2010г. с Решение № 1042/19.08.2010г. на Великотърновски общински съвет, ОДПФЗС “Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново е преименуван в „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД, съгласно влязло в сила изменение на ЗЛЗ, ДВ брой 59 от 31.12.2010 г. и изискването на §70, ал. 1 от ПРЗ на ЗЛЗ, диспансерите за пневмо-фтизиатрични заболявания се преобразуват като медицински центрове или специализирани болници за пневмо-фтизиатрични заболявания. Със Заявление до Министъра на здравеопазването, с писмо № ЛД-188 / 10.12.2010 г. на МЗ, и с Решение № 1168 от 16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет, СБПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново е преименувана в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ) „Д-р Трейман” ЕООД. Едноличен собственик на капитала на търговското дружеството е Община Велико Търново.

Структура

Предложената управленска структура е реализация на управлението на определените в организационната структура медицински лечебни единици с посочени йерархични връзки и взаимосвързаност. Тя е функционална, линеен тип и е статично ограничена.
Йерархично структурата е опростена без да има управленски постове от висок тип. Вътрешните взаимовръзки се определят от йерархичните нива и обособените в организационната структура елементи при ясно определени задължения и правомощия, основани на утвърдени вътрешно фирмени правила.

Дружеството се управлява от управител с договор за управление и в съответствие с раздел VІІІ на „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”.

1.Диагностично-консултативен блок:
А. Приемно-консултативни пневмо-фтизиатрични кабинети –един брой, включително и Детски пневмо-фтизиатричен кабинет

2.Стационарен блок:
А.Пневмологично и Фтизиатрично отделение с 35 легла, в това числа за интензивно лечение – 4
Б. Медико-диагностична лаборатория – клинична и микробиологична
В. Отделение за образна диагностика
Г. Белодробна функционална лаборатория
Д. Бронхологичен кабинет

3. Административно стопански блок
А. Администрация
Б. Финансово-счетоводен отдел
В. Спомагателни дейности.

4. Болнична аптека:  чрез Договор с МОБАЛ „Д-р Ст.Чер­­кезов” АД – град Велико Търново.

Устройството, дейността и вътрешният ред на Специализираната болница са уредени в Правилник за вътрешния ред на лечебното заведение.

Медицински и допълнителни услуги

1 Преглед в амбулатория –клиничен преглед
( не включва рентгеново изследване)
2 Вторичен преглед в амбулатория
3 Преглед в домашна обстановка
4 Вторичен преглед в домашни условия
5 Преглед – профилактичен
(здравна книжка)
6 Преглед – флуорографски
7 Медицински документ – удостоверяващ състоянието на пациента
8 Медицински документ – дубликат
9 Проба за реакция на Манту
10 КАП (кожно алергична проба)
11 Бронходилататорен тест
12 Вземане на венозна кръв
13 Венозна инжекция
14 Мускулна инжекция
15 Плеврална пункция – диагностична
16 ЕКГ с 12 отвеждания
17 ФИД (спирометрия)
18 Индивидуални инхалации
19 Кислородолечение за един ден в дома
20 Бронхоскопия
21 Рентгенография на бял дроб и сърце
-с преглед
22 Рентгенографии:
филми
– 13/18
– 18/24
– 24/30
– 35/35
– 30/40
23 Рентгеноскопия многоосева
-без преглед
-с преглед
24 Газов анализ на кръвта
25 Кръвна картина:
26 Кръвна картина – комплексно изследване:СУЕ, ДКК.
27 Урина:
– рН;
– билирубин;
– специфично тегло;
– уробилиноген;
– белтък;
– кръв;
– захар;
– кетони;
28 Урина – комплексно изследване:рН, белтък, захар, седимент.
29 Окултни кръвоизливи
30 Биохимични изследвания:
– глюкоза (кръвна захар);
– урея;
– креатинин;
– пикочна киселина;
– билирубин – общ;
– билирубин – директен;
– общ белтък;
– албумин;
– фибриноген;
– СГОТ;
– СГПТ;
– ГГТ;
– АФ;
– холестерол;
– HDL – холестерол;
– LDL – холестерол;
– триглицериди;
– Електролити: К, Na, Cl.
31 Протромбинов комплекс
32 Хексагонов тест
33 Посявка и Антибиограма
34 Еозинофили в храчка /секрет/
35 БК – директна
36 БК – посявка
37 Вземане материал чрез вакутейнер за квантиферонов тест
38 Контейнер за вземане на материали (храчка, урина…), транспортиране до специализирана лаборатория и екарисаж
39 Контейнер за материали
40 Болничен престой на пациент по желание в стационарните отделения на диспансера за един леглоден
41 Един леглоден за придружител
42 Избор по желание на лекуващ лекар за един леглоден
43 Избор по желание на фибробронхоскопист

Дейност по клинични пътеки

90 Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
98 Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система
99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при блеи на дихателната система при ица н 18 один

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН

Вижте по-голяма карта
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН