в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
32118
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН гр. Велико Търново, ул. Христо Караминков No 19
0879 976 631 / 0879 976 626
odpfzs_vt(@)abv.bg
www.sbalpfz-vt.com

Лечебното заведение е разкрито на 01.07.1946 година, като околийски противотуберкулозен диспансер без легла с един лекар, една медицинска сестра и един медицински фелдшер. Стационарно болните от туберкулоза се лекуват в гръдно отделение на околийската болница на град Велико Търново. До 1953година следва разширение на материалната база, постепенно разкриване на специализирани кабинети по извънбелодробна и детска туберкулоза. Разкрито е и противотуберкулозно отделение с 40 легла и увеличение на щата на диспансера. Стационарните легла са разкрити в местността “Света гора”, а амбулаторните диспансерни кабинети са на ул. “Хр.Караминков”№ 21.

images

През 1971 година със заповед на Министъра на Народното здраве се разкриват Пулмологично отделение и Силикозно отделение, като се разширява материалната база и се окомплектоват отделенията с общо 120 легла. Със заповед на Министъра на Здравеопазването № РД-20-47 от 04.08.2000 година на основание на чл.101, ал.1 от ЗЛЗ, е преобразуван от Диспансер за белодробни болести град Велико Търново в лечебно заведение по член 10, т.3 от ЗЛЗ с наименование „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД, гр. Велико Търново. Седалище и управление – град Велико Търново, ул. “Караминков”№19. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Велико Търново и с Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от МЗ № ОД-124/ 12.02.2001г. лечебното заведение е с областни функции.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“607×380″ limit=“5″ effect=“random“]

През 2010г. с Решение № 1042/19.08.2010г. на Великотърновски общински съвет, ОДПФЗС “Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново е преименуван в „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД, съгласно влязло в сила изменение на ЗЛЗ, ДВ брой 59 от 31.12.2010 г. и изискването на §70, ал. 1 от ПРЗ на ЗЛЗ, диспансерите за пневмо-фтизиатрични заболявания се преобразуват като медицински центрове или специализирани болници за пневмо-фтизиатрични заболявания. Със Заявление до Министъра на здравеопазването, с писмо № ЛД-188 / 10.12.2010 г. на МЗ, и с Решение № 1168 от 16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет, СБПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново е преименувана в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ) „Д-р Трейман” ЕООД. Едноличен собственик на капитала на търговското дружеството е Община Велико Търново.

[spoiler title=“Структура“ open=“0″ style=“2″]

Предложената управленска структура е реализация на управлението на определените в организационната структура медицински лечебни единици с посочени йерархични връзки и взаимосвързаност. Тя е функционална, линеен тип и е статично ограничена.
Йерархично структурата е опростена без да има управленски постове от висок тип. Вътрешните взаимовръзки се определят от йерархичните нива и обособените в организационната структура елементи при ясно определени задължения и правомощия, основани на утвърдени вътрешно фирмени правила.

Дружеството се управлява от управител с договор за управление и в съответствие с раздел VІІІ на „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”.

1.Диагностично-консултативен блок:
А. Приемно-консултативни пневмо-фтизиатрични кабинети –един брой, включително и Детски пневмо-фтизиатричен кабинет

2.Стационарен блок:
А.Пневмологично и Фтизиатрично отделение с 35 легла, в това числа за интензивно лечение – 4
Б. Медико-диагностична лаборатория – клинична и микробиологична
В. Отделение за образна диагностика
Г. Белодробна функционална лаборатория
Д. Бронхологичен кабинет

3. Административно стопански блок
А. Администрация
Б. Финансово-счетоводен отдел
В. Спомагателни дейности.

4. Болнична аптека:  чрез Договор с МОБАЛ „Д-р Ст.Чер­­кезов” АД – град Велико Търново.

Устройството, дейността и вътрешният ред на Специализираната болница са уредени в Правилник за вътрешния ред на лечебното заведение.

[/spoiler] [spoiler title=“Медицински и допълнителни услуги“ open=“0″ style=“2″]

1 Преглед в амбулатория –клиничен преглед
( не включва рентгеново изследване)
2 Вторичен преглед в амбулатория
3 Преглед в домашна обстановка
4 Вторичен преглед в домашни условия
5 Преглед – профилактичен
(здравна книжка)
6 Преглед – флуорографски
7 Медицински документ – удостоверяващ състоянието на пациента
8 Медицински документ – дубликат
9 Проба за реакция на Манту
10 КАП (кожно алергична проба)
11 Бронходилататорен тест
12 Вземане на венозна кръв
13 Венозна инжекция
14 Мускулна инжекция
15 Плеврална пункция – диагностична
16 ЕКГ с 12 отвеждания
17 ФИД (спирометрия)
18 Индивидуални инхалации
19 Кислородолечение за един ден в дома
20 Бронхоскопия
21 Рентгенография на бял дроб и сърце
-с преглед
22 Рентгенографии:
филми
– 13/18
– 18/24
– 24/30
– 35/35
– 30/40
23 Рентгеноскопия многоосева
-без преглед
-с преглед
24 Газов анализ на кръвта
25 Кръвна картина:
26 Кръвна картина – комплексно изследване:СУЕ, ДКК.
27 Урина:
– рН;
– билирубин;
– специфично тегло;
– уробилиноген;
– белтък;
– кръв;
– захар;
– кетони;
28 Урина – комплексно изследване:рН, белтък, захар, седимент.
29 Окултни кръвоизливи
30 Биохимични изследвания:
– глюкоза (кръвна захар);
– урея;
– креатинин;
– пикочна киселина;
– билирубин – общ;
– билирубин – директен;
– общ белтък;
– албумин;
– фибриноген;
– СГОТ;
– СГПТ;
– ГГТ;
– АФ;
– холестерол;
– HDL – холестерол;
– LDL – холестерол;
– триглицериди;
– Електролити: К, Na, Cl.
31 Протромбинов комплекс
32 Хексагонов тест
33 Посявка и Антибиограма
34 Еозинофили в храчка /секрет/
35 БК – директна
36 БК – посявка
37 Вземане материал чрез вакутейнер за квантиферонов тест
38 Контейнер за вземане на материали (храчка, урина…), транспортиране до специализирана лаборатория и екарисаж
39 Контейнер за материали
40 Болничен престой на пациент по желание в стационарните отделения на диспансера за един леглоден
41 Един леглоден за придружител
42 Избор по желание на лекуващ лекар за един леглоден
43 Избор по желание на фибробронхоскопист[/spoiler] [spoiler title=“Дейност по клинични пътеки“ open=“1″ style=“2″]

90 Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
98 Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система
99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при блеи на дихателната система при ица н 18 один[/spoiler]


Вижте по-голяма карта