в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
34519
СБАЛ по Белодробни болести - Троян гр. Троян, ул. Васил Левски №253
0670 627 01 / 0670 649 85
pulmohosptrojan(@)yahoo.com
www.sbalbb-troyan.com/

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян ЕООД е специализирано лечебно заведение с междуобластни функции за активно лечение на неспецифични белодробни заболявания и туберкулоза.

Разположена е в чертите на град Троян, на 3 км. от гарата и автогарата и на 15 мин. път пеша от центъра. Районът е с планински релеф и благоприятен климат – мека зима и прохладно лято. Има добри комуникации – 35км. от гр. Ловеч, 70 км. от гр. Плевен, 150 км. от гр. София.
Сградният фонд е разположен на обща площ 50 000 кв. метра, с красив парк предимно с иглолистна растителност.

Untitled

По своя характер болницата е специализирана и осъществява следните лечебни дейности :
• диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
• диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
• диспансеризация;
• клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство;
по следните специалности:
• пневмология и фтизиатрия;
• клинична лаборатория;
• микробиология;
• образна диагностика.

В зависимост от териториалния обхват на обслужваното население:
-приемат се пациенти от територията на Република България, насочени от общопрактикуващи лекари, специалисти от доболничната помощ, от ЦСНМП и от други лечебни заведения или сами по собствен избор.
-извършва диспансерна дейност по отношение на туберкулозата за населението на Ловешка област;

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“607×181″ limit=“6″ effect=“random“]

В зависимост от медицинските специалности на които отговарят влизащите в състава и отделения, болницата е специализирана белодробна.
Болницата е самостоятелно юридическо лице,със 100% държавна собственост. Едноличен собственик на капитала е Министерство на здравеопазването. Правата на собственост се упражняват от Министъра на здравеопазването.Актуално разрешение за осъществяване на дейност на Министъра на здравеопазването № СБ-129/05.01.2011г.

Болницата е акредитирана през 2011 год. с оценка за цялостна медицинска дейност „Отлична“ за срок от пет години.
„СБАЛББ – Троян“ ЕООД е въвела „Система за управление на качеството“ и притежава Сертификат , съгласно стандарт EN ISO 9001

[note color=“b5abba“] СТРУКТУРА:

[spoiler title=“Консултативно-диагностичен блок“ open=“0″ style=“2″]

Консултативно-диагностичният блок на болницата се състои от:

1. Приемно-консултативни кабинети по:
• пневмология и фтизиатрия;2. Медико-диагностични лаборатории/структури:
• пневмо-фтизиатричен диспансерен кабинет;

2. Медико-диагностични лаборатории/структури:
2.1. Клинична лаборатория ІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Клинична лаборатория“ със следните профили: морфологичен, биохимичен, серологичен и урини;
2.2. Микробиологична лаборатория по туберкулоза, отговаряща на „периферно ниво микробиологична лаборатория по туберкулоза“ в съответствие с медицински стандарт „Микробиология“;
2.3. Белодробна функционална лаборатория ІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“ със следните звена:
• Функционално изследване на дишането;
• Кръвно-газов анализ и АКС
2.4. Бронхологичен кабинет ІІ ниво , в съответствие с медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“
3. Отделения без легла:
3.1. Отделение по образна диагностика, отговарящо на изискванията за структури по образна диагностика в специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания в съответствие с медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“ – включва рентгеноскопичен, графичен и ехографски кабинети.

[/spoiler] [spoiler title=“Стационарен блок“ open=“0″ style=“2″]

Стационарният блок на болницата е с общо 90 легла/за активно лечение/ и се състои от:

1. Отделение по пневмология ІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“– 60 легла, осъществяващо медицинска дейност по пневмология, включително 4 легла за интензивно наблюдение и лечение за потребностите на лечебното заведение. Разположено е в две сгради, означени съответно като I-ви и II-ри блок

2. Отделение по фтизиатрия ІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“– 30 легла, осъществяващо медицинска дейност по фтизиатрия.
[/spoiler] [spoiler title=“Болнична аптека“ open=“0″ style=“2″]

Болничната аптека е разположена в сградата на Пневмологично отделение, с площ отговаряща на изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.[/spoiler] [spoiler title=“Административно-стопански блок“ open=“0″ style=“2″]

Административно направление:

– ръководство;
– счетоводен отдел и каса;
– човешки ресурси и деловодство;
– регистратура и информация .

Стопански блок:

– техническа служба;
– транспорт;
– болнично хранене /външна услуга/;
– пералня /външна услуга/;
– отоплителна система;
– телефонна централа[/spoiler] [/note]


Вижте по-голяма карта