в София
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 2 - Рейтинг: 5,00 от 5)
Loading...
Последно обновяване: януари 10, 2019
31078

Контактна информация

Ние Ви предлагаме компетентно и бързо:

* Обслужване по трудова медицина и оценка на риска
* Всички изискващи се обучения по безопасност и оказване на първа помощ, други видове специализирани обучения включително и с участие на психолог – реализиране на психогенни тренинги, лекции и материали за мерки против стрес
* Измерване на ШУМ
* Измерване на ОСВЕТЕНОСТ
* Измерване на МИКРОКЛИМАТ
* Измерване на ВЕНТИЛАЦИЯ
* Измерване на ТОПЛИНЕН ИНДЕКС
* Измерване на ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

* Измерване на ИМПЕДАНС
* Измерване на МЪЛНИЕЗАЩИТА
* Измерване на ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ
* Измерване на ДЕФЕКТНО ТОКОВА ЗАЩИТА
* Трудово правни консултации – само за РАБОТОДАТЕЛИ
* Термографска камера за обследване на електротабла и горещи точки в производството а също и течове в сгради.
* Профилактични медицински прегледи на работещите при Вас
* Компетентни отговори на Вашите въпроси
* Имате възможност сами да избирате обема на договора

Притежаваме всички необходими регистрации и документи за упражняване на дейността

– Регистрационен номер от Министерство на здравеопазването – първоначална регистрация от 1999г и пререгистрация 077-2 от 2013г.

– Регистрационен номер от Главна инспекция по труда – Дирекция “Областна инспекция по труда – София-град” – №41 от 12.11.1999г – за извършване на Обучение на Комитетите/Групите по условия на труд.

– Фирмата притежава удостоверение за администратор на лични данни №0032629 от 22.12.2006г, издадено от Комисията за защита на лични данни.

Корпоративни ценности

– Ние от «СТМ-ПЛЮС»ООД поддържаме директна връзка с водещите национални консултанти по Трудова медицина и Професионални заболявания, което ни осигурява актуална информация по отношение на изискванията на Световната здравна организация, Международната организация на труда, въвеждане на добрата практика в нашата работа и в дейността на нашите клиенти.

В Службата по трудова медицина има непрекъснат обмен на информация, търсене и подкрепа на новите идеи и споделяне на опит и познания между служителите. Изповядваме лоялност и активна ангажираност към клиентите в основата на които са позитивни дългосрочни решения на възникналите проблеми, които защитават репутацията и инвестираните от клиента средства.

Профилактични медицински прегледи

Възможности за извършване на реална медицинска профилактика:

1. Ехографска профилактика на място при Вас с цветен преносим ехограф последно поколение
2. Кардиологичен и пулмологичен преглед с електрокардиограма и миниекспресна лаборатория за изследване на периферна кръвна захар и урина по 9 показателя
3. Аудиометрия – изследване на слуха
4. Остеоденситометрия – изследване на костна плътност
5. Специализирана медицинска везна за изследване на Боди Мас Индекс, мускулна маса, водно съдържание, съдържание на мазнини и оптимален дневен калориен прием с обозначаване в коя зона на здравето се намирате.

Здравно наблюдение (здравен мониторинг)

Здравният мониторинг е тясно свързан с наблюдението на опасностите на работното място и трябва да е адекватен на съществуващите рискове в предприятието. Организирането и провеждането на профилактични медицински прегледи на работещите е:

– при започване на работа, свързана с опасности за здравето или със специални изисквания по отношение на здравето;

– когато трудовата задача или условията на труд се променят съществено;

– след периоди на заболяване, което променя работоспособността;

– когато работещият трябва да бъде трудоустроен.

Всички резултати от медицинските прегледи на работниците се документират и съхраняват в индивидуалните здравни досиета. Те се пазят отговорно от СТМ за време, указано в националното законодателство.

Здравното наблюдение включва:

индивидуална и групова оценка на здравното състояние (по определени контингенти, професионални групи, възрастови групи и групи по стаж ), професионалните заболявания и трудовите злополуки, огледите и инспекциите на работните места, проведените изследвания;

прогнози за поява на свързани с работата неблагоприятни ефекти върху здравето;

насоки за превантивни действия и процедури за отстраняване на причинните фактори чрез превантивни мерки;

насоки за провеждане на епидемиологични изследвания за причините на свързаните с труда негативни ефекти върху здравето чрез идентифициране на причинните фактори (физични, химични, биологични, поведенчески, организационни, психологични е др. производствени експозиционни фактори);

оценка ефективността на вече предприети превантивни мерки;

насоки за фирмената политика и програма по здраве и безопасност, включително за финансиране на тяхното приложение.

Всички дейности на трудово-медицинското обслужване се реализират на базата на принципите на превенция и промоция на здравето на работното място и в личния живот и добрата практика.

Офисът ни се намира на комуникативно място с достъп от метро на 200 метра от спирка Г. М. Димитров, в близост до автобусни спирки 88, 413, 94, 280, 102, непосредствено пред сградата има паркинг ако сте с автомобил.

СОФИЯ 1172 жк ДИАНАБАД ул. КРУМ КЮЛЯВКОВ №15А БИЗНЕСЦЕНТЪР ЕТАЖ 1 ОФИС 2

ТЕЛЕФОН И ФАКС 02 8680511