в Лаборатории, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: юли 26, 2018
31134
logosmdl-imynolab

Контактна информация

Пакет имунохематология ВСМДИ

 • Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
 • Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
 • Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

Пакет обща и клинична патология ВСМДИ

 • Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
 • Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
 • Хистобиопсично изследване на две проби от простата
 • Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
 • Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
 • Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
 • Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея
 • Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
 • Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
 • Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
 • Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
 • Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
 • Хистобиопсично изследване на две проби от мускул/li>
 • Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
 • Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
 • Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
 • Хистобиопсично изследване на две проби от става
 • Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
 • Хистобиопсично изследване на две проби от нос
 • Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък