в Полезно
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
3372

Спектротех

оборудване за лабораторииАдрес на Спектротех гр. София, ул.Рилски езера № 5
Телефони 02 962 4032 / 02 962 4132
Email spectrotech(@)spectrotech.eu
официален сайт на Спектротех www.spectrotech.eu/

Спектротех

Спектротех ООД е частна фирма, основана през 1989г. с основната дейност доставка и поддръжка на аналитична и лабораторна апаратура и оборудване. Дружеството е официален дистрибутор и оторизирана сервизна организация за България на фирмите Agilent Technologies (спектрална апаратура), Thermo/Dionex (йонни хроматографи), CEM (микровълнови системи за пробоподготовка и микровълнови анализатори), Elementar (елементни анализатори и TOC анализатори). Фирма СПЕКТРОТЕХ, както и представляваните от нея производители, притежават сертификат за качество ISO 9001.

От създаването си до настоящия момент компанията е доставила, инсталирала и поддържа над 460 системи на територията на България и Mакедония в аналитични, контролни, изпитвателни, заводски и научноизследователски лаборатории в областта на индустрията, енергетиката, нефтопреработването, хранително-вкусовата промишленост, фармацията, околната среда, здравеопазването, образованието, и много други.

ПРОДУКТИ

Спектрална апаратура
Атомно-абсорбционни спектрометри
Оптично-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)
Атомно-емисионни спектрометри с микровълнова плазма (MPA)
UV-Vis и UV-Vis-NIR спектрофотометри
Флуоресцентни спектрометри
Инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация (FTIR)
Йонно-хроматографска апаратура
Системи за йонна хроматография
Модули за йонна хроматография
Йонно-хромарографски решения
Системи за пробоподготовка
Микровълнови системи за киселинно разлагане и солвентна екстракция
Микровълнови системи за сушене и опепеляване
Системи за твърдо-фазна екстракция
Системи за ускорена екстракция
Фармацевтични тестери
Системи за тестване на разтворимост на твърди лекарствени форми
Автоматизирани системи за пробовземане
On-line UV системи за тестване на разтворимост на твърди лекарствени форми
Система за тестване на разпадаемост на твърди лекарствени форми
Микровълнови анализатори
Микровълнови системи за синтез
Микровълнови анализатори на състав (moisture/solids/fat)
Анализатор на протеини
TOC анализатори
vario TOC cube анализатор
vario TOC SELECT анализатор
vario MAX C анализатор
liquiTOC II анализатор
Елементни анализатори (CHNOS)
vario MICRO cube анализатор
vario EL cube анализатор
vario MACRO cube анализатор
vario MAX cube анализатор
vario MAX анализатор
rapid N cube анализатор
rapid CS cube анализатор
trace SN cube анализатор
Спектротех
Услуги
Доставка, инсталиране и запускане в експлоатация на аналитична апаратура
Валидиране на апаратурата съгласно стандартите GLP и GMP
Обучение на специалистите за работа с апаратурата на място или в съответните лаборатории на производителите
Гаранционен и извънгаранционен сервиз
Профилактична поддръжка
Оn-line технически консултации
Аналитична помощ и разработка на методики
Симпозиуми и семинари за популяризиране на новостите и представяне на най-новите продукти и разработки в различни области

ПАРТНЬОРИ


Спектротех

Компанията разполага с високо квалифицирани сервизни специалисти, сертифицирани да извършват сервизна поддръжка и ремонт на предлаганата апаратура. Фирмата осигурява инсталиране и запускане в експлоатация на доставеното оборудване, обучение за работа с нея, поема гаранционното и извънгаранционно обслужване на апаратурата, както и снабдяването й с резервни части, голяма част от които са на консигнация. В работата си с клиентите се стремим към високо качество на предлаганите от нас услуги и коректност в деловите взаимоотношения.

Спектротех

Вижте по-голяма карта
Спектротех