в Полезно
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
3732
оборудване за лаборатории гр. София, ул.Рилски езера № 5
02 962 4032 / 02 962 4132
spectrotech(@)spectrotech.eu
www.spectrotech.eu/

Спектротех ООД е частна фирма, основана през 1989г. с основната дейност доставка и поддръжка на аналитична и лабораторна апаратура и оборудване. Дружеството е официален дистрибутор и оторизирана сервизна организация за България на фирмите Agilent Technologies (спектрална апаратура), Thermo/Dionex (йонни хроматографи), CEM (микровълнови системи за пробоподготовка и микровълнови анализатори), Elementar (елементни анализатори и TOC анализатори). Фирма СПЕКТРОТЕХ, както и представляваните от нея производители, притежават сертификат за качество ISO 9001.

От създаването си до настоящия момент компанията е доставила, инсталирала и поддържа над 460 системи на територията на България и Mакедония в аналитични, контролни, изпитвателни, заводски и научноизследователски лаборатории в областта на индустрията, енергетиката, нефтопреработването, хранително-вкусовата промишленост, фармацията, околната среда, здравеопазването, образованието, и много други.

[note color=“e1c072″] ПРОДУКТИ

[spoiler title=“Спектрална апаратура“ open=“0″ style=“2″] Атомно-абсорбционни спектрометри
Оптично-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)
Атомно-емисионни спектрометри с микровълнова плазма (MPA)
UV-Vis и UV-Vis-NIR спектрофотометри
Флуоресцентни спектрометри
Инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация (FTIR) [/spoiler] [spoiler title=“Йонно-хроматографска апаратура“ open=“0″ style=“2″] Системи за йонна хроматография
Модули за йонна хроматография
Йонно-хромарографски решения [/spoiler] [spoiler title=“Системи за пробоподготовка“ open=“0″ style=“2″] Микровълнови системи за киселинно разлагане и солвентна екстракция
Микровълнови системи за сушене и опепеляване
Системи за твърдо-фазна екстракция
Системи за ускорена екстракция
[/spoiler] [spoiler title=“Фармацевтични тестери“ open=“0″ style=“2″] Системи за тестване на разтворимост на твърди лекарствени форми
Автоматизирани системи за пробовземане
On-line UV системи за тестване на разтворимост на твърди лекарствени форми
Система за тестване на разпадаемост на твърди лекарствени форми [/spoiler] [spoiler title=“Микровълнови анализатори“ open=“0″ style=“2″] Микровълнови системи за синтез
Микровълнови анализатори на състав (moisture/solids/fat)
Анализатор на протеини [/spoiler] [spoiler title=“TOC анализатори“ open=“0″ style=“2″] vario TOC cube анализатор
vario TOC SELECT анализатор
vario MAX C анализатор
liquiTOC II анализатор [/spoiler] [spoiler title=“Елементни анализатори (CHNOS)“ open=“0″ style=“2″] vario MICRO cube анализатор
vario EL cube анализатор
vario MACRO cube анализатор
vario MAX cube анализатор
vario MAX анализатор
rapid N cube анализатор
rapid CS cube анализатор
trace SN cube анализатор [/spoiler][/note] [spoiler title=“Услуги“ open=“1″ style=“2″] [note color=“b0db91″] Доставка, инсталиране и запускане в експлоатация на аналитична апаратура
Валидиране на апаратурата съгласно стандартите GLP и GMP
Обучение на специалистите за работа с апаратурата на място или в съответните лаборатории на производителите
Гаранционен и извънгаранционен сервиз
Профилактична поддръжка
Оn-line технически консултации
Аналитична помощ и разработка на методики
Симпозиуми и семинари за популяризиране на новостите и представяне на най-новите продукти и разработки в различни области [/note][/spoiler]

ПАРТНЬОРИ

Компанията разполага с високо квалифицирани сервизни специалисти, сертифицирани да извършват сервизна поддръжка и ремонт на предлаганата апаратура. Фирмата осигурява инсталиране и запускане в експлоатация на доставеното оборудване, обучение за работа с нея, поема гаранционното и извънгаранционно обслужване на апаратурата, както и снабдяването й с резервни части, голяма част от които са на консигнация. В работата си с клиентите се стремим към високо качество на предлаганите от нас услуги и коректност в деловите взаимоотношения.


Вижте по-голяма карта