в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
31641
болница Цар Фердинанд с. Искрец, кв. Санаториума
07163 2001 | 07163 2571
tzarferdinand(@)abv.bg
www.sanatorium-iskrec.com/

Болницата е създадена през 1908 г. като противотуберкулозен санаториум с указ и дарение от Цар Фердинанд I . Мястото за създаване на санаториума е избрано от специално назначена от Цар Фердинанд комисия, която е пътувала из България и е извършвала измервания на климатичните параметри.

На 29-ти май 2008 година болницата отпразнува своя 100-годишен юбилей. Почетен гост на събитието беше Н.В. Княгиня Мария- Луиза, която откри паметна плоча с лика на дядо си Цар Фердинанд I .

В землището на манастира “Успение Богородично” край село Искрец комисията намира уникални климатични условия, много подходящи за лечение на белодробни заболявания, а именно: 450 метра надморска височина, южен склон, липса на мъгли през цялата година, отлична екологична обстановка.

[note color=“92bd79″]СТРУКТУРА
[spoiler title=“Консултативно-диагностичен блок“ open=“0″ style=“2″] 1. Консултативен кабинет – приемът на пациенти се извършва от лекар със специалност ” Пневмология и фтизиатрия” или “Вътрешни болести”.

2. Клинична лаборатория II-ро ниво на компетентност– ръководи се от лекар със специалност “Клинична лаборатория”.

3. Микробиологична лаборатория I -во ниво на компетентност и периферно ниво по туберкулоза – ръководи се от лекар със специалност “Микробиология”.

4. Лаборатория за функционално изследване на дишането и кръвно-газов анализ – за диагностика на пациентите.

5. Бронхологичен кабинет – диагностиката се извършва от лекар с правоспособност по бронхология.

6. Рентгенологичен кабинет и кабинет за ехография I -во ниво на компетентност – ръководят се от лекар със специалност “Рентгенология”

7. Кабинет за лечебна физкултура и рехабилитация – процедурите се провеждат от методист по лечебна физкултура.[/spoiler] [spoiler title=“Стационарен блок“ open=“0″ style=“2″] Медицинските дейности в болничните отделения се осъществяват в съответствие с медицинския стандарт по “Пневмология и фтизиатрия”.

1. Пневмофтизиатрично отделение /ПФО/ II-ро ниво на компетентност – лекуват се пациенти по клинични пътеки № 96 “Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система” и № 99 “Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност” и пациенти с хронични неспецифични белодробни заболявания.

2.Фтизиатрично отделение /ФО/ II-ро ниво на компетентност – приемат се за долекуване и рехабилитация пациенти с всички форми на белодробна туберколоза.

Лечението се провежда от четирима лекари със специалност “Пневмология и фтизиатрия” и двама лекари със специалност “Вътрешни болести”.[/spoiler] [spoiler title=“Болнична аптека“ open=“0″ style=“2″] Ръководи се от магистър фармацевт.[/spoiler] [spoiler title=“Административно-стопански блок“ open=“0″ style=“2″] 1. Счетоводство

2. Каса

3. Деловодство и вътрешна телефонна централа

4. Болнична кухня и трапезария

5.Стопански служби

– технически работилници

– автосервиз

– болнична пералня

– библиотека[/spoiler] [/note]

В Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд I” се приемат за лечение и рехабилитация следните групи пациенти над 18 години, боледуващи от хронични белодробни заболявания:

1. По договор с РЗОК.
Медицинската дейност се осъществява в клинико-диагностични структури с II-ро ниво на компетентност.

I. По клиничнa пътека № 99 “Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години.

II. По клиничнa пътека № 96 “Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система” при лица над 18 години .
2. По договор с Министерство на здравеопазването.
Болницата провежда продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с неспецифични белодробни заболявания и белодробна туберколоза(-).

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“607×157″ limit=“5″ effect=“random“] [spoiler title=“Информация за пациента“ open=“0″ style=“2″] За приемането на пациенти в СБПФЗДПЛР “Цар Фердинанд I” ЕООД, с.Искрец се изискват следните документи:

I. За пациенти, постъпващи по клинични пътеки

– № 96 – Гнойно – възпалителни заболявания на бронхо – белодробната система.

– № 99 – Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност.

II. За пациенти, постъпващи за долекуване и рехабилитация на хронични неспецифични белодробни заболявания (хроничен бронхит, ХОББ)

1. Направление за хоспитализация № 7, издадено от лекар-специалист по пневмология и фтизиатрия или вътрешни болести или вътрешни болести или алерголог, придружено с етапна епикриза, в която задължително следва да пише, че пациентът се насочва за долекуване и рехабилитация в белодробна болница.

ИЛИ

2. Направление № 3 (талон от специалист – пневмолог или специалист по вътрешни болести), издадено от личния лекар.

ИЛИ

3. Направление за хоспитализация № 7, издадено от личния лекар, в случаите, когато пациентът има епикриза от болница за лечение на белодробно заболяване през последните 3 месеца.

ИЛИ

4. Направление за хоспитализация № 7, издадено от личния лекар, когато пациентът има амбулаторен лист за диспансерен или консултативен преглед при лекар специалист – пневмолог или специалист по вътрешни болести. В амбулаторния лист следва да пише, че пациентът се насочва за продължително лечение и рехабилитация в белодробна болница.

ИЛИ

5. Направление за хоспитализация № 7, издадено от лекар – специалист по вътрешни болести или лекар – пневмолог, когато пациентът има епикриза от болница за белодробно заболяване през последните три месеца.

III. За пациенти, постъпващи за долекуване и рехабилитация на белодробна туберколоза

1. Направление за хоспитализация № 7, издадено от личния лекар специалист – пневмолог, придружено с етапна епикриза, в която задължително следва да пише, че пациентът се насочва за долекуване и рехабилитация в белодробна болница.

ИЛИ

2. Направление № 7 от белодробен диспансер.

ІV. При постъпване пациентите да носят със себе си следните вещи:

1.Прибори за хранене и чаша.
2.Пижама ,чехли джапанки.
3.Спортно облекло, маратонки/гуменки/.
4.Тоалетни принадлежности.

Пациентите ,които желаят да постъпят на лечение в болницата, могат да се запишат предварително на тел. 07163-2001 всеки работен ден от седмицата до 16,00 часа. Лечението на пациентите е напълно безплатно. Храната за пациентите се приготвя ежедневно за всяко хранене в собствена кухня на болницата.[/spoiler]


Вижте по-голяма карта