в Болници, НЗОК
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 1 - Рейтинг: 5,00 от 5)
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
38631
СБАЛДБ София гр. София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов №11
02 8154 210 / 02 952 16 50
sbaldb(@)mail.bg
www.detskabolnica.com

Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски болести – София е единствената в страната самостоятелна специализирана детска болница- национална институция, осъществяваща комплексна, съвременна диагностична, терапевтична, преподавателска, научно изследователска и организационна дейности по проблемите на детското здравеопазване.
Акредитирана е като Университетска болница, Медицински Университет, гр. София.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“607×160″ limit=“6″ effect=“random“]

Нашият девиз е: “Здраве за децата, щастие за семейството”.

В структурата на болницата влизат 7 клиники, с 10 клинични отделения по различни терапевтични профили на детските болести, клинична лаборатория, рентгеново отделение, вирусологична и микробиологична лаборатории.

Уникални и единствени за страната са цитогенетична и скринингова лаборатория за новородените деца с хипотиреоидизъм, центрове за проследяване на бъбречно и чернодробно трансплантирани деца. Таласемичният център е със седемнадесет годишна традиция, като обслужва голям процент от децата с таласемия от цялата страна
В болницата работят като лекари и преподаватели 12 хабилитирани лица (доценти), по различни профили на педиатрията.

Болницата е окомплектована със съвременна апаратура за диагностика и лечение.
[note color=“ddcfe1″] КЛИНИКИ

[spoiler title=“Неантология“ open=“0″ style=“2″]

Клиниката по неонатология е единствената в страната функционираща в рамките на Университетска детска болница и поема контингент за обслужване на всички родилни отделения на гр.София (с изключение на СБАЛАГ “Майчин дом”) и родилните отделения от Западна България.
Клиниката е окомплектована със съвременна апаратура за интензивно лечение на рискови новородени деца и квалифицирани реанимационни екипи.

Основни дейности:

Интензивно лечение на новородени деца от родилните отделения на столицата и цялата страна;
Съвременни методи за изкуствена вентилация в неонаталния период;
Сърфактант терапия при неонатален респираторен дистрес синдром;
Пре- и постоперативна реанимация на новородени с малформация на дихателната и храносмилателна система;
Спешна комплексна диагностика на новородени с церебрална патология (неврологичен статус, ЕЕГ, трансфонтанелна ехография, доплерсонография, ликворна диагностика);
Профилактика и своевременна диагностика и лечение на новородени с ретинопатия;
Научна и преподавателска дейност.
Началник клиника – Доц. Д-р Ралица Георгиева

Телефони:
Клиника по неонатология: 02/ 954 13 97
Сектор: 02/ 81 54 316 / 261[/spoiler] [spoiler title=“Пулмология“ open=“0″ style=“2″]

със отделение за интензивно лечение

Основни дейности:

Интензивно лечение на деца, нуждаещи се от дихателна реанимация;
Спешна диагностика и лечение на коматозни състояния;
Интензивно лечение на шокови състояния в детската възраст;
Лечение на остри пневмонии, бронхиална астма и други заболявания на дихателната система;
Диагностика и лечение на спешни състояния от всички области на педиатрията.
Телефони за връзка: 81 54 201; 953 28 67[/spoiler] [spoiler title=“Нефрология и хемодиализа“ open=“0″ style=“2″]

Единствената специализирана клиника по детска нефрология, с единственият център по детска хемодиализа в страната.

Основни дейности:

Диагностика и лечение на всички вродени и придобити заболявания на отделителната система;
Диализно лечение- хемодиализа и перитонеална, на деца с хонична бъбречна недостатъчност;
Предтрансплатационна подготовка и посттрансплатационно наблюдение на деца с бъбречна трансплантация;
Съвременна функционална и образна диагностика на заболявания на отделетелната система при деца.
Телефони за връзка:
Нефрология – 81 54 325 / 346
Хемодиализа – 81 54 322; 952 00 51[/spoiler] [spoiler title=“Ревматология, кардиология и хематология“ open=“0″ style=“2″]

 

Като структура на тази Клиника в специализираният детски таласемичен център се осъществява диагностика, лечение, наблюдение и профилактика на децата болни от таласемия. Чрез изградената към болницата комисия по Наредба № 34 на МЗ за лечение със скъпоструващи медикаменти, на малките пациенти се осигурява живот без или с минимални усложнения от провежданата субституираща терапия. Наличието на висококвалифицирани специалисти от всички области на педиатрията позволява осъществяването на необходимите консултации и изследвания за тези деца.
Клиниката е единствената база за обучение на лекари специалисти по детска ревматология, като висококвалифицираните кадри са консултанти в областта на детската ревматология за цялата страна.

Основни дейности:

Диагностика и лечение на деца със системни заболявания на съединителната тъкан;
Диагностика и лечение на деца с възпалителни ставни заболявания, както и на редки ревматични заболявания;
Диагностика и лечение на деца с неясни температурни състояния;
Диагностика и лечение на деца с артериална хипертония, възпалителни и дегенеративни заболявания на миокарда, перикарда и съдовете, ритъмни и проводни нарушения;
Пренатална диагностика на сърдечно- съдови заболявания за цялата страна, чрез фетална ехокардиография.
Телефон за връзка: 02/ 81 54 221 / 236 / 276[/spoiler] [spoiler title=“Гастроентерология“ open=“0″ style=“2″]

Основни дейности:

Диагностика и лечение на деца с гастроинтестинална патология от цялата страна;
Подготовка на деца за чернодробна трансплантация и тяхното посттрансплантационно проследяване;
Комплексна диагностика и лечение на деца с чернодробни заболявания и чернодробна недостатъчност;
Функционална, имунологична, ендоскопска, биопсична и хистологична диагностика на заболявания на горните и долни отделения на гастроинтестиналния тракт и тяхното съвременно лечение, полипектомия, рН-метрия, дихателен водороден тест; клиниката е единственото място в България, където се изследват антиендомизиумни антитела;
Комплексно изследване и лечение на малабсорбционния синдром в детската възраст;
Комплексно изследване и лечение на деца с хранителна алергия от цялата страна;
Телефон за връзка: 81 54 326 / 327[/spoiler] [spoiler title=“Ендокринология, диабет и генетични заболявания“ open=“0″ style=“2″]

Основни дейности:

В отделението по ендокринология се осъществява диагностика и лечение на деца от цялата страна от 0 – 18 години с ендокринни заболявания, вродени и придобити костни заболявания, метаболитни болести, хромозомни болести и малформативни синдроми свързани с нарушения в растежа и половото развитие. Прилагат се най- новите достижения на функционалната, образната и хормоналната диагностика.
Телефони за връзка: 81 54 281/318

В отделението по диабет се осъществява диагностика и лечение на деца със захарен диабет от 0- 18 години; установяване на предразположение и профилактика на захарния диабет; метаболитен скрининг; обучение на деца с диабет и техните семейства; диагноза и лечение на затлъстяването в детската възраст; диагноза и лечение на хипогликемичен синдром;
Телефони за връзка: 81 54 241/ 257

В отделение “Клинична генетика” се осъществява диагностика и лечение на деца с метаболитни заболявания, с дизморфични синдроми, с умствена изостаналост. Извършват се пренатална диагностика, генетични консултации при репродуктивна недостатъчност, биохимичен и ултразвуков скрининг при бременни
Телефон за връзка: 81 54 341[/spoiler] [spoiler title=“Неврология“ open=“0″ style=“2″]

Клиниката по детска неврология е единствената университетска детска клиника, отворена 24 ч. в денонощието, за обслужване на деца до 18 год.възраст, със спешни неврологични състояния. В клиниката се хоспитализират деца със заболявания на нервната система, мускулни заболявания, умствено изоставане.

Основни дейности:

планов прием на неврологично болни деца с цел диагностично уточняване и лечение.
Спешен прием на болни от гр. София и страната, нуждаещи се от неврологична помощ.
Извършват се високоспециализирани дейности – ЕЕГ, ЕМГ и предизвикани потенциали /слухови, зрителни и соматосензорни/, както и трансфонтанелна ехография.

Телефони за връзка: 81 54 271/ 317[/spoiler] [/note] [note color=“b7d3d8″]ЛАБОРАТОРИИ
[spoiler title=“Клинична лаборатория“ open=“0″ style=“2″]

Лабораторията е специализирана за работа с деца и извършва комплексна диагностика на заболяванията в детската възраст. Това се осъществява благодарение на: •много широк спектър от хематологични, биохимични, уринни показатели, кръвногазов анализ, електролити, индивидуални белтъци, копрологични изследвания, изследвания на пунктати и др.; •съвременни автоматични анализатори с голям капацитет; •микрометоди – хематологични и биохимични.
Клиничната лаборатория работи денонощно.

Телефони: 02/ 81 54 233 / 243 / 311[/spoiler] [spoiler title=“Вирусологична лаборатория“ open=“0″ style=“2″]

Вирусологична лаборатория е специализирана за диагностика на вирусни инфекции в детската възраст.
Отделен сектор в лабораторията е молекулярната диагностика на вирусните инфекции. С въведения от 1995 год. метод – Верижна полимеразна реакция, се изследват проби за откриване на нуклеиновите киселини на различни вируси. Това изследване е от особено значение за мониторирането и лечението на тези инфекции.
Респираторните вирусни инфекции се диагностицират с бърз имунофлуоресцентен метод. Изследват се и ентеровирусни инфекции.
Телефони: 02/ 81 54 273 / 337[/spoiler] [spoiler title=“Цитогенетична лаборатория“ open=“0″ style=“2″]

Лабораторията по цитогенетика извършва постнатална цитогенетична диагностика чрез хромозомен анализ при деца с малформативни синдроми, изоставане в нервно-психичното развитие, разстройства в половото развитие и микроделеционни синдроми, при техните родители и родственици при необходимост, както и на пациенти с репродуктивни нарушения – спонтанни аборти, мъртвораждания, раждане на
деца с малформативни синдроми, стерилитет. Лабораторията обслужва клиниките на СБАЛДБ, СБАЛАГ,,Майчин дом”, други здравни заведения в София и страната.

Лабораторията по цитогенетика участва в провеждането на цитогенетична диагностика в рамките на Националната програма за профилактика на наследствените болести и предразположения.

Началник Цитогенетична лаборатория –
Д-р И. БОНЕВА, генетика

Телефони: 02/ 81 54 203 / 320[/spoiler] [spoiler title=“Микробиологична лаборатория“ open=“0″ style=“2″]

Микробиологична диагностика на инфекции и инфекциозни заболявания.
Лабораторията извършва следните изследвания на клинични материали от:

 • ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА;
 • УРОГЕНИТАЛНА СИСТЕМА;
 • РАНЕВИ/ ГНОЙНИ СЕКРЕТИ;
 • ОЧНИ СЕКРЕТИ;
 • ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ;
 • ПУНКТАТИ;
 • ДРЕНАЖИ;
 • КАТЕТРИ;
 • ХЕМОКУЛТУРИ;
 • СЕРУМ за AST/ специфичен /;
 • ЛИКВОРИ ОКОЛНА СРЕДА;

Tелефони:
Началник лаборатория – д-р Юлия Димитрова – тел.: 02/ 8154 293
Лаборатория: 02/ 8154 330[/spoiler] [/note] [spoiler title=“Рентгеново отделение“ open=“1″ style=“1″]

Извършване на пълен обем конвенционални и контрастни рентгенови изследвания на:

 • Дихателна система;
 • Храносмилателна система;
 • Отделителна и пикочополова система;
 • Костноставна система;
 • Сърдечносъдова система и др.

Отделението е специализирано в рентгеновата диагностика на заболяванията в детската възраст с богат опит в диагностициране на рядко срещащите се в практиката костни дисплазии, вродени аномалии и заболявания в неонаталния период.

Телефони:
Лекари: 02/ 815 43 33
Лаборанти: 02/ 815 42 60[/spoiler] [spoiler title=“Скрининг и функционална ендокринологична диагностика“ open=“0″ style=“1″]

НЕОНАТАЛЕН ТИРЕОИДЕН СКРИНИНГ

Първично изследване на всички новородени от цялата страна чрез определяне на ТСХ в суха капка кръв;
Потвърждаване на скринингдиагнозата чрез определяне на ТСХ и Т4 в серума;
Започване на ранно хормонално заместително лечение с L-тироксин;
Мониториране на ефекта от лечението;
Поставяне на окончателна диагноза след навършване на 2-годишна възраст.

ФУНКЦИОНАЛНА ХОРМОНАЛНА ДИАГНОСТИКА

При деца с изоставане в растежа за доказване на дефицит на растежен хормон;
При деца с множествен дефицит на хипофизарни хормони преди и в хода на лечението с рекомбинантен човешки растежен хормон;
Определяне на кандидати за ДНК-анализ на хипофизарни транскрипционни фактори въз основа на хормоналния фенотип;
Изолиране на ДНК;
Ендокринна диагностика при деца с хронични заболявания: тип I диабет, таласемия, синдром на Търнер, синдром на Даун.

Началник лаборатория – Доц. д-р Ива Стоева

Телефони:
Началник: 02/ 81 54 323
Лаборатория: 02/ 81 54 253[/spoiler]


Вижте по-голяма карта