в Лаборатории
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
31315
Тъканна банка БУЛГЕН гр. София, ул. Христо Благоев No 25
02 829 91 70 | 0878 133 758
info@bulgen.com
www.bulgen.com

Тъканна Банка – БУЛГЕН АД представлява предприятие на регистрираното по Търговския закон акционерно дружество “Тъканна Банка – БулГен ” – Ф.Д. No 2255/2006 на Софийски градски съд, гр. София, 7 с-в с 100% частна собственост. Тъканна банка БУЛГЕН е българско лечебно заведение и всички дейности се извършват в България.

Първоначално тъкaнната банка е регистрирана с име Национална Клетъчна Банка, като в последствие е пререгистрирана на БулГен. БулГен извършва дейност съгласно разпоредбите на “Закон за трансплантации на органи, тъкани и клетки” и “Закон за лечебните заведения”.

bulgen

Регистрирания предмет на дейност е: Вземане, изследване, съхраняване и преработване на клетки, тъкани и органи с медицински цели.

[spoiler title=“СЕРТИФИКАТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ open=“0″ style=“2″] Разрешения от “Изпълнителна агенция по трансплантациите” към Министерство на здравеопазването: No3/03.11.2006г., Разрешение No3a/16.01.2007г., Разрешение No6/03.07.2009г. и Разрешение 5/26.11.2010г. БУЛГЕН е администратор на лични данни и има удостоверение издадено от “Комисията за защита на личните данни” – Удостоверение No 0049432. ISO 9001:2008 сертификат ANAB и ISO 9001:2008 сертификат UKAS.
[/spoiler] [spoiler title=“УПРАВЛЕНИЕ НА БулГен“ open=“0″ style=“2″] Тъканна банка – БУЛГЕН АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Управлението на БУЛГЕН представлява обособен процес на управленски решения свързани със стратегическото и оперативно управление на търговското дружество и дейността, анализи, изготвяне на вътрешни разпоредби (процедури, инструкции, протоколи, длъжностни характеристики и др.) и контрол върху спазването им.

Управлението на БУЛГЕН се осъществява от Общото събрание, Съвет на директорите състоящ се от шест члена в това число Изпълнителен директор и Прокурист. Цялостното управление на дейността се осъществява съгласно устава на дружеството. Съвета на директорите осъществява контролни функции по отношение на оперативното ръководство на дейността в лицето на Изпълнителния директор и Прокуриста.

Управлението на медицинската дейност в БУЛГЕН представлява обособен процес на управленски решения, анализ на медицинската дейност, изготвяне на вътрешни разпоредби (процедури, инструкции, протоколи, длъжностни характеристики и др.) и контрол върху спазването им. То се извършва от правоспособен лекар с призната специалност и допълнителна квалификация по “Здравен мениджмънт” в съотвествие със Закона за лечебните заведения. Управлението на тъканната банка е обособено в длъжността “Изпълнителен директор”.

Изпълнителния директор е член на съвета на директорите. Управлението на търговските, финансовите, трудово-правните и други дейности, не касаещи пряко медицинската дейност се осъществява от Прокурист по ред установен в устава на търговското дружество, Търговсия закон и договора за прокура.
[/spoiler]

Екипът в БулГен се състои от водещите специалисти в България в областа на работата със стволови клетки и лабораторна дейност. Създадени са специализирани раборатории в които се извършват дейностите със съответните видове стволови клетки, научна лаборатория и криобанка.

[box title=“Защо да съхраним?“ color=“#339966″] ♦ Това е шанс само веднъж в живота на съвременния човек, защото е обвързан с неговото раждане.

Тази възможност не са я имали децата родени преди 2004 г. в Европа. По време на раждането на детето може да се вземе биологичен материял, от който да бъдат изолирани хемопоетични и мезенхимни стволови клетки.

Най-младите, най-жизнените и най-активните стволови клетки са тези, които са изолирани от пъпната кръв и тъкан.

Най-младите, най-жизнените и най-активните стволови клетки са тези, които са изолирани от пъпната кръв и тъкан. Само тези стволови клетки не са обременени от процесите на стареене, което ги прави по-подходящи да се трансформират в други видове клетки, т.е. те са по-ефективни – по-малъкй брой клетки са необходими за постигане на желания терапевтичен ефект.

Без болка и без травма.

Вземането на биологичните материали се извършва след раждането на бебето. Това прави манипулацията абсолютно е безопасна за новороденото, също безболезнена и безрискова за майката.

Съхранението на стволови клетки в България (в БулГен) е предимство.

При извършването на всички лабораторни дейности по обработката на кръвта и тъканта от пъпна връв, извличането на стволовите клетки и тяхното дълготрайно съхранение на едно място в БулГен, се избягват всякакви рискове свързани с посредници (трети лица при извършваните дейности), по-малко време от раждането до заповане на обработката (резултата е повече годни за съхранение стволови клетки), премахване на рисковете при дълго транспортиране и преминаване на граници.


[button link=“http://www.bulgen.com/?page_id=140″ color=“#339966″ size=“4″ style=“4″ dark=“1″ radius=“auto“ target=“blank“]Стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв[/button] [button link=“http://www.bulgen.com/?page_id=143″ color=“#339966″ size=“4″ style=“4″ dark=“1″ radius=“auto“ target=“blank“]Стволови клетки от мастна тъкан[/button] [/box] [note color=“fdf8f8″] ЗАЩО СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ СА ТОЛКОВА ВАЖНИ?


Стволовите клетки са в същината и основата на регенеративната (възстановителна) медицина, като по този начин са основен инструмент за възобновяване, възстановяване или изграждане отново на увредени органи и тъкани в човешко тяло с медицински или козметични цели.

Целите за тази нова насока в медицината са твърде разнообразни и обхващат области като лечение на дегенеративни заболявания на нервната система (болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер), сърдечно-съдови заболявания (сърдечен инфаркт, атеросклеротични промени на съдовете), онкологични и хематологични заболявания (левкемии), ендокринни заболявания (захарен диабет), генетични заболявания (таласемия, анемия на Фанкони), травматични и ортопедични заболявания.

Не по-малко внимание и усилия се посвещават на възможността за коригиране на кожни дефекти след травми, както и корекции с козметични цели. Списъкът на областите, обхванати от регенеративната медицина постоянно се увеличава с нови болестни единици. За първи път науката повярва, че организмът има шанс, че има своите резервни части и те се раждат именно от стволовите клетки.
[/note]