в Лаборатории
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
3706

Тъканна банка БУЛГЕН

Тъканна банка БУЛГЕНАдрес на Тъканна банка БУЛГЕН гр. София, ул. Христо Благоев No 25
Телефони 02 829 91 70 | 0878 133 758
Email info@bulgen.com
официален сайт на Тъканна банка БУЛГЕН www.bulgen.com

БУЛГЕН

Тъканна Банка – БУЛГЕН АД представлява предприятие на регистрираното по Търговския закон акционерно дружество “Тъканна Банка – БулГен ” – Ф.Д. No 2255/2006 на Софийски градски съд, гр. София, 7 с-в с 100% частна собственост. Тъканна банка БУЛГЕН е българско лечебно заведение и всички дейности се извършват в България.

Първоначално тъкaнната банка е регистрирана с име Национална Клетъчна Банка, като в последствие е пререгистрирана на БулГен. БулГен извършва дейност съгласно разпоредбите на “Закон за трансплантации на органи, тъкани и клетки” и “Закон за лечебните заведения”.

bulgen

Регистрирания предмет на дейност е: Вземане, изследване, съхраняване и преработване на клетки, тъкани и органи с медицински цели.

СЕРТИФИКАТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ
Разрешения от “Изпълнителна агенция по трансплантациите” към Министерство на здравеопазването: No3/03.11.2006г., Разрешение No3a/16.01.2007г., Разрешение No6/03.07.2009г. и Разрешение 5/26.11.2010г. БУЛГЕН е администратор на лични данни и има удостоверение издадено от “Комисията за защита на личните данни” – Удостоверение No 0049432. ISO 9001:2008 сертификат ANAB и ISO 9001:2008 сертификат UKAS.
УПРАВЛЕНИЕ НА БулГен
Тъканна банка – БУЛГЕН АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Управлението на БУЛГЕН представлява обособен процес на управленски решения свързани със стратегическото и оперативно управление на търговското дружество и дейността, анализи, изготвяне на вътрешни разпоредби (процедури, инструкции, протоколи, длъжностни характеристики и др.) и контрол върху спазването им.

Управлението на БУЛГЕН се осъществява от Общото събрание, Съвет на директорите състоящ се от шест члена в това число Изпълнителен директор и Прокурист. Цялостното управление на дейността се осъществява съгласно устава на дружеството. Съвета на директорите осъществява контролни функции по отношение на оперативното ръководство на дейността в лицето на Изпълнителния директор и Прокуриста.

Управлението на медицинската дейност в БУЛГЕН представлява обособен процес на управленски решения, анализ на медицинската дейност, изготвяне на вътрешни разпоредби (процедури, инструкции, протоколи, длъжностни характеристики и др.) и контрол върху спазването им. То се извършва от правоспособен лекар с призната специалност и допълнителна квалификация по “Здравен мениджмънт” в съотвествие със Закона за лечебните заведения. Управлението на тъканната банка е обособено в длъжността “Изпълнителен директор”.

Изпълнителния директор е член на съвета на директорите. Управлението на търговските, финансовите, трудово-правните и други дейности, не касаещи пряко медицинската дейност се осъществява от Прокурист по ред установен в устава на търговското дружество, Търговсия закон и договора за прокура.

Екипът в БулГен се състои от водещите специалисти в България в областа на работата със стволови клетки и лабораторна дейност. Създадени са специализирани раборатории в които се извършват дейностите със съответните видове стволови клетки, научна лаборатория и криобанка.

Защо да съхраним?
Това е шанс само веднъж в живота на съвременния човек, защото е обвързан с неговото раждане.

Тази възможност не са я имали децата родени преди 2004 г. в Европа. По време на раждането на детето може да се вземе биологичен материял, от който да бъдат изолирани хемопоетични и мезенхимни стволови клетки.

Най-младите, най-жизнените и най-активните стволови клетки са тези, които са изолирани от пъпната кръв и тъкан.

Най-младите, най-жизнените и най-активните стволови клетки са тези, които са изолирани от пъпната кръв и тъкан. Само тези стволови клетки не са обременени от процесите на стареене, което ги прави по-подходящи да се трансформират в други видове клетки, т.е. те са по-ефективни – по-малъкй брой клетки са необходими за постигане на желания терапевтичен ефект.

Без болка и без травма.

Вземането на биологичните материали се извършва след раждането на бебето. Това прави манипулацията абсолютно е безопасна за новороденото, също безболезнена и безрискова за майката.

Съхранението на стволови клетки в България (в БулГен) е предимство.

При извършването на всички лабораторни дейности по обработката на кръвта и тъканта от пъпна връв, извличането на стволовите клетки и тяхното дълготрайно съхранение на едно място в БулГен, се избягват всякакви рискове свързани с посредници (трети лица при извършваните дейности), по-малко време от раждането до заповане на обработката (резултата е повече годни за съхранение стволови клетки), премахване на рисковете при дълго транспортиране и преминаване на граници.


Стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв Стволови клетки от мастна тъкан
ЗАЩО СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ СА ТОЛКОВА ВАЖНИ?


Стволовите клетки са в същината и основата на регенеративната (възстановителна) медицина, като по този начин са основен инструмент за възобновяване, възстановяване или изграждане отново на увредени органи и тъкани в човешко тяло с медицински или козметични цели.

Целите за тази нова насока в медицината са твърде разнообразни и обхващат области като лечение на дегенеративни заболявания на нервната система (болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер), сърдечно-съдови заболявания (сърдечен инфаркт, атеросклеротични промени на съдовете), онкологични и хематологични заболявания (левкемии), ендокринни заболявания (захарен диабет), генетични заболявания (таласемия, анемия на Фанкони), травматични и ортопедични заболявания.

Не по-малко внимание и усилия се посвещават на възможността за коригиране на кожни дефекти след травми, както и корекции с козметични цели. Списъкът на областите, обхванати от регенеративната медицина постоянно се увеличава с нови болестни единици. За първи път науката повярва, че организмът има шанс, че има своите резервни части и те се раждат именно от стволовите клетки.