в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
313141
Четвърта МБАЛ София гр.София бул.Македония 38
02 953 2485
mbal4(@)abv.bg
www.zdravenspravochnik.com/?p=6184

„IV МБАЛ – София“ ЕАД е разположена в две отделни сгради в София – на бул. „Македония“ 38 и на бул. „Монтевидео“ 21.
Болницата е напълно обновена и реконструирана, оборудвана с модерна медицинска апаратура. Медииинските дейности се осъществяват от висококвалифицирани лекари и медицински специалисти според правилата на добрата медицинска практика и приетите национални стандарти за лечение. Операционните зали са оборудвани с климатична инсталация, централна газостанция и съвременна техника за микроинвазивна хирургия. Болницата разполага с централна стерилизационна, нови стационарни и подвижни рентгенови апарати, модерни ехокардиографи, ендоскопска, хирургична, анестезиологична и лабораторна апаратура. Стаите са със самостоятелен санитарен възел и комфортно обзавеждане, снабдени са със звънчева система и кабелна телевизия.

„IV МБАЛ-София” ЕАД приема пациенти от цялата страна по клинични пътеки, съгласно договор със НЗОК, както и пациенти от град София, чиито заболявания се извън обхвата на НЗОК, съгласно договор със Столична община.
Болницата разполага с утвърден ценоразпис за платени медицински услуги от пациенти. Има сключени договори с доброволни здравноосигурителни фондове:
„ЗОК ФИ ХЕЛТ“ АД, „ЗОК България Здраве“, ЗОФ „ДАЛЛ БОГГ-Живот и здраве“ ЕООД, „Евро инс – Здравно осигуряване“ АД, „Здравно осигурителен институт” АД, ЗОК „Надежда” АД.
[spoiler title=“Медицински център Св. Стефан – София“ open=“0″ style=“2″]

На територията на лечебното заведение има разкрит Медицински център “Св. Стефан – София” ЕООД за специализирана и високоспециализирана извънболнична медицинска помощ. Той е основан през 2007 г. като дъщерно дружество на “ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” АД. Разположението на структури за болнична и доболнична помощ в една сграда, предоставя уникалната възможност медицинското обслужване да се извършва в един напълно завършен цикъл – от диагнозата до крайния клиничен резултат.

Мц “Св. Стефан – София” разполага със СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ, 2 кабинета за функционална диагностика и 2 Медико-диагностични лаборатории – КЛИНИЧНА И МИКРОБИОЛОГИЧНА, оборудвани със съвременна и модерна апаратура.
МЦ “Св. Стефан – София” предлага следните медицински услуги:
Специализирани прегледи, консултации и лабораторни изследвания – на пациенти с направления от всички семейни лекари на града и страната /Сключен договор с НЗОК/; платени прегледи по утвърден ценоразпис;
Абонаментно обслужване на корпоративни клиенти;
Издаване на медицински удостоверения и други мед. документи
Обслужване на пациенти по домовете

Работно време: Работното време на Медицински център “Св. Стефан – София” е от 10 до 17 ч. Желателно е пациентите предварително да си запазят час за преглед на тел: 953 24 85.
Специализирани кабинети – в падащ прозорец да се съдържа информацията от последващите 5 точки
К-т Вътрешни болести – Д-р Галина Лачкова
Ендокринологичен к-т – Д-р Людмила Любенова
К-т медицинска онкология – Д-р Кристиян Костов
Хирургичен к-т – Д-р Тодор Кошов
Анестезиологичен к-т – Д-р Панчо Панчев

Кабинети за функционална диагностика в падащ прозорец да се съдържа информацията от последващите 2 точки
Ехографски кабинет: ехокардиография; ехография на коремни органи, щитовидна жлеза, млечна жлеза и др.
Функционален к-т: велоергометрия, EKG и RR холтер – 24 часов запис

Медико-диагностични лаборатории в падащ прозорец да се съдържа информацията от последващите 2 точки
Клинична лаборатория – Д-р Мариянка Павлова
Микробиологична лаборатория – Д-р Стефанка Бобчева
[/spoiler]

„IV МБАЛ-София” ЕАД е с акредитаиионна оценка „Отличен – 5 звезди“.
Разполага с 95 легла разпределени в пет отделения:
Хирургично отделение
Урологично отделение
ОАИЛ – падащ прозорец
l-во Вътрешно oтдeлeние
II-ро Вътрешно отделение

Диагностично-консултативен блок:
1.Хирургичен кабинет
2.Терапевтичен кабинет
3.Урологичен кабинет
4.Ехографски кабинет за конвенционална ехография на коремни органи и малък таз.
5.Кабинет за доплер ехографии и интервенционална диагностика.
6.Спирометрия
7.Кабинет по горна и долна ендоскопия
Дейност

Функционални гастроентерологични изследвания:
Гастроскопия, Горнаендоскопска полипектомия, Фибросигмоидоскопия, Фиброколоноскопия, Фиброколоноскопска полипектомия, Ректороманоскопия, Ретроградна холангеопанкреатография

Функционално кардиологични изследвания:
ЕКГ, Ехокардиография, 24 часа ЕКГ по Холтер, 24-часово мониториране на артериалното налягане и сърдечна честота, Велоергометрия, Ранен постинфарктен велотест.

Лаборатории и отделения, без легла:
Отделение по патологоанатомия – падащ прозорец. Информация за отделението (стр.8)
Образна диагностика – падащ прозорец. Информация за отделението (стр.8)
Клинична лаборатория – падащ прозорец. Информация за отделението (стр.9)
Микробиологична лаборатория – падащ прозорец. Информация за отделението (стр.10)

Към „IV-та МБАЛ-София“ ЕАД има разкрити две териториални експертни лекарски комисии:
ТЕЛК 1- намира се в сградата на ДKЦ XX, жк. Борово, бул. „Генерал Стефан Тошев“ № 15-17, к-т 147, тел. 02/ 856 90 54
ТЕЛК 2 – в сградата на ДКЦ VII, бул. „Мария Луиза“ № 191, тел. 02/ 931 30 52
[note color=“bfd4ff“]ОТДЕЛЕНИЯ
[spoiler title=“Хирургично отделение“ open=“0″ style=“2″] Отделението разполага с 18 легла. Извършва се пълния обем хирургична дейност в областта на коремната и обща хирургия:
Хернии;
Жлъчно-каменна болест чрез рутинна и миниинвазивна хирургия;
Заболявания на хранопровода, стомаха и дуоденума;
Тумори на дебелото, тънкото черво и ректума;
Заболявания на черния дроб;
Заболявания на панкреаса;
Заболявания на гърдата /затворен лечебно-диагностичен процес: мамография, ехография, съвременна оперативна техника, онкологичен комитет/
Консервативно лечение на съдови заболявания;
Заболявания на щитовидната жлеза;
Диабетни гангрени.
Доброкачествени и злокачествени заболявания на кожата и подкожието.

Операционния блок на ХО е съставен от три кондиционирани операционни зали и разполага със съвременна ултразвукова хирургична система; лапароскопски набор за миниинвазивна хирургия; аргон-плазмен коагулатор; мобилен рентгенов апарат; HAL система и модерен инструментариум и апаратура.
В Отделението е създаден сектор по еднодневна хирургия, миниинвазивни и ендоскопски оперативни интервенции и такива от областта на пластичната и естетична хирургия.

Телефони за контакт:
ХО – 02/ 953 25 07;
Приемен кабинет: 201
Лекарски кабинет: 401
Мед. сестри: 404
Мед. секретар: 410

Екип:
Д-р Аркади Иванов – тел. 02/954 48 25
Специалисти: Проф. Г. Киров
Д-р Т. Кошов
д-р П. Попов
д-р Кр. Габраков
д-р И. Трифонов[/spoiler] [spoiler title=“Урологично отделение“ open=“0″ style=“2″]

Урологично отделение разполага с 17 легла. Основната дейност на Отделението е свързана с лечението на пациенти с обструктивни уропатии, като:
Аденом на простатната жлеза;
Стриктура на уретрата;
Калкулоза – бъбречна, уретерна и мехурна.
Особени усилия се прилагат при лечението на неоплазмите на пикочния мехур, като лечебната тактика е
съобразена със съвремените световни тендениии.
Отделението разполага с ултразвуков литотриптер за безкръвно лечение на бъбречни, уретерни и мехурни камъни. Пълен комплект трансуретрално оборудване и оптична видео-система, което прави операцията екипна.
Отделението може да предложи съвременно лечение по следните нозологични единици:
Уретеролитиаза с най-разнообразна топика;
Аденом и карцином на простатната жлеза;
Стриктура на уретрата;
Заболяване на тестисите – тумори с лимфна дисекция, крипторхизъм;
Карцином на пикочния мехур; карцином на бъбрека с абдоминален достъп и лимфна дисекция. При
необходимост с нефроуретеректомия и парциална резекиия на мехура;
Малформативни уропатии – пиелопластика, транспозиции, нефропексии и уретероиистонеостомии;
Бъбречна поликистоза – лечение с перкутанни техники и перкутанен
дифинитивен дренаж;
Козметични операции – фимоза, операции при индураиио, пенис пластика.
Лечение на инконтиненция
Лечение на сексуални разстройства при мъже и жени

Телефон за контакти:
УО – 02/ 953 17 06
приемен кабинет: 303
Лекарски кабинет: 701
Мед. сестри: 704

Екип:
Начаник отделение: д-р Р. Серафимова тел. 02/ 953 17 06
Специалисти: д-р Ц. Генчев
д-р М. Колев
д-р К. Радонов [/spoiler] [spoiler title=“Отделение за анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/“ open=“0″ style=“2″]

Отделението осигурява целият обем анестезиологична помош, необходим за операционната дейност,
осъществява интензивно лечение на болни в критично състояние и реанимационни мероприятия на територията на цялата болница.
ОАИЛ разполага с отлична материална база и е в съответствие с националните стандарти по анестезиология и интензивно лечение. Обособено е в три интензивни зали, което е предпоставка за профилактика на вътреболничните инфекции. Отделението е оборудвано с нова модерна апаратура за анестезия, изкуствена белодробна вентилация, наблюдение на основните жизнени функции и е в обем, достатъчен за обема дейност в отделението.

Телефон за контакти:
Регистратура на болницата: 953 24 85
Септична интензивна зала: 302
Урологична интензивна зала: 502
Асептична интензивна зала: 302

Екип:
Начаник отделение: д-р П. Панчев тел. 953 24 85/в.307
Специалисти: доц. Е. Пазванска
д-р Св. Ненчева
д-р Н. Нинов
д-р Вл. Димитров
д-р Я. Данчов
д-р Т. Тучиян [/spoiler] [spoiler title=“Първо вътрешно отделение“ open=“0″ style=“2″]

Отделението разполага с 33 легла, обособени в три сектора:
Интензивен кардиологичен сектор (ИКС) – лечение на пациенти с остър миокарден инфаркт, остри ритьмни и проводни нарушения, остра сърдечна слабост. По всяко време на денонощието има готовност за спешна рентгенова и ехографска диагностика
гастроентерологичен сектор – интервенционална диагностика и лечение
кардиологичен сектор
Първо вътрешно отделение на „IV-та МБАЛ-София“ АД извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри и хронични обострени заболявания.
I-во ВО осъществява болнична помощ за активно лечение чрез:
Диагностика, лечение и интензивно наблюдение на остри сърдечно-съдови заболявания;
Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извън-
болнична помош;
Диагностика, лечение и рехабилитация на хронични обострени състояния;
Ендоскопски лечебни и диагностични процедури;
Специализирана апаратна диагностика на сърдечно-сьдовата система;
Ехографски интервениионални процедури;
Контролни прегледи на изписани болни;
Диагностика и лечение на ендокринни заоблявания
Зала за обучение на диабетно болни пациенти

Телефон за контакти:
02/ 953 25 98
Регистратура: 953 24 85
приемен кабинет: 203
Лекарски кабинет: 302
Мед. сестри: 605
ИКС: 601

Екип:
Начаник отделение: д-р Г. Пенчева тел.953 24 85/в. 309
Специалисти: д-р Г. Жлебинкова
д-р К. Костов
д-р Ст. Маджаров
д-р В. Дойчева
д-р А. Арсова
д-р Т. Христова
д-р Р. Драганова
д-р В. Цветкова
д-р И. Минчев [/spoiler] [spoiler title=“Второ вътрешно отделение“ open=“0″ style=“2″]

Второ вътрешно отделение се намира на бул.“Монтевидео“ 21. Разположено е в един от екологичните квартали София. Разполага с 21 легла. Лекуват се болни със сърдечни, белодробни, хематологични, нефрологични, ендокринни и др. вътрешни заболявания.
Отделението разполага с добра материална база. Болничните стаи са с по 3 легла, самостоятелен санитарен възел, тераса.

Телефон за контакти:
02/ 437 23 51/52

Екип:
Начаник отделение: д-р Д. Савова
Специалисти: д-р Ю. Проданова
д-р А. Момчилова
д-р М. Малчев
д-р Л. Иванова
д-р И. Павлова
д-р Л. Любенова

[/spoiler] [spoiler title=“Отделение по патологоанатомия“ open=“0″ style=“2″]

В отделението no патологоанатомия се извършват цитологични, биопсични изследвания и аутопсии.

Телефон за контакти:
02/ 953 24 85/в.103

Екип:
Начаник отделение: д-р П. Тачев
[/spoiler] [spoiler title=“Отделение по образна диагностика“ open=“0″ style=“2″]

Осъществява висококачествена, широкоспектърна образна диагностика на хоспитализирани и амбулаторни
пациенти чрез прилагане на съвременни методи и осигуряване непрекъснатост на терапевтичния процес и максимално разширен пакет от съответни на обшоприетите стандарти образно-диагностични дейности и процедури:
Рентгеноскопии и графии;
Контрастни рентгенови изследвания на храносмилателната и отделителната система;
Абдоминална ехография;
Ехография на млечни жлези;
Ехография на щитовидна жлеза;
Мамографии и др.
Наличната апаратура в Отделението е нова и позволява извършването на всички конвенционални
рентгеноскопични и рентгенографични изследвания и процедури на: кости, бял дроб и сърце, БУМ, венозни урографии, цистографии, хранопровод, стомах, иригография и др.
В сектора за УЗД се обслужват както лежащо болни, така и амбулаторни пациенти. Ехографията е основен метод в диагностичния алгоритъм при заболяване на паренхимните органи.
Мамологичното изследване в „IV МБАЛ-София“ЕАД е комплексно и включва клиничен преглед, ехография на мл. жлези, конвенционални мамографии с възможност за провеждане на допълнителни инвазивни диагностични /биопсии/ и терапевтични процедури /пункции/. Ултразвуковото изследване е важен етап в ранната диагностика на бенигнени и малигнени процеси в млечната жлеза. То
е неинвазивно, нелъчеобременявашо, което позволява контролни прегледи в кратък интервал и подпомага
терапевтичните процедури. Именно това го прави подходящ метод за диагностика при девойки и млади жени.
Мамографията е рентгенов метод за ефективно и точно долавяне на патологични промени в най-ранен етап, често преди те да са забелязани от пациента и неговия лекар. Провеждането на редовни клинични и мамографски прегледи се оказва решаващо за съхранение на здравето и живота на всяка жена.

Телефон за контакти:
02/ 953 24 85
Регистратура: 254
Мамографии: 209
Ренгенографии, Скопии: 210

Екип:
Начаник отделение: д-р М. Маркова тел.953 24 85/в.208
Специалисти: д-р В. Икономова
[/spoiler] [spoiler title=“Клинична лаборатория“ open=“0″ style=“2″]

Разполага със съвременна апаратура за лабораторни изследвания:
Хематологичен анализатор;
Биохимичен анализатор;
Йонселективен анализатор, К, Na;
Коагулометьр;
Кръвно-газов анализатор;
Имуноанализатор.

В Клиничната лаборатория се извършват:

Клинико-химични изследвания;
Хематологични изследвания;
Коагулационен статус;
Сърдечни маркери;
Тиреоидни хормони и антитела;
Туморни маркери;
Кръвно-газов анализ;
Гликирани белтъци;
Количествено и качествено изследване на урина.

Лабораторните изследвания са достоверни и точни, подкрепени с оценка от външен лабораторен контрол.
Има сключен договор с НЗОК. Извършват се и платени изследвания по утвърден ценоразпис.

Телефон за контакти:
02/ 953 24 85 /207

Екип:
Начаник отделение: д-р М. Павлова тел.953 24 85/в.206
д-р М. Кунчева [/spoiler] [spoiler title=“Микробиологична лаборатория“ open=“0″ style=“2″]

Микробиологичната лаборатория на „IV МБАЛ-София“ЕАД осъществява широкоспектърна микробиологична диагностика.
Оборудвана е с автоматизирана система за микробиологична диагностика – VITEK 2 Compact и автоматизирана система за хемокултурелна диагностика – BACTEK. Лабораторията участва в Национален външен контрол на качеството и международен контрол по програмата EARSS. Спазва изискванията за работа на Медицинския стандарт по клинична микробиология. Изследва клинични материали от различни локализации:
урини;
кръв за хемокултура;
носни, ушни, гърлени секрети и храчки;
ексудати и пунктати;
материали от генитална система;
церебро-спинална течност;
хирургични и други раневи материали, дренажи;
материали от кожни лезии, фурункули, карбункули;
биопсични и протезни материали;
конюнктивални и други очни материали;
фекални маси и анални секрети;
серум за имунологични изследвания.
Спектър на изследванията:
• Микроскопски и културелни изследвания на клинични материали;
Идентификация до вид със системата VITEK 2 Compact на изолираните от клинични материали бактерии и гъби; идентификация на микоплазми;
Антигенна идентификация;
Определяне на чувствителност към антимикробни агенти – с конвенционални подходи и автоматизираната система.
Имунологични изследвания – антистрептолизинов титьр (AST); ревматоиден фактор (RF), инфекциозна мононуклеоза (Paull Bunell); С-реактивен протеин; RPR-скрининг тест за сифилис; хламидиална диагностика – РСЕ С. Trachomatis; хепатитни маркери, диагностика на М.pneumoniae, С.pneumoniae. Доказване на Н. pylori-антиген, Campylobacter – антиген и C.diffisile- антиген във фецес.

Телефон за контакти:
02/ 953 24 85
mikrobiologia_4mbal@abv.bg

Екип:
Началник отделение: д-р Ст. Бобчева тел.953 24 85/в.258
[/spoiler][/note]


Вижте по-голяма карта