в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
39866

Четвърта МБАЛ София Адрес на Четвърта МБАЛ София гр.София бул.Македония 38
Телефони 02 953 2485
Email mbal4(@)abv.bg
официален сайт на Четвърта МБАЛ София www.zdravenspravochnik.com/?p=6184

„IV МБАЛ – София“ ЕАД е разположена в две отделни сгради в София – на бул. „Македония“ 38 и на бул. „Монтевидео“ 21.
Болницата е напълно обновена и реконструирана, оборудвана с модерна медицинска апаратура. Медииинските дейности се осъществяват от висококвалифицирани лекари и медицински специалисти според правилата на добрата медицинска практика и приетите национални стандарти за лечение. Операционните зали са оборудвани с климатична инсталация, централна газостанция и съвременна техника за микроинвазивна хирургия. Болницата разполага с централна стерилизационна, нови стационарни и подвижни рентгенови апарати, модерни ехокардиографи, ендоскопска, хирургична, анестезиологична и лабораторна апаратура. Стаите са със самостоятелен санитарен възел и комфортно обзавеждане, снабдени са със звънчева система и кабелна телевизия.

„IV МБАЛ-София” ЕАД приема пациенти от цялата страна по клинични пътеки, съгласно договор със НЗОК, както и пациенти от град София, чиито заболявания се извън обхвата на НЗОК, съгласно договор със Столична община.
Болницата разполага с утвърден ценоразпис за платени медицински услуги от пациенти. Има сключени договори с доброволни здравноосигурителни фондове:
„ЗОК ФИ ХЕЛТ“ АД, „ЗОК България Здраве“, ЗОФ „ДАЛЛ БОГГ-Живот и здраве“ ЕООД, „Евро инс – Здравно осигуряване“ АД, „Здравно осигурителен институт” АД, ЗОК „Надежда” АД.

Медицински център Св. Стефан - София

На територията на лечебното заведение има разкрит Медицински център “Св. Стефан – София” ЕООД за специализирана и високоспециализирана извънболнична медицинска помощ. Той е основан през 2007 г. като дъщерно дружество на “ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” АД. Разположението на структури за болнична и доболнична помощ в една сграда, предоставя уникалната възможност медицинското обслужване да се извършва в един напълно завършен цикъл – от диагнозата до крайния клиничен резултат.

Мц “Св. Стефан – София” разполага със СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ, 2 кабинета за функционална диагностика и 2 Медико-диагностични лаборатории – КЛИНИЧНА И МИКРОБИОЛОГИЧНА, оборудвани със съвременна и модерна апаратура.
МЦ “Св. Стефан – София” предлага следните медицински услуги:
Специализирани прегледи, консултации и лабораторни изследвания – на пациенти с направления от всички семейни лекари на града и страната /Сключен договор с НЗОК/; платени прегледи по утвърден ценоразпис;
Абонаментно обслужване на корпоративни клиенти;
Издаване на медицински удостоверения и други мед. документи
Обслужване на пациенти по домовете

Работно време: Работното време на Медицински център “Св. Стефан – София” е от 10 до 17 ч. Желателно е пациентите предварително да си запазят час за преглед на тел: 953 24 85.
Специализирани кабинети – в падащ прозорец да се съдържа информацията от последващите 5 точки
К-т Вътрешни болести – Д-р Галина Лачкова
Ендокринологичен к-т – Д-р Людмила Любенова
К-т медицинска онкология – Д-р Кристиян Костов
Хирургичен к-т – Д-р Тодор Кошов
Анестезиологичен к-т – Д-р Панчо Панчев

Кабинети за функционална диагностика в падащ прозорец да се съдържа информацията от последващите 2 точки
Ехографски кабинет: ехокардиография; ехография на коремни органи, щитовидна жлеза, млечна жлеза и др.
Функционален к-т: велоергометрия, EKG и RR холтер – 24 часов запис

Медико-диагностични лаборатории в падащ прозорец да се съдържа информацията от последващите 2 точки
Клинична лаборатория – Д-р Мариянка Павлова
Микробиологична лаборатория – Д-р Стефанка Бобчева„IV МБАЛ-София” ЕАД е с акредитаиионна оценка „Отличен – 5 звезди“.
Разполага с 95 легла разпределени в пет отделения:
Хирургично отделение
Урологично отделение
ОАИЛ – падащ прозорец
l-во Вътрешно oтдeлeние
II-ро Вътрешно отделение

Диагностично-консултативен блок:
1.Хирургичен кабинет
2.Терапевтичен кабинет
3.Урологичен кабинет
4.Ехографски кабинет за конвенционална ехография на коремни органи и малък таз.
5.Кабинет за доплер ехографии и интервенционална диагностика.
6.Спирометрия
7.Кабинет по горна и долна ендоскопия
Дейност

Функционални гастроентерологични изследвания:
Гастроскопия, Горнаендоскопска полипектомия, Фибросигмоидоскопия, Фиброколоноскопия, Фиброколоноскопска полипектомия, Ректороманоскопия, Ретроградна холангеопанкреатография

Функционално кардиологични изследвания:
ЕКГ, Ехокардиография, 24 часа ЕКГ по Холтер, 24-часово мониториране на артериалното налягане и сърдечна честота, Велоергометрия, Ранен постинфарктен велотест.

Лаборатории и отделения, без легла:
Отделение по патологоанатомия – падащ прозорец. Информация за отделението (стр.8)
Образна диагностика – падащ прозорец. Информация за отделението (стр.8)
Клинична лаборатория – падащ прозорец. Информация за отделението (стр.9)
Микробиологична лаборатория – падащ прозорец. Информация за отделението (стр.10)

Към „IV-та МБАЛ-София“ ЕАД има разкрити две териториални експертни лекарски комисии:
ТЕЛК 1- намира се в сградата на ДKЦ XX, жк. Борово, бул. „Генерал Стефан Тошев“ № 15-17, к-т 147, тел. 02/ 856 90 54
ТЕЛК 2 – в сградата на ДКЦ VII, бул. „Мария Луиза“ № 191, тел. 02/ 931 30 52

ОТДЕЛЕНИЯ
Хирургично отделение
Отделението разполага с 18 легла. Извършва се пълния обем хирургична дейност в областта на коремната и обща хирургия:
Хернии;
Жлъчно-каменна болест чрез рутинна и миниинвазивна хирургия;
Заболявания на хранопровода, стомаха и дуоденума;
Тумори на дебелото, тънкото черво и ректума;
Заболявания на черния дроб;
Заболявания на панкреаса;
Заболявания на гърдата /затворен лечебно-диагностичен процес: мамография, ехография, съвременна оперативна техника, онкологичен комитет/
Консервативно лечение на съдови заболявания;
Заболявания на щитовидната жлеза;
Диабетни гангрени.
Доброкачествени и злокачествени заболявания на кожата и подкожието.

Операционния блок на ХО е съставен от три кондиционирани операционни зали и разполага със съвременна ултразвукова хирургична система; лапароскопски набор за миниинвазивна хирургия; аргон-плазмен коагулатор; мобилен рентгенов апарат; HAL система и модерен инструментариум и апаратура.
В Отделението е създаден сектор по еднодневна хирургия, миниинвазивни и ендоскопски оперативни интервенции и такива от областта на пластичната и естетична хирургия.

Телефони за контакт:
ХО – 02/ 953 25 07;
Приемен кабинет: 201
Лекарски кабинет: 401
Мед. сестри: 404
Мед. секретар: 410

Екип:
Д-р Аркади Иванов – тел. 02/954 48 25
Специалисти: Проф. Г. Киров
Д-р Т. Кошов
д-р П. Попов
д-р Кр. Габраков
д-р И. Трифонов

Урологично отделение

Урологично отделение разполага с 17 легла. Основната дейност на Отделението е свързана с лечението на пациенти с обструктивни уропатии, като:
Аденом на простатната жлеза;
Стриктура на уретрата;
Калкулоза – бъбречна, уретерна и мехурна.
Особени усилия се прилагат при лечението на неоплазмите на пикочния мехур, като лечебната тактика е
съобразена със съвремените световни тендениии.
Отделението разполага с ултразвуков литотриптер за безкръвно лечение на бъбречни, уретерни и мехурни камъни. Пълен комплект трансуретрално оборудване и оптична видео-система, което прави операцията екипна.
Отделението може да предложи съвременно лечение по следните нозологични единици:
Уретеролитиаза с най-разнообразна топика;
Аденом и карцином на простатната жлеза;
Стриктура на уретрата;
Заболяване на тестисите – тумори с лимфна дисекция, крипторхизъм;
Карцином на пикочния мехур; карцином на бъбрека с абдоминален достъп и лимфна дисекция. При
необходимост с нефроуретеректомия и парциална резекиия на мехура;
Малформативни уропатии – пиелопластика, транспозиции, нефропексии и уретероиистонеостомии;
Бъбречна поликистоза – лечение с перкутанни техники и перкутанен
дифинитивен дренаж;
Козметични операции – фимоза, операции при индураиио, пенис пластика.
Лечение на инконтиненция
Лечение на сексуални разстройства при мъже и жени

Телефон за контакти:
УО – 02/ 953 17 06
приемен кабинет: 303
Лекарски кабинет: 701
Мед. сестри: 704

Екип:
Начаник отделение: д-р Р. Серафимова тел. 02/ 953 17 06
Специалисти: д-р Ц. Генчев
д-р М. Колев
д-р К. Радонов

Отделение за анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/

Отделението осигурява целият обем анестезиологична помош, необходим за операционната дейност,
осъществява интензивно лечение на болни в критично състояние и реанимационни мероприятия на територията на цялата болница.
ОАИЛ разполага с отлична материална база и е в съответствие с националните стандарти по анестезиология и интензивно лечение. Обособено е в три интензивни зали, което е предпоставка за профилактика на вътреболничните инфекции. Отделението е оборудвано с нова модерна апаратура за анестезия, изкуствена белодробна вентилация, наблюдение на основните жизнени функции и е в обем, достатъчен за обема дейност в отделението.

Телефон за контакти:
Регистратура на болницата: 953 24 85
Септична интензивна зала: 302
Урологична интензивна зала: 502
Асептична интензивна зала: 302

Екип:
Начаник отделение: д-р П. Панчев тел. 953 24 85/в.307
Специалисти: доц. Е. Пазванска
д-р Св. Ненчева
д-р Н. Нинов
д-р Вл. Димитров
д-р Я. Данчов
д-р Т. Тучиян

Първо вътрешно отделение

Отделението разполага с 33 легла, обособени в три сектора:
Интензивен кардиологичен сектор (ИКС) – лечение на пациенти с остър миокарден инфаркт, остри ритьмни и проводни нарушения, остра сърдечна слабост. По всяко време на денонощието има готовност за спешна рентгенова и ехографска диагностика
гастроентерологичен сектор – интервенционална диагностика и лечение
кардиологичен сектор
Първо вътрешно отделение на „IV-та МБАЛ-София“ АД извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри и хронични обострени заболявания.
I-во ВО осъществява болнична помощ за активно лечение чрез:
Диагностика, лечение и интензивно наблюдение на остри сърдечно-съдови заболявания;
Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извън-
болнична помош;
Диагностика, лечение и рехабилитация на хронични обострени състояния;
Ендоскопски лечебни и диагностични процедури;
Специализирана апаратна диагностика на сърдечно-сьдовата система;
Ехографски интервениионални процедури;
Контролни прегледи на изписани болни;
Диагностика и лечение на ендокринни заоблявания
Зала за обучение на диабетно болни пациенти

Телефон за контакти:
02/ 953 25 98
Регистратура: 953 24 85
приемен кабинет: 203
Лекарски кабинет: 302
Мед. сестри: 605
ИКС: 601

Екип:
Начаник отделение: д-р Г. Пенчева тел.953 24 85/в. 309
Специалисти: д-р Г. Жлебинкова
д-р К. Костов
д-р Ст. Маджаров
д-р В. Дойчева
д-р А. Арсова
д-р Т. Христова
д-р Р. Драганова
д-р В. Цветкова
д-р И. Минчев

Второ вътрешно отделение

Второ вътрешно отделение се намира на бул.“Монтевидео“ 21. Разположено е в един от екологичните квартали София. Разполага с 21 легла. Лекуват се болни със сърдечни, белодробни, хематологични, нефрологични, ендокринни и др. вътрешни заболявания.
Отделението разполага с добра материална база. Болничните стаи са с по 3 легла, самостоятелен санитарен възел, тераса.

Телефон за контакти:
02/ 437 23 51/52

Екип:
Начаник отделение: д-р Д. Савова
Специалисти: д-р Ю. Проданова
д-р А. Момчилова
д-р М. Малчев
д-р Л. Иванова
д-р И. Павлова
д-р Л. Любенова

Отделение по патологоанатомия

В отделението no патологоанатомия се извършват цитологични, биопсични изследвания и аутопсии.

Телефон за контакти:
02/ 953 24 85/в.103

Екип:
Начаник отделение: д-р П. Тачев

Отделение по образна диагностика

Осъществява висококачествена, широкоспектърна образна диагностика на хоспитализирани и амбулаторни
пациенти чрез прилагане на съвременни методи и осигуряване непрекъснатост на терапевтичния процес и максимално разширен пакет от съответни на обшоприетите стандарти образно-диагностични дейности и процедури:
Рентгеноскопии и графии;
Контрастни рентгенови изследвания на храносмилателната и отделителната система;
Абдоминална ехография;
Ехография на млечни жлези;
Ехография на щитовидна жлеза;
Мамографии и др.
Наличната апаратура в Отделението е нова и позволява извършването на всички конвенционални
рентгеноскопични и рентгенографични изследвания и процедури на: кости, бял дроб и сърце, БУМ, венозни урографии, цистографии, хранопровод, стомах, иригография и др.
В сектора за УЗД се обслужват както лежащо болни, така и амбулаторни пациенти. Ехографията е основен метод в диагностичния алгоритъм при заболяване на паренхимните органи.
Мамологичното изследване в „IV МБАЛ-София“ЕАД е комплексно и включва клиничен преглед, ехография на мл. жлези, конвенционални мамографии с възможност за провеждане на допълнителни инвазивни диагностични /биопсии/ и терапевтични процедури /пункции/. Ултразвуковото изследване е важен етап в ранната диагностика на бенигнени и малигнени процеси в млечната жлеза. То
е неинвазивно, нелъчеобременявашо, което позволява контролни прегледи в кратък интервал и подпомага
терапевтичните процедури. Именно това го прави подходящ метод за диагностика при девойки и млади жени.
Мамографията е рентгенов метод за ефективно и точно долавяне на патологични промени в най-ранен етап, често преди те да са забелязани от пациента и неговия лекар. Провеждането на редовни клинични и мамографски прегледи се оказва решаващо за съхранение на здравето и живота на всяка жена.

Телефон за контакти:
02/ 953 24 85
Регистратура: 254
Мамографии: 209
Ренгенографии, Скопии: 210

Екип:
Начаник отделение: д-р М. Маркова тел.953 24 85/в.208
Специалисти: д-р В. Икономова

Клинична лаборатория

Разполага със съвременна апаратура за лабораторни изследвания:
Хематологичен анализатор;
Биохимичен анализатор;
Йонселективен анализатор, К, Na;
Коагулометьр;
Кръвно-газов анализатор;
Имуноанализатор.

В Клиничната лаборатория се извършват:

Клинико-химични изследвания;
Хематологични изследвания;
Коагулационен статус;
Сърдечни маркери;
Тиреоидни хормони и антитела;
Туморни маркери;
Кръвно-газов анализ;
Гликирани белтъци;
Количествено и качествено изследване на урина.

Лабораторните изследвания са достоверни и точни, подкрепени с оценка от външен лабораторен контрол.
Има сключен договор с НЗОК. Извършват се и платени изследвания по утвърден ценоразпис.

Телефон за контакти:
02/ 953 24 85 /207

Екип:
Начаник отделение: д-р М. Павлова тел.953 24 85/в.206
д-р М. Кунчева

Микробиологична лаборатория

Микробиологичната лаборатория на „IV МБАЛ-София“ЕАД осъществява широкоспектърна микробиологична диагностика.
Оборудвана е с автоматизирана система за микробиологична диагностика – VITEK 2 Compact и автоматизирана система за хемокултурелна диагностика – BACTEK. Лабораторията участва в Национален външен контрол на качеството и международен контрол по програмата EARSS. Спазва изискванията за работа на Медицинския стандарт по клинична микробиология. Изследва клинични материали от различни локализации:
урини;
кръв за хемокултура;
носни, ушни, гърлени секрети и храчки;
ексудати и пунктати;
материали от генитална система;
церебро-спинална течност;
хирургични и други раневи материали, дренажи;
материали от кожни лезии, фурункули, карбункули;
биопсични и протезни материали;
конюнктивални и други очни материали;
фекални маси и анални секрети;
серум за имунологични изследвания.
Спектър на изследванията:
• Микроскопски и културелни изследвания на клинични материали;
Идентификация до вид със системата VITEK 2 Compact на изолираните от клинични материали бактерии и гъби; идентификация на микоплазми;
Антигенна идентификация;
Определяне на чувствителност към антимикробни агенти – с конвенционални подходи и автоматизираната система.
Имунологични изследвания – антистрептолизинов титьр (AST); ревматоиден фактор (RF), инфекциозна мононуклеоза (Paull Bunell); С-реактивен протеин; RPR-скрининг тест за сифилис; хламидиална диагностика – РСЕ С. Trachomatis; хепатитни маркери, диагностика на М.pneumoniae, С.pneumoniae. Доказване на Н. pylori-антиген, Campylobacter – антиген и C.diffisile- антиген във фецес.

Телефон за контакти:
02/ 953 24 85
mikrobiologia_4mbal@abv.bg

Екип:
Началник отделение: д-р Ст. Бобчева тел.953 24 85/в.258Вижте по-голяма карта