Д-р Александър Шинков – Специалист ендокринолог

Д-р Александър Шинков е специалист по ендокринология и болести на обмяната в Специализираната болница по ендокринология “Акад. Иван Пенчев” в София. Занимава се основно със заболяванията на [...]