Д-р Александър Шинков – Специалист ендокринолог

Д-р Александър Шинков е специалист по ендокринология и болести на обмяната в Специализираната болница по ендокринология “Акад. Иван Пенчев” в София. Занимава се основно със заболяванията на [...]

Д-р Весела Томова д.м. – Специалист кардиолог – Плевен

Д-р Росица Грозева – Специалист кардиолог – Пловдив

гр. Пловдив, ул. Храбрец №15, каб. 4 032 60 18 10 | 032 60 18 14  rosigrozeva@gmail.com www.zdravenspravochnik.com/?p=20880 Д-р Росица Грозева – кардиолог в МБАЛ Пловдив АД – ИКО. [...]

Д-р Димитър Попстоев – Неврология и нервни болести – Сандански