Ирина Кирякова – Психотерапевт

Позитивен психотерапевт и базов треньор по Позитивна Психотерапия,член на ДППБ, в рамките на Световната Асоциация по позитивна психотерапия – WAPP