Д-р Петя Стефанова – Специалист кардиолог

Д-р Петя Стефанова е завършила ВМИ Плевен през 1994г. обща медицина.. През 2004 г. придобива специалност Вътрешни болести а три години по – късно (2007г.) втора специалност Кардиология

Проф. Кръстьо Павлов дмн – Специалист ендокринология и болести на обмяната

Проф. Кръстьо Павлов извършва лечение на диабет с най-новите лекарствени продукти.

Акупунктура – бионанотехнологиите в алтернативната медицина

ВЕГА ТЕСТ – Какво представлява?

Медицински кабинет Д-р Дора Георгиева, д. м. – Вега Тест